Vybudování neurologického ambulantního traktu

Vybudování neurologického ambulantního traktu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vytvoření ambulantního oddělení neurologie ve 2. NP budovy B Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. s cílem propojit lůžkovou a ambulantní část neurologického oddělení.

 

 

Dispoziční řešení:

Dispozičně bude ambulantní oddělení tvořit kompaktní provoz, které z jedné strany navazuje přes chodbu na stávající část lůžkového interního oddělení a z druhé na stávající lůžkovou část neurologického oddělení.

Samotné ambulantní oddělení neurologie je navrženo ze dvou vyšetřoven, vyšetřovny EEG, vyšetřovny EMG a vyšetřovny ultrazvukem. Dále je navržena sesterna a konzultační místnost, denní místnost a WC pro personál. Pro pacienty je navržena čekárna a bezbariérové WC.

Pro oddělení interna I je navržen jeden nový pokoj se dvěma lůžky s vlastním hygienickým zázemím a lékařskýk pokoj rovněž s vlastním hygienickým zázemím.

Stavební řešení:

Navrženy jsou pouze stavební úpravy vnitřních příček, výplní otvorů, podlah, povrchových úprav a podhledů. Stávající nosné konstrukce zůstávají nedotčeny.
Příčky jsou navrženy vetšinou ze sádrokartonu s jednoduchým opláštěním. Některé určené příčky nebo dozdívky jsou navrženy z pórobetonu. Všechny příčky jsou navrženy až po stávající stropní konstrukci a musí splňovat akustické normové požadavky.

U podlah jsou většinou řešeny pouze výměny nášlapných vrstev. V určených místnostech bude provedena nově kompletní konstrukce podlahy za pomoci plovoucího potěru a následně nášlatpné vrstvy.

Úpravy povrchů jsou navrženy jádrovou omítkou pro vyspraveni podkladu a dále tenkovrstvou sádrovou omítkou s následnými malbami. V určených místnostech a plochách je navržen keramický obklad.

Ve všech prostorách jsou navrženy nové závěsné kazetové podhledy.

 

Evidenční číslo zadavatele

P/007/INV/20

Druh a režim veřejné zakázky

Stavební práce
Veřejná zakázka malého rozsahu

Předpokládaná cena

Neuvedeno

Datum zveřejnění nabídky

4. května 2020

Termín, místo a způsob podání nabídky

18. května 2020 ve 12:00
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK https://msk.ezak.cz

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je uvedena v příloze (viz. níže)

Zadavatel

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321
738 01 Frýdek-Místek

IČO: 00534188

Kontaktní osoba

Alena Knězková
Tel. 558 415 173

Související

Informace o veřejné zakázce naleznete také na adrese:
https://msk.ezak.cz/contract_display_4904.html

Datum zadání na portálu NejBusiness.cz

11. května 2020

Ke staženíPage generated in 1.1432 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál