Joštova 3, Květinářská 2 - oprava fasád a vstupů do domu

Joštova 3, Květinářská 2 - oprava fasád a vstupů do domu

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava fasády a vstupu objektu Joštova 3, Brno a objektu Květinářská 2, Brno a to na základě zadávací dokumentace (specifikované touto výzvou a jejími přílohami – vše uveřejněno na profilu zadavatele).
Při provádění budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy vztahující se k předmětu plnění.

Součástí prováděných prací jsou i likvidace odpadu, úklid společných prostor a náklady na média (el. energie, voda). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, bezpečnostní opatření, pomocné bourací práce, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Evidenční číslo zadavatele

074/2020

Druh a režim veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky
Stavební práce

Režim veřejné zakázky
VZ malého rozsahu

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Termín a místo plnění

Termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení zakázky - po předání staveniště (dle smlouvy o dílo), předpoklad leden 2020
Ukončení realizace díla - do 6 měsíců od předání staveniště a zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu do 2 měsíců od předání celého díla

Místo plnění:
Bytový dům Joštova 598/3, Brno a Bytový dům Květinářská 405/2, Brno

Termín, místo a způsob podání nabídky

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno-střed

IČO: 44992785

Kontaktní osoba

Ing. Iveta Němcová

E-mail: iveta.nemcova@brno-stred.cz
Tel.: +420 542 526 286

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://zakazky.brno-stred.cz/contract_display_1561.html

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

15. listopadu 2020

Ke stažení

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.2641 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál