Jaromír Gec: Deficit běžného účtu platební bilance se v říjnu zmírnil

Jaromír Gec: Deficit běžného účtu platební bilance se v říjnu zmírnil

Běžný účet platební bilance skončil v říjnu v deficitu ve výši 34,76 mld. CZK. To zhruba odpovídalo tržnímu konsenzu (-31,25 mld. CZK). Po srpnovém rekordu (-101,13 mld. CZK) tak pokračuje zmírňování schodku běžného účtu. Po sezónním očištění došlo podle našeho odhadu ke zmírnění salda z -61 mld. CZK v září na říjnových -35,9 mld. CZK.

K říjnovému deficitu běžného účtu nejvýrazněji přispěla negativní bilance prvotních důchodů. V rámci ní pokračoval odliv dividend z přímých zahraničních investic, byl však citelně slabší než v srpnu i září. Vzhledem k výraznému růstu cen lze očekávat, že v nominálním vyjádření se i tato položka oproti předchozím letům ustálí na o něco vyšších úrovních, v poměru k nominálnímu HDP však její nárůst nečekáme.

Ve schodku běžného se nadále odráží také obchod se zbožím. Ten již od druhé poloviny roku 2021 nedosahuje přebytků, které v minulosti více než kompenzovaly záporné saldo primárních důchodů. Za deficitem zahraničního obchodu stojí jednak problémy v dodavatelských řetězcích oslabující vývoz a zejména v letošním roce také dovoz drahých energií. Zatímco druhý jmenovaný faktor schodku zahraničního obchodu podle statistiky ČSÚ působil znatelně i v říjnu, problémy s nedostatkem komponent do výroby se zmírňovaly, což bylo patrné v meziročním zlepšení bilance obchodu s motorovými vozidly.

Z hlediska dalšího vývoje kurzu koruny podle nás představuje deficit platební bilance důležitý fundament, který může bránit jejímu posílení. Koruně navíc neprospěje ani nedávný propad úrokového diferenciálu a nastupující recese. Tlaky na její oslabení tak nemusely přes minimální výkyvy kurzu v posledních týdnech říct poslední slovo. ČNB má ale na druhou stranu stále dostatek devizových rezerv na pokračování současné intervenční politiky. V příštím roce tak ve výsledku očekáváme pouze mírné oslabení koruny k euru.

Zdroj informací

Jaromír Gec, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka, a.s.

Datum

14. prosince 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0932 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál