Lucia Žárská: Nezaměstnanost mladých lidí v EU se nachází pod předpandemickou úrovní, Česko v lepším průměru

Lucia Žárská: Nezaměstnanost mladých lidí v EU se nachází pod předpandemickou úrovní, Česko v lepším průměru

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii během dubna 2022 nadále klesala. Meziročně se počet nezaměstnaných snížil o 2,5 milionu, míra nezaměstnanosti klesla o 1,3 procentního bodu na 6,2 %. Stejný vývoj lze pozorovat i u mladých lidí do 25 let.

Počet nezaměstnaných osob mladších 25 let v Evropské unii dosáhl v dubnu 2,6 milionu. Oproti březnu došlo k mírnému poklesu (o 6 tis. osob). Je to však téměř o 700 tisíc mladých lidí méně než před rokem. Meziročně se snížil i podíl mladých lidí bez práce, a to z 18,4 % na současných 13,9 %. Aktuální údaje Eurostatu uvádějí, že jak v absolutním, tak v relativním vyjádření je nezaměstnanost mladých lidí výrazně nižší než před pandemií koronaviru.

Přestože necelých 14 procent nezaměstnaných ve věku do 25 let vypadá jako uspokojivé číslo, v rámci Evropské unie existují obrovské rozdíly. Nejnižší míru nezaměstnanosti mladých lidí hlásí Irsko, a to 5,6 procenta. Jen o něco vyšší je v Německu (5,7) a mezi solidní země patří také Malta (6,8), Nizozemsko (6,9) a Česká republika (7,9).

Ve většině zemí Evropské unie se lidé mladší 25 let potýkají s dvoucifernou nezaměstnaností. Nejvyšší míře nezaměstnanosti mladých lidí čelí Řecko (36,8 %), zatímco Španělsko se blíží 30 % (28,9 %).

Nezaměstnanost mladých lidí v jednotlivých zemích Evropské unie dosahuje dvou až trojnásobku míry nezaměstnanosti v celé ekonomice. Ačkoli lze takovou situaci považovat za potvrzení teze o nízké flexibilitě trhu práce v EU, podle společnosti ProfitLevel pro takový závěr neexistuje pevný základ, protože státy mimo EU-27 trpí podobným neduhem. Patří sem Švýcarsko nebo Spojené státy, které jsou z hlediska trhu práce často dávány Evropě za vzor.

Je tedy otázkou, zda je vůbec možné výrazně snížit míru nezaměstnanosti mladých lidí. Na jedné straně jsou pro zaměstnavatele atraktivní pracovní silou, protože mají větší potenciál učit se novým věcem, na druhé straně jim chybí zkušenosti. A zdá se, že po nich firmy sahají až tehdy, když už na trhu práce nelze najít zkušené a kvalifikované zaměstnance.

Aktivní politika zaměstnanosti by se proto podle společnosti ProfitLevel neměla zaměřovat pouze na zvýhodňování absolventů škol, ale na podporu tvorby pracovních míst v celé ekonomice. Z údajů vyplývá, že celková míra nezaměstnanosti jde ruku v ruce s nezaměstnaností mladých lidí, a pokud se obecně zvyšuje počet pracovních míst, pak se zvyšuje i počet pracovních míst pro osoby mladší 25 let.

Zdroj informací

Lucia Žárská, hlavní analytička společnosti ProfitLevel

Datum

1. července 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2026 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál