Finanční a investiční controlling

Finanční a investiční controlling

Veďte svou firmu po finanční a investiční stránce správným směrem. Úspěšné vedení firmy znamená schopnost vidět souvislosti – a to i v oblasti finančního plánování a řízení, nákladů či investic. Rozšiřte své znalosti ze světa financí o problematiku finančního, nákladového, i investičního controllingu.
Projděte se zkušeným lektorem celým procesem plánování a tvorby rozpočtů až po fázi sledování a rozboru výsledků i analýzu odchylek. Seznamte se na příkladech z praxe s různými aspekty kalkulace nákladů i s možnostmi úspor. Poznejte důležitost sledování pracovního kapitálu, především pohledávek a skladových zásob, i osvědčené postupy pro hodnocení a výběr investic.

Přínosy účasti na kurzu

Kurz Finanční a investiční controlling Vám pomůže zorientovat se mnohem lépe v dané problematice a zároveň:

 • prohloubíte své znalosti a pochopíte souvislosti mezi jednotlivými oblastmi financí
 • pochopíte souvislosti mezi jednotlivými oblastmi financí
 • naučíte se účinně plánovat a řídit náklady, investice a finanční toky
 • osvojíte si nový pohled na oblast financí a objevíte možnosti, jak zvýšit prosperitu své společnosti
 • získáte praktické rady i dovednosti při řešení konkrétních příkladů z podnikové praxe
 • ve své každodenní práci

Pro koho je kurz určen

Kurz Finanční a investiční controlling je určen především:

 • majitelům a jednatelům menších firem
 • finančním manažerům menších firem
 • pracovníkům controllingových oddělení
 • hlavním účetním větších firem se zodpovědností za firemní finance

Program

 • 9:00 - 16:30

1. Den

 • Controlling
  • formy a metody
  • kritéria a měřítka

 • Základní pojmy z oblasti financí
  • manažerské účetnictví
  • výsledovka, rozvaha a cash flow – vzájemné propojení

 • Finanční plánování a rozpočtování
  • pravidla sestavování finančního rozpočtu a jeho efektivní vyhodnocování
  • nastavení účinné kontroly – odpovědnost za jednotlivé části rozpočtu
  • nastavení motivace

 • Finanční controlling
  • získávání a řízení finančních zdrojů
  • provozní cash flow, pohledávky a zásoby
  • řízení jednotlivých složek pracovního kapitálu

 • Nástroje finančního controllingu
  • ukazatele rentability
  • ukazatele aktivity a likvidity
  • ukazatele zadluženosti a solventnosti

2. Den

 • Investiční controlling
  • klasifikace a fáze investic
  • tradiční metody hodnocení investic
  • dynamické metody hodnocení investic – čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, modifikované vnitřní výnosové procento
  • nové přístupy v hodnocení investic – DCF, EVA
  • financování a sledování investic

 • Nákladový controlling
  • pravidla pro kalkulaci přímých a nepřímých nákladů na jednotlivé produkty
  • modelování nákladů
  • nákladové kalkulace a alokace
  • úspory a úsporná opatření

 • Závěrečné shrnutí
  • souhrnné praktické příklady

Odborný garant

Alois Kohout, konzultant v oblasti podnikových financí

"V tomto kurzu se zaměřuji na pochopení financí jako celku – na propojování všech oblastí nákladového, finančního a investičního controllingu tak, abyste získané komplexní poznatky mohli využít v praxi a docilovat tak lepších firemních výsledků."

 • Je absolventem VŠE v Praze, fakulty obchodní. Více než deset let pracoval pro největší norskou společnost Norsk Hydro (zemní plyn, průmyslová hnojiva a kovy), a to jako finanční manažer pro ČR, SR a Polsko, jako finanční kontrolor pro oblast východní Evropy a country manažer ve Slovinsku a Chorvatsku.
 • Více než čtyři roky působil na pozici finančního ředitele JohnsonDiversey Česká a Slovenská republika (průmyslová sanitace a čištění).

 • Poté šest let zastával roli CFO pro ČR a SR v dánské pobočce globální firmy ISS (Facility Management) – na starost měl oblast financí, M&A a oblast procurementu, po určitou dobu řídil i oblast HR a zastával pozici interim country manažera.

 • Během své praxe absolvoval kurzy zaměřené na finance, M&A (Euromoney Training, UK), HR a vedení lidí (Norsko, Dánsko).

 • Lektorskou činností se začal zabývat v roce 2005, a to jako trenér oboru financí kurzů MBA pořádaných TC Business School, kde se seznámil s metodou action learning.

 • Své tréninky vede se silným důrazem na propojování teorie s praxí.

 • Jeho koníčkem jsou hory v létě i v zimě a je velikým milovníkem vína.

Ukázat celý text

Termín a místo konání

25. - 26. března 2021
(čtvrtek - pátek)
On-line
Celá Česká republika
8 990,-
bez 21% DPH
Objednat >
25. - 26. března 2021
(čtvrtek - pátek)
Praha 1
Národní 416/37
8 990,-
bez 21% DPH
Objednat >

 

Cena

8 990,- bez DPH
10 878,- s 21% DPH

Obsaženo v ceně

V ceně kurzu Finanční a investiční controlling je obsaženo:

 • získání certifikátu o absolvování
 • studijní materiály
 • občerstvení

Přihlášení na akci

Na kurz Finanční a investiční controlling se můžete přihlásit následujícím způsobem:

 • zvolte vhodný termín a místo kurzu a objednejte v e-shopu portálu NejBusiness.cz
 • do 24 hodin obdržíte výzvu k platbě - zálohovou fakturu
 • po jejím uhrazení budete obdržíte potvrzení o přihlášení na kurz

 • objednejte kurz s dostatečným předstihem - nejlépe alespoň týden předem
 • v případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici každý pracovní den 8-17 hodin:

Pořadatel

Top Vision, s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00  Praha 1

Tel.: +420 234 718 721
E-mail: info@topvision.cz
www.topvision.cz

Související informace

Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo z technických, provozních nebo organizačních důvodů:

 • změnit datum konání kurzu nebo ho zrušit bez náhrady
 • změnit místo konání kurzu
 • změnit lektora
 • případně jiné, nepředpokladané změny

Dojde-li ke změnám, budeme Vás informovat:

 • pokud Vám změny nebudou vyhovovat, nabídneme Vám jiný termín nebo kurz,
 • případně Vám budou vráceny peníze

Ukázat celý text

Page generated in 1.5263 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál