Firmy mohou žádat o dotace na zavádění nízkouhlíkových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Firmy mohou žádat o dotace na zavádění nízkouhlíkových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), tento týden zahájila příjem žádostí o dotace v rámci „Výzvy VI programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě“. Firmy tak mohou žádat o dotace na využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se v ČR zatím běžně neuplatňují. Výzvu vyhlásilo 1. července 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 18. prosince 2020. Připraveno je celkem 100 milionů korun.

Cílem výzvy je podpořit udržitelnost české ekonomiky zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s energií. „Malé, střední, ale i velké podniky mohou podporu využít na zavádění technologií na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury – například do lahví nebo CNG vozidel“, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Realizace projektů povede také k větší soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích tím, že firmy budou více využívat obnovitelné zdroje energie, čímž se kromě konkurenceschopnosti zvyšuje také celkový inovační potenciál ČR.“

Podpora se tentokrát více zaměřuje na velké podniky, pro které je nově určeno až 80 % finančních prostředků – což je oproti předchozí výzvě dvojnásobek. Všechny společnosti mohu získat dotace až do výše 35 milionů korun na jeden projekt.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů.

Zdroj informací

Agentura pro podnikání a inovace a NejBusiness.cz

Datum

17. července 2020

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7921 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál