MMR podpoří investice na regeneraci brownfieldů téměř 700 miliony korun

MMR podpoří investice na regeneraci brownfieldů téměř 700 miliony korun

Podpora regenerace brownfieldů v obcích a krajích je velmi žádaná. V minulém roce Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo projekty za půl miliardy a v letošním roce za dalších 677 milionů korun. Díky těmto nově schváleným dotacím bude regenerováno 65 objektů a na jejich místech vzniknou například hasičské zbrojnice.

„Brownfieldy znehodnocují okolní pozemky a nemovitosti. Díky dotacím můžeme tyto objekty regenerovat a navíc můžeme pomoci realizovat projekty, které zvýší úroveň obecní infrastruktury. Poptávka po této podpoře je velmi vysoká, proto jsme ji ponechali i pro příští rok, a to prostřednictvím Státního fondu podpory investic,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce.

Žadatelem v rámci této podpory jsou jak menší obce, tak i větší města a také kraje. Podprogram je zacílen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru, a které budou sloužit široké veřejnosti. Díky téměř 700 milionům korun z Ministerstva pro místní rozvoj bude regenerováno 65 brownfieldů, kde následně vzniknou kulturní a multifunkční domy, obecní úřady, hasičské zbrojnice nebo zázemí pro obecní techniku, ale také veřejná prostranství a plochy pro sportovní a volnočasové aktivity.

 

Karlovarský kraj

Název projektu Žadatel Celkové náklady
(Kč) 
Dotace
(Kč) 
Revitalizace areálu kostela sv. Jiří, 1. etapa Město
Horní Slavkov
27 629 836,- 11 118 379,-
Velká Hleďsebe - revitalizační opatření v bývalých kasárnách Klimentov Obec
Velká Hleďsebe
19 924 575,- 13 947 202,-
Projekt regenerace území brownfieldu - Stavební úpravy bývalého objektu knedlíkárny na městskou knihovnu v Chodově Město
Chodov
39 996 000,- 19 620 648,-
BROWNFIELD - REKONSTRUKCE OBJEKTU U RYCHTY V ÚVALNĚ Obec
Citice
7  319024,- 5 081 813,-

 

Moravskoslezský kraj

Název projektu Žadatel Celkové náklady
(Kč) 
Dotace
(Kč) 
BROWNFIELD - REKONSTRUKCE OBJEKTU U RYCHTY V ÚVALNĚ Obec
Úvalno
21 429 471,- 15 000 630,-
Kulturní dům OLDŘIŠOV Obec
Oldřišov
49 470 859,- 29 765 805,-
Stavební úpravy hospodářské budovy na pozemku parc. č. KN st.14/2 v k.ú. Jamnice

Obec
Stěbořice

4 750 300,- 3 257 679,-
Rekonstrukce bývalého kravína v Hukvaldském dvoře Obec
Hukvaldy
42 907 621,- 5 081 813,-
Revitalizace skalních sklepů v Odrách Město
Odry
2 613 936,- 1 456 445,- 
Revitalizace objektu bývalého kina Obec
Kunín
29 787 293,- 20 227 762,-
Revitalizace území a výstavba parkoviště v Jablunkově Město
Jablunkov
10 467 833,- 4 760 153,-
Demolice hygienického zařízení a garáže Obec
Dolní Životice
3 553 509,- 2 449 341,-
Revitalizace brownfieldu Brumovice a jeho následná rekonstrukce na zázemí obce a širokého okolí Obec
Brumovice
14 318 173 10 022 721,-

 

Ústecký kraj

Název projektu Žadatel Celkové náklady
(Kč) 
Dotace
(Kč) 
Multifunkční objekt města Třebenice Město
Třebenice
83 550 404,- 24 399 867,-
Revitalizace brownfieldu Světec Obec
Světec
4 985 765,- 3 274 051,-
Hasičská zbrojnice Domoušice

Obec Domoušice

13 771 047,- 6 755 390,-
Areál bývalého JZD Evaň Obec
Evaň
23 066 285,- 15 900 770,-
Brownfield - Využití areálu "Vchynického statku" Obec
Vchynice
3 942 915,- 2 760 040,-

 

Jihočeský kraj

Název projektu Žadatel Celkové náklady
(Kč) 
Dotace
(Kč) 
,,Revitalizace (demolice) brownfieldu a výstavba zázemí pro obecní techniku v areálu Hikor Čížová“ Obec
Čížová
16 988 696,- 11 892 086,-
Objekt pro chov hospodářských zvířat Obec
Ktiš
4 689 280,- 3 280 000,-
Hospodářská stavba - kolny Obec
Homole
1 033 388,- 723 371,-
Objekt skladů Chrášťovice na pozemku č. st. 53 v k. ú. Chrášťovice, obec Chrášťovice Obec Chrášťovice 3 406 688,- 2 384 681,-
Revitalizace a rekonstrukce bývalého skladu Přehořov Obec
Přehořov
5 945 048,- 4 089 905,-
Projekt regenerace území brownfieldu v obci Dvorce Obec
Tučapy
7 937 301,- 5 379 901,-

 

Jihomoravský kraj

Název projektu Žadatel Celkové náklady
(Kč) 
Dotace
(Kč) 
Novostavba mateřské školy Milonice Obec
Milonice
17 778 364,-

12 350 782,-

Revitalizace objektu Střelnice, Hustopeče Město
Hustopeče
6 221 925,- 3 710 070,-
Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu Statutární město Brno 11 191 716,- 5 123 347,-
Výrobna lahůdek Hostěradice - odpočinková zóna Obec
Hostěradice
4 622 200,- 3 085 422,-
Rekonstrukce zámečku a sýpky pro informační, kulturní a vzdělávací centrum Obec
Cvrčovice
8 791 695,- 6 154 180,-
Stavební úpravy s nástavbou a přístavbou objektu brownfieldu v Mělčanech Obec
Mělčany
64 747 892,- 30 000 000,-
Revitalizace areálu bývalého JZD Bukovany Obec
Bukovany
7 232 266,- 4 751 609,-
Rekonstrukce skladovací haly Kožušice Obec
Kožušice
3 670 806,- 2 481 546,-
Multifunkční hala se zázemím Město
Újezd u Brna
51 673 655,- 30 000 000,-

 

kraj Vysočina

Název projektu Žadatel Celkové náklady
(Kč) 
Dotace
(Kč) 
Obnova brownfieldu na Komunitní centum v Dalešicích Městys
Dalešice
35 204 133,- 24 005 158,-
Technické zázemí obce Škrdlovice Obec
Škrdlovice
10 147 623,- 6 994 562,-
Revitalizace brownfieldu (zázemí TS, Re-Use centrum) Město
Golčův Jeníkov
17 680 034,- 10 931 233,-
Demolice učebnového pavilonu v areálu ZŠ v Nové Cerekvi Městys
Nová Cerekev
9 132 725,- 6 392 061,-

 

Královehradecký kraj

Název projektu Žadatel Celkové náklady
(Kč) 
Dotace
(Kč) 
Regenerace brownfieldu - Veřejné WC Janské Lázně Město
Janské Lázně
6 363 013,- 4 297 597,-
Stavební úpravy hospodářského objektu u čp. 32 ve Žďáře nad Metují Obec
Žďár nad Metují
8 381 512,- 5 867 058,-
Multifunkční dům Stračov Obec
Stračov
31 185 901,- 19 810 970,-
Regenerace území brownfieldu v centru obce Slavětín nad Metují Obec
Slavětín nad Metují
3 046 907,- 2 132 834,-

 

Liberecký kraj

Název projektu Žadatel Celkové náklady
(Kč) 
Dotace
(Kč) 
Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko 2020 Liberecký kraj 32 579 715,-

16 107 358,-

 

Olomoucký kraj

Název projektu Žadatel Celkové náklady
(Kč) 
Dotace
(Kč) 
Kulturní dům Brníčko Obec
Brníčko
42 924 764,- 24 887 003,-
Rekonstrukce objektu č. p. 92 ve Zlatých Horách Město
Zlaté Hory
11 180 652,- 6 630 613,-

 

Pardubický kraj

Název projektu Žadatel Celkové náklady
(Kč) 
Dotace
(Kč) 
Rekonstrukce Obecního domu č. p. 137 Město
Proseč
8 283 827,- 5 743 624,-
Obecní dům v Českých Heřmanicích Městys
České Heřmanice
28 577 031,- 14 415 698,-

 

Plzeňský kraj

Název projektu Žadatel Celkové náklady
(Kč) 
Dotace
(Kč) 
Výstavba obecních skladů a přístřešku pro techniku v obci Kvíčovice Obec
Kvíčovice
19 445 600,- 13 565 335,-
Revitalizace areálu bývalého zemědělského družstva v obci Ostrov u Bezdružic Obec
Ostrov u Bezdružic
5 598 541,- 3 177 971,-
Revitalizace brownfieldu uhelné sklady Staňkov Město
Staňkov
7 402 606,- 4 441 563,-
Bývalá základní škola č.p. 3, Štítary nad Radbuzou Město
Hostouň
3 266 968,- 2 286 877,-
Revitalizace brownfieldu v obci Trnová – demolice objektu č. p. 290 Obec
Trnová
7 485 560,- 5 190 448,-
Stavební úprava brownfieldu na Spolkový dům Osvračín Obec
Osvračín
6 844 069,- 4 790 846,-
Objekt bývalého kina v obci Zbůch Obec
Zbůch
4 028 700,- 2 777 740,-

 

Středočeský kraj

Název projektu Žadatel Celkové náklady
(Kč) 
Dotace
(Kč) 
Kulturní a spolkový dům v Týnci nad Labem Město
Týnec nad Labem
38 699 788,- 26 219 983,-
Multifunkční dům Ohaře č.p. 15 Obec
Ohaře
13 043 574,- 8 629 510,-
Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě Řevnice Město
Řevnice
5 826 891,- 3 383 605,-
Komunitní centrum Běleč Městys
Liteň
14 010 202,- 9 745 353,-
Revitalizace Brownfieldu Pianka ve Velimi - výstavba veřejného sportoviště pro spádovou oblast Kolínska Obec
Velim
42 096 632,- 29 209 712,-
Regenerace budovy staré fary na obecní dům v obci Tuřany Obec
Tuřany
13 301 716,- 8 906 716,-
Regenerace brownfieldu v obci Křečkov Obec
Křečkov
5 336 130,- 3 608 241,-
Stavební úpravy objektu č.p. 62 Obec
Pičín
16 350 290,- 10 597 409,-

 

Zlínský kraj

Název projektu Žadatel Celkové náklady
(Kč) 
Dotace
(Kč) 
Revitalizace území po demolici bývalého kulturního domu v Kašavě Obec
Kašava
65 021 190,- 30 000 000,-
Objekt pro správu a údržbu zeleně a nevýrobní služby v oblasti zahradnictví obce Růžďka Obec
Růžďka
1 633 451,- 1 143 415,-
Hasičská zbrojnice Seninka Obec
Seninka
13 944 409,- 9 728 900,-
Stavební úpravy obecní haly, Rudimov Obec
Rudimov
10 609 193,- 7 406 853,-

 

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

8. listopadu 2020

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2727 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál