Petr Holub: Zájem o energeticky úsporné renovace veřejných budov je v Česku v posledních letech rekordní


Petr Holub: Zájem o energeticky úsporné renovace veřejných budov je v Česku v posledních letech rekordní

Od roku 2014 bylo v ČR díky evropským fondům, konkrétně Operačnímu programu Životní prostředí, zrenovováno více než 3 tisíce škol, školek, nemocnic nebo úřadů. Podpořena byla taktéž výstavba 40 projektů novostaveb veřejných budov v pasivním energetickém standardu – jedná se například o ZŠ v Psárech, nemocnice Olomouc či aktuálně budovanou novou hasičskou stanici v Bystřici pod Hostýnem. Včerejškem (2. 3. 2021) skončila obcím a krajům možnost žádat o dotace na energeticky úsporné renovace budov v tomto období.

O poslední výzvu s alokací 2 mld. Kč byl velký zájem a již nyní je jasné, že se alokace přečerpá. Aktuálně je připravováno nové programové období a Šance pro budovy se podílí na tvorbě konkrétních podmínek. Je důležité, aby nový program bez větší prodlevy navázal na ten stávající a také administrativně jednoduše podpořil integrované projekty, které kromě úspor energie zahrnují obnovitelné zdroje energie, kvalitu vnitřního prostředí nebo adaptaci na změnu klimatu. Zároveň je potřeba zajistit, aby nedocházelo k překryvu s jinými programy, tak jako v současném období, kdy byl podporován stejný typ aktivit, ale s jinými podmínkami a často bez jakýchkoliv požadavků na energetickou náročnost. Obec si tak mohla vybrat, zda postaví školu z programu OPŽP a dostane 30% dotaci na energeticky šetrnou budovu, nebo mohla dostat mnohdy i vyšší dotaci z IROP na rozšiřování vzdělávacích kapacit a tam už energetické úspory bohužel nikdo neřešil.

Šance pro budovy

Šance pro budovy byla založena v roce 2010 jako aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Aktuálně sdružuje Centrum pasivního domu, Českou radu pro šetrné budovy, Asociaci výrobců minerální izolace, Sdružení EPS a Asociaci poskytovatelů energetických služeb. Reprezentuje tak přes 300 firem z oblasti stavebnictví ─ projektanty a architekty, developery, stavební společnosti, výrobce a dodavatele materiálů a technologií, konzultační a certifikační společnosti a finanční instituce. Cílem Šance pro budovy je vytvoření příznivého legislativního a ekonomického rámce, díky němuž by budovy na území Česka byly energeticky úsporné, adaptované na změnu klimatu a šetrné k životnímu prostředí.


Psát příspěvky smějí jen přihlášení
Žádný komentář dosud nebyl vložen

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.939 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál