Záruka za úvěr COVID II

Záruka za úvěr COVID II

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) připravuje pokračování programu Úvěr COVID I. Ten naplnil svůj účel a bude transformován tak, aby mohl být podpořen větší počet projektů.
ČMZRB bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků. Zaručované provozní úvěry návazného programu COVID II by měly podpořit okolo 10 000 podnikatelských projektů v objemu přibližně 30 mld. Kč.

ČMZRB pracuje na přípravě navazující formy podpory malým a středním podnikatelům a živnostníkům, do které by byly zapojeny zdroje komerčních bank. Díky tomu bude uspokojeno daleko větší množství firem včetně těch drobných, které si potřebují půjčit částku do 500 tis. Kč.

„V současné situaci je důležité výrazněji podpořit provozní financování malých a středních podniků. Proto vyvíjíme ve spolupráci s MPO nový záruční program. V rámci program COVID II budeme podnikatelům poskytovat záruky za provozní úvěry od komerčních bank, jejichž minimální hranice bude stanovena na 10 tisíc korun.
Záruky budou navíc poskytovány společně s finančním příspěvkem na úhradu úroků,“
 přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, dodává: „Program COVID II očekává zapojení komerčních bank a jejich zdrojů. Díky tomu dojde k znásobení vložených prostředků a tím i dopadu na ekonomiku. Na program bude alokováno 5 mld. Kč, což znamená, že malí a střední podnikatelé včetně živnostníků získají provozní financování v objemu kolem 30 mld. Kč od komerčních bank.“

Výhradně na úhradu provozních výdajů

Chystaný záruční program COVID II bude vycházet ze stávajícího programu Expanze-záruky. Bude však s největší pravděpodobností upraven tak, že ČMZRB bude ručit za úvěry od 10 tis. do 15 mil. Kč. Poskytovaná záruka bude krýt pravděpodobně až 80 % komerčního úvěru a žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až 1 mil. korun na úhradu úroků.
Předpokládaná doba ručení bude tři roky. Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod.

ČMZRB do programu Úvěr COVID I přijala přes 3200 žádostí. Nyní se bude věnovat vyřizování těchto žádostí, aby mohla být prvním žadatelům poskytnuta podpora v horizontu cca 14 dní. Další zájemci o tento bezúročný úvěr již nemohou podat žádost, nicméně veškeré připravené podklady budou moci využít již v nejbližších dnech při podání žádosti o záruku v programu COVID II.

Konkrétní parametry této formy podpory včetně dalších informací k programu se připravují a budou zveřejněny v nejbližších dnech. Zahájení samotného programu COVID II očekáváme zhruba za dva týdny.

Podmínky záruky za úvěr COVID II

Záruční program COVID II usnadňuje přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Je určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci OPPIK.

Příjem žádostí do tohoto programu startuje 2. dubna 2020.

 

Parametry programu COVID II

 • záruka ČMZRB až do výše 80% jistiny komerčního úvěru

 • výše zaručovaného úvěru 10 000 až 15 000 000 Kč
  tento úvěr poskytuje některá ze spolupracujících komerčních bank

 • finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč

 • doba ručení až 3 roky

 

Co lze z programu COVID II financovat

 • náklady na mzdy a energie

 • platby za nájemné

 • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur

 • předfinancování pohledávek

 • pořízení zásob, materiálu a dalšího drobného majetku

 

Pro jako firmu nebo OSVČ je program COVID II vhodný

 • jsem živnostník, malý nebo střední podnikatel (splňuji definici MSP)

 • musel jsem omezit nebo zastavit provoz kvůli zavedeným opatřením proti koronavirové infekci

 • potřebuji profinancovat provozní výdaje, jako jsou mzdy, nájemné, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, zásoby apod.

 • podnikám v České republice

 

Pro jakou firmu nebo OSVČ není program COVID II vhodný

 • jsem velký podnikatel (nesplňuji definici MSP)

 • nemusel jsem omezit nebo zastavit provoz kvůli zavedeným opatřením proti koronavirové infekci

 • potřebuji peníze na živobytí, na zaplacení splátek úvěru, leasingu nebo nakoupit nový stroj, technologii, nemovitost apod.

 • podnikám mimo Českou republiku

 

Více informací o záruce za úvěr COVID II

Více informací Vám portál NejBusiness.cz příblíží, jakmile budou známy.

Pokud chcete být informováni, zaregistrujte se do našeho Newsletteru, který Vás bude pravidelně informovat o novinkách  v programu COVID II a mnoha dalších zajímavostech...

 

Pomůžeme Vám získat nejlepší úvěr

Portál NejBusiness.cz Vám může pomoci získat tu nejlepší nabídku, obraťte se na nás:

 

 

Zdroj informací: ČMZRB a NejBusiness.cz

 

Pozvánka na konferenci

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.8404 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál