Fincentrum & Swiss Life Select: Jaký propad nás čeká?

Fincentrum & Swiss Life Select: Jaký propad nás čeká?

Jak současná protiepidemická opatření ovlivní vývoj nezaměstnanosti a HDP v České republice. Jak pomohou opatření k restartu ekonomiky? Odpověď hledá komentář analytického oddělení Fincentrum & Swiss Life Select.

 

Nezaměstnanost – klid před bouří?

Ukazatel nezaměstnanosti za březen přichází s velice příznivými výsledky. Hovoří o setrvání na pouhých 3 %. „V případě české ekonomiky se jedná o jeden ze stěžejních údajů. Důvodem je, že domácí poptávka v poslední době stále více získávala na důležitosti ve struktuře HDP. V tuto chvíli – a především pak při uvolnění protiepidemických opatření – může výrazně pomoc překlenout případný dočasný útlum zahraničního obchodu,“ řekl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Na první pohled tak nejsou patrné nějaké výrazné negativní dopady. Zde je ale zapotřebí se lehce ponořit do detailů. Jedná se totiž o měsíc, v jehož průběhu za normálních okolností přibývá pracovních příležitostí u sezónních činností. Omezení chodu ekonomiky ale naopak snížilo počet pracovních míst o více jak 9 tisíc.

Současné specifické prostředí celý výsledek znatelně zkresluje. O slušnou zaměstnanost se totiž výraznou měrou může postarat právě vládou realizovaný kurzarbeit. Jde o proplácení mzdových výdajů v případě zaměstnance v karanténě, při nuceném zastavení provozu, poklesu poptávky nebo výpadků dodávek vlivem šíření nákazy koronaviru. Množství zaměstnanců také pobírá ošetřovné kvůli uzavření škol. Díky e-neschopence mohou navíc stále využívat dávek v dočasné pracovní neschopnosti i z jiných důvodů, než je prevence a šíření nákazy koronaviru.

„Je otázkou, jak reálně tyto opatření pomohou firmám v přežití a pouze neoddálí nárůst nezaměstnanosti na pozdější období. To víceméně záleží na faktu, jak poctivě podnikatelské subjekty přiznávaly skutečné mzdové náklady. Podle toho také nyní dostanou podporu,“ uvedl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Vývoj HDP

U samotného vývoje HDP můžeme stále jenom hádat. Dá se očekávat, že ze současné situace bude těžit velká část prodejců potravin a internetoví prodejci. Zde se projevil pozitivní efekt předzásobení. Na opačné straně se pochopitelně nachází uzavřené restaurace, hotely a potažmo celý cestovní ruch. Výrazně je svázán i vývoz, který pociťuje dopady jak výpadkem dodávek komponentů a surovin, tak sníženou zahraniční poptávkou. Důkazem je většinové přerušování výroby automobilového průmyslu. „V tomto a dalších sektorech ale můžeme do budoucna spekulovat o efektu oddálené spotřeby. Za předpokladu rychlého navrácení globální ekonomiky do původních kolejí a zachování slušné zaměstnanosti může být zvlášť poptávka po zboží dlouhodobé spotřeby zpětně kompenzována,“ řekl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Samostatnou kapitolou je v rámci HDP stavebnictví a vůbec s tím spojený cenový vývoj nemovitostí. Ještě průběh února se pro tento sektor nesl v pozitivním duchu. Meziročně rostl o 5,3 %. Na slušném výsledku se podílelo jak inženýrské stavitelství (dopravní), tak bytová výstavba. Když budeme uvažovat pouze rezidenční a komerční sektor, můžeme sumarizovat tyto vlivy.

Negativně se na poptávce může projevit upřednostnění likvidity před investicí, umožněný odklad placení nájemného nebo pozastavení provozů některých společností. Ziskovost krátkodobých nájmů pak zasáhlo omezení pohybu osob a cestovního ruchu. Například Financial Times hovoří o propadu rezervací přes Airbnb o 90 %. Mezi kladné aspekty pro majitele a potenciální poptávku po nemovitostech můžeme zařadit vládní moratorium o možné odkladu splácení hypoték, nízké úrokové sazby, rozvolnění úvěrových podmínek ČNB nebo zrušení daně 4 % z nabytí nemovitosti pro neinvestiční účely.

Vyplníme mezeru?

Ministerstvo financí počítá s poklesem české ekonomiky o 5,6 %, přičemž od 2. poloviny roku by měla ekonomická aktivita oživovat. Ze zdrojů ČNB se také můžeme seznámit s alternativními odhady ekonomických dopadů za poslední dva březnové týdny. Vychází ze spotřeby elektřiny očištěné o teplotní výkyvy. Propad hospodářství by pak byl 6,5 %, respektive 9,3 %.

Ekonomové na druhé straně často pozitivně hodnotí včasnost přijatých opatření, které nám dost možná umožní jejich dřívější ukončení. Případný náskok oproti ostatním zemím by mohl výrazně ekonomicky pomoc. „Díky rozvinutému zpracovatelskému průmyslu bychom mohli vyplňovat mezery v globálních dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Nebudeme však v těchto úvahách ale jediný,“ řekl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select. 

Fincentrum & Swiss Life Select

Fincentrum & Swiss Life Select je přední finančně-poradenskou společností v České republice, která poskytuje komplexní finanční služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Je součástí finanční švýcarské skupiny Swiss Life, předního poskytovatele penzijních a finančních řešení v Evropě s tradicí již více než 160 let. Skupina spravuje aktiva v hodnotě 254 mld. CHF, zaměstnává přibližně 8 600 osob a zhruba 14 000 profesionálních finančních poradců. Akcie Swiss Life jsou obchodovány na burze v Curychu a jsou rovněž zařazeny do hlavního indexu SLI (Swiss Leader Index), který zahrnuje 20 největších společností obchodovaných na burzách ve Švýcarsku.

Více na www.fcsls.cz a www.swisslife.com.

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s. zveřejňuje také každý měsíc hodnoty ukazatele Fincentrum Hypoindex® a čtvrtletně Index českého investora CII750. Dále provozuje odborné portály investujeme.cz a hypoindex.cz.

Zdroj informací

Fincentrum & Swiss Life Select

Datum

16. dubna 2020

Diskuse

Žádný komentář dosud nebyl vložen

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.7501 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál