Firmy mohou začít žádat o dotace na rozvoj vlastní infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace

Firmy mohou začít žádat o dotace na rozvoj vlastní infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace

Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zahájila příjem žádostí o dotace v rámci „Výzvy VII programu podpory Potenciál“.
Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovace. Nově je možné získat na jeden projekt až 50 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 28. srpna 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 23. listopadu 2020. Jedná se o poslední výzvu programu Potenciál v OP PIK, pro žadatele je připraveno celkem 1,1 miliardy korun.

Výzva je určená především malým a středním podnikům, které mohou získat finanční podporu na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu. „Konkrétně mohou žadatelé finanční podporu využít například na nákup strojů a zařízení do těchto center, případně investovat v jejich rámci do výstavby budov, stavebních úprav či vybavení nezbytného pro zajištění jeho aktivit", říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Výzvy mohou využít také velké podniky, a to na projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu. Případně také přímo na spolupráci na konkrétním projektu výzkumu a vývoje s malým nebo středním podnikem.

 

Program Potenciál a jeho vysoká míra podpory

Největší výhodou programu Potenciál je vysoká míra finanční podpory všem žadatelům bez ohledu na velikost firmy. Všechny firmy mohou v předložených projektech získat 50 % způsobilých výdajů zpět formou dotace. V aktuální výzvě je to minimálně 2 miliony korun a maximálně 50 milionů korun.

Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na:
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/potencial/potencial-vyzva-vii/

V programu Potenciál bylo dosud podpořeno 372 projektů za téměř 5,5 miliardy korun. Proplaceno v něm zatím byly bezmála 3 miliardy korun.

Díky podpoře z programu Potenciál vzniklo například Nové výzkumné centrum pro oblast povrchových úprav Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň, které nyní představuje jedno z nejmodernějších evropských výzkumných pracovišť v oblasti žárových nástřiků. Česká společnost Toseda zase využila finanční podporu z programu Potenciál na výzkum a vývoj zcela unikátních high-tech materiálů, které se využívají v kosmickém a leteckém průmyslu. To jí umožnilo další rozvoj a příležitost soutěžit s předními světovými lídry v oblasti výroby nanomateriálů – Japonskem, Čínou a USA.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Zdroj informací

Agentura pro podnikání a inovace a NejBusiness.cz

Datum

6. září 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 2.0693 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál