Příjemci evropských dotací už mají zasmluvněno skoro 96 % prostředků

Příjemci evropských dotací už mají zasmluvněno skoro 96 % prostředků

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo 4. února první letošní online setkání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rady) na pracovní úrovni. Členové Rady na svém pravidelném setkání projednali pokrok v čerpání evropských fondů i stav přípravy programového období 2021-2027, včetně návrhu alokací operačních programů.

„Aktuální data k čerpání ukazují, že čeští žadatelé o evropskou podporu už mají tzv. pod smlouvou skoro 600 miliard korun, to je téměř 96 procent z celkové částky, kterou Česko disponuje v programovém období 2014-2020. Zároveň čeští příjemci do konce prosince obdrželi už skoro 386 miliard korun, což je 62 % celkové alokace,“ informovala náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová. „V celounijním žebříčku, ve kterém Evropská komise srovnává množství prostředků proplacených členským zemím, se nám podařilo dosáhnout 14. pozice,“ dodala náměstkyně Grabmüllerová.

Evropské komisi byly do konce prosince odeslány žádosti o proplacení 333,6 miliard korun (téměř 54 % celkové alokace tohoto programového období) – číslo zohledňuje finanční opravy provedené v rámci uzavírání účtů. Největší objem financí příjemcům proplatil vzhledem ke své celkové alokaci Program rozvoje venkova (skoro 80 % své alokace odpovídající téměř 48 miliardám korun). Nejvíce peněz v absolutní hodnotě celkem proplatily příjemcům Operační program Doprava (více než 76 miliard korun) a Integrovaný regionální operační program (více než 67 miliard korun).

Předmětem jednání Rady byl kromě stavu přípravy Dohody o partnerství a nových programů i návrh rozdělení alokací, stav vyjednávání evropské legislativy a informace o vyjednávání technické pomoci.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

5. února 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0777 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál