Projekty IROP pomáhají ke zvládnutí epidemie covid-19

Projekty IROP pomáhají ke zvládnutí epidemie covid-19

Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) slouží nejen ke zlepšování životních podmínek obyvatel Česka. Výstupy z projektů se však dají využít i při mimořádných situacích, jako byla koronavirová epidemie. Konkrétně se v rámci IROP jedná o hasiče, zdravotní záchranné služby a také podporu zdravotnictví.

Z projektů spolufinancovaných z IROP a jeho předchůdce IOP (Integrovaný operační program) využili hasiči hned několik výstupů. Například příjem tísňových volání a vysílání sil a prostředků na místa mimořádných událostí zajišťovala krajská operační a informační střediska vybavená informačním systémem a technologiemi pořízenými díky projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému a v rámci krajských standardizovaných projektů hasičských záchranných sborů krajů.

Pro zajištění přepravy občanů ze zahraničí zpět do Česka hasiči využili evakuační autobusy z projektů Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách. Na kontrolních stanovištích na hranicích s Rakouskem a Německem a na vybraných odběrových místech Hasičský záchranný sbor ČR vytvořil zázemí pro personál s využitím týlových a štábních kontejnerů, osvětlovacích souprav a stanů z projektů IROP. Celková hodnota podpořených projektů činila přes 3 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Mimořádné události řešené Hasičským záchranným sborem České republiky, při nichž došlo ke kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19 nebo s osobou pobývající v karanténě v souvislosti s onemocněním COVID-19, představovaly zhruba šestinu všech mimořádných událostí: v období od března do 10. května jich řešili hasiči celkem 3743, zatímco všech událostí evidovaných Hasičským záchranným sborem České republiky v uvedeném období bylo 23 016.

Zdravotnická záchranná služba, která je součástí IZS také realizovala krajské standardizované projekty, díky kterým byly vybaveny moderními technologiemi pro komunikaci nejenom v rámci jednotlivých krajských pracovišť, ale rovněž s dalšími složkami IZS – hasiči a policií. Špičkově vybavená pracoviště mají pozitivní vliv na psychicky náročnou práci dispečerů.

Důležitou součástí všech opatření byly i jednotlivé nemocnice, které mohly včas vyčlenit lůžka pořízená z projektů na podporu návazné péče k zajištění intenzivní akutní péče pro hospitalizované pacienty s covid-19. Významnou roli sehrálo využití lůžek s umělou plicní ventilací nebo přístroji na podporu mimo­tělního oběhu pro náhradu funkce plic.

IROP na obnovu zdravotnického zařízení a vybavení pro návaznou péči vyčlenil téměř 6,2 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za tyto peníze si 113 nemocnic po celé České republice mohly nakoupit přístrojovou techniku, vybavení nebo lůžka.

„Na těchto příkladech lze vidět, že evropské peníze mohou skutečně pomáhat i při mimořádných událostech, na které by předtím málokdo pomyslel. Díky pružné reakci zástupců složek IZS a nemocnic je možné využít prostředky pořízené z IROP tam, kde jsou nejvíce potřeba, jako tomu bylo v případě koronavirové pandemie,“ říká náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

"Technika spolufinancovaná z peněz Evropské unie pomáhá hasičům prakticky denně, a podařilo se nám učinit výrazný krok dopředu. Umožnilo nám to rychlejší obnovu naší techniky, byť v některých oblastech máme ještě z minulosti co dohánět," uvádí velitel Záchranného útvaru HZS ČR, brig. gen. Radim Řehulka.

„Od roku 2008 Hasičský záchranný sbor České republiky připravil a realizoval řadu projektů, které byly reakcí na nové zásahové podmínky a nové fenomény především v kategorii živelních pohrom a změn klimatu. Byly tak realizovány projekty zaměřené na zvýšení kvality řešení mimořádných událostí, na povodně a bleskové povodně, na zvýšení efektivity zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky, na modernizaci technologií pro příjem tísňového volání a podobně. Všechny tyto aktivity byly činěny s jedním cílem, aby stejná kvalita a dostupnost veřejné služby poskytovaná Hasičským záchranným sborem České republiky občanům byla srovnatelná v každém regionu České republiky, k čemuž významně napomohly dotační tituly Integrovaný operační program a Integrovaný regionální operační program,“ dodává náměstek generálního ředitele HZS ČR brig. gen. František Zadina.

Fakta k činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky v souvislosti s onemocněním COVID-19:

Celkem Hasičský záchranný sbor České republiky v období od 1. 3. 2020 do 10. 5. 2020 eviduje 3 743 mimořádných událostí, při kterých došlo ke kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19 nebo s osobou pobývající v karanténě v souvislosti s onemocněním COVID-19. Pro srovnání celkový počet mimořádných událostí všech sledovaných druhů v uvedeném sledovaném období, které Hasičský záchranný sbor České republiky eviduje, byl 23 016.

Od 20. 3. 2020 do 3. 5. 2020 prošel hasičům rukama materiál z 55 letadel, která přiletěla z Číny. Celkem se na distribuci osobních ochranných prostředků z Číny ze strany Hasičského záchranného sboru České republiky podílelo 250 hasičů, kteří se střídali ve dvou směnách. 2 000 tun materiálu, jako byly roušky, respirátory, rukavice, ochranné obleky a brýle, a další, bylo naloženo postupně do 620 nákladních automobilů Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky a hasičských záchranných sborů krajů, které najezdily více než 350 000 km. Po téměř 50 dnech se technika Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky, a příslušníci a zaměstnanci Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří se podíleli na převozech a distribuci ochranných prostředků, vrátily zpátky na své základny.

Celkem 45 pracovníků Skladovacího a opravárenského zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky rozdistribuovalo od 8. 3. 2020 do 6. 5. 2020 po celé České republice 15 nákladními automobily více než 30 milionů kusů ochranných prostředků a více než 100 palet s desinfekčními prostředky.

Na distribuci a vykládce osobních ochranných prostředků se dále podílel Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky (cca 44 vozidel), a dále Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a Pardubického kraje (6 nákladních vozidel). Osobní ochranné prostředky byly dopravovány přímo do krajů na jimi určená místa. Odtud se osobní ochranné prostředky distribuovaly dále v řadě krajů za pomoci hasičských záchranných sborů krajů a vybraných jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Distribuci osobních ochranných prostředků vybraným ústředním správním úřadům a státním institucím provádělo ze svého meziskladu Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

V rámci svozů občanů České republiky autobusy Hasičského záchranného sboru České republiky z mezinárodních letišť zpět do České republiky (Vídeň, Mnichov, Frankfurt nad Mohanem, Berlín, Bratislava, Budapešť, Katovice, Sölden) bylo uskutečněno celkem 56 cest a přepraveno 1 323 osob. Cestujícím byly poskytnuty při přepravě roušky, autobusy byly dekontaminovány po přepravě a řidiči používali při přepravě ochranné oděvy a respirátory FFP2.

V současné době dochází opět k postupnému zvyšování počtu zásahů v souvislosti s COVID - 19, jako jsou dezinfekce prostor nebo vybavení, distribuce ochranných prostředků apod.

Zdroj informací

Ministerstvo financí a NejBusiness.cz

Datum

1. října 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.9235 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál