Kompenzace pro OSVČ

Kompenzace pro OSVČ

Jste OSVČ a chcete požádat o tzv. kompenzační bonus pro OSVČ také ve druhé vlně? Portál NejBusiness.cz pro Vás připravuje podrobné informace o tom, jaké jsou možnosti a jak postupovat. Získáte kompletní informace o možnostech podpory.
Dovolte nám také popřát Vám mnoho síly, moudrosti a klidu zvládnout toto nelehké období pro mnohé podnikatele a živnostníky...

 

Kompenzační bonus pro OSVČ

I podzim 2020 přináší mnoha podnikatelům nemalé problémy. Proto bychom Vám rádi pomohli zorientovat se v možnostech státní podpory. Jaké jsou tedy nyní možnosti podpory pro OSVČ? Přinášíme kompletní přehled možné kompenzace pro OSVČ:

 • Kompenzační bonus pro OVČ - schváleno 16.10.2020
  • standardní kompenzační bonus pro OSVČ a malá s.r.o.
  • pro podnikatele postiženy omezením nebo zastavením provozu
   (z důvodu nařízení vlády)

  • ve výši 500,- Kč den
  • po celou dobu nouzového stavu

  • forma žádosti - stejná forma jako na jaře 2020
  • prostřednictvím Elektronického podání pro Finanční správu (EPO), poštou nebo osobně


Příjem žádostí spuštěn

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Zároveň však FS upozorňuje, že vyplácet se začne až poté, co zákon nabyde účinnosti, o čemž bude poté veřejnost na webu a sociálních sítích neprodleně informovat.

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení v období od 5. října do 21. listopadu 2020, tedy maximálně za 48 dní.
Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy. Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

Program je rozdělen do dvou bonusových období. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč). Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč). Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.

Kompletní informace o podmínkách kompenzačního bonusu a odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na webu Finanční správy
www.financnisprava.cz/koronavirus > Kompenzační bonus (podzim 2020).

Vyplněnou žádost je možné podat na finančním úřadu, který je místně příslušný ke správě daně z příjmů fyzických osob. Žádosti jsou přijímány:          

 • e-mailem,
 • datovou schránkou,
 • prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
 • prostřednictvím poštovních služeb,
 • osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích.

Pro maximálně komfortní vyplnění a podání žádosti doporučujeme využít vyplnění prostřednictvím webové aplikace. Ke zveřejněným žádostem upozorňujeme na technická omezení.

 

Další forma podpory pro OSVČ a firmy

 • Antivirus Plus (původně Antivirus A) - platí do 31.12.2020
  Úhrada mezd zaměstnancům, kteří se ocitli v karanténě, izolaci nebo jejich  zaměstnavatel musel pozastavit (omezit) svojí činnost. Výše podpory činí 80 nebo 100% měsíční mzdy zaměstnance...

 • COVID – Bus
  Zcela nový program, který podporuje podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě

 • COVID – Kultura II
  Pro podnikatele a umělecké a odborné technické profese v kultuře

 • COVID – Nájemné II
  Na uhrazení nájemného pro podnikatele, kteří museli omezit nebo pozastavit činnost z důvodu nařízení vlády

 • COVID – Sport II
  Podpora podnikatelským subjektům z oblasti sportu, které byly omezeny ve své podnikatelské činnosti

 • Velký liberační balíček
  Odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena - DPH, zálohy na dani z příjmu a zálohy na dani silniční

 

 

Antivirus Plus

Pokračovat bude také program Antivirus A, nově jako Antivirus Plus. Stát hradí zaměstnavatelům mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz.
Zaměstnavatelé, na které dopadla nařízení vlády v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem, dostanou na tyto zaměstnance od státu sto procent mzdových nákladů, a to zpětně od 1. října s tím, že ze 39 000 na 50 000 korun se zvýší maximální měsíční hranice na osobu. Program bude prodloužen až do konce roku 2020. 

Základní specifikace programu Antivirus Plus:

 • náhrada ve výši 100% mzdy zaměstnance za měsíc - v případě uzavření provozu
 • náhrada ve výši 80% mzdy zaměstnance za měsíc - v případě karantény
 • maximální výše podpory na osobu činí 50 000,- Kč měsíčně

 

COVID - Bus

Zcela nový dotační program Covid – Bus podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě. Dopravci, kteří se zajišťují například zájezdy či dopravu dětí na tábory a školy v přírodě, přišli v první polovině roku vinou pandemie a vládou nařízeného zákazu akcí a dalších omezení o značnou část svých zakázek.
Ministerstvo dopravy pro ně teď připravilo dotační program, který jim má kompenzovat propad tržeb. Výše podpory se bude odvíjet od ekologičnosti vozidla a počtu sedadel. Na program bude vyčleněna jedna miliarda korun.

Základní specifikace programu COVID - Bus:

 • pro podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě
 • na kompenzaci propadu tržeb v důsledku epidemie COVID - 19 v období nouzového stavu
 • pro majitele zájezdových autobusů vozících školy, školky, jezdící do destinací napříč Evropou
 • alokace ve výši 1 mld. Kč
 • výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu
  (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu);
  dále se bude zohledňovat samotná kapacita autobusu
 • vzhledem k faktickému zamrznutí trhu až do konce školního roku je pak rozhodné období kalkulováno až do 30. června 2020

 

COVID - Kultura II

Vláda rozhodla o prodloužení programu Covid – Kultura s tím, že pro podnikatele a umělecké a odborné technické profese v kultuře bude vyhlášena druhá dotační výzva. Na program bude vyčleněno 750 milionů korun a podpora bude poskytována ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.
Pořadatelé mohou dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost. Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun, živnostník 60 000 korun.

Základní specifikace programu COVID - Kultura II:

 • podpora formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje
 • jednorázová podpora je určená pro fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance
 • podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty
 • až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury
 • maximální výše dotace na jeden subjekt je 10.000.000 Kč. Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 Kč.

 

COVID – Nájemné II

Vláda prodlouží a upraví také dotační program Covid – Nájemné. Ve druhé výzvě bude k dispozici 1,2 miliardy korun a nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou mít všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách.
Výše podpory bude činit polovinu z celkového nájemného za období červenec až září 2020 a nebude už podmíněna slevou ze strany pronajímatele.

Základní specifikace programu COVID - Nájemné II:

 • příspěvek 50 % nájemného za období červenec, srpen a září 2020, tj. 3Q 2020
 • dotace bude vyplacena po uhrazení nájemného žadatelem pronajímateli
 • podpora se poskytuje maximálně do výše 10 mil. Kč na jednoho nájemce, zároveň žadatel nesmí překročit limit Dočasného rámce Evropské komise, dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až do výše 800 000 EUR
 • přiznání dotace žadateli nebude podmiňováno poskytnutím slevy od pronajímatele nájemci
 • připravuje se Výzva k programu, která by měla být vyhlášena v říjnu
 • výzva bude zaměřena sektorově na aktuálními opatřeními nejvíce dotčená odvětví:
  • provozovny stravovacích služeb
   (restaurace, kavárny, bary, hospody, čajovny apod.)
  • hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
  • kina
  • kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy
  • komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb
   (tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení)
  • posilovny a fitness centra
  • komerčně provozovaná umělá koupaliště
   (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště)
  • wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní
   (pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb)
  • zoologické zahrady
  • komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty
   (s výjimkou divadel)
 • zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování

 

COVID – Sport II

Vláda se rozhodla podpořit i profesionální sport a pořadatele sportovních akcí, protože i to je sektor, který byl tvrdě postižen dopady koronavirové pandemie. O dotaci budou moci žádat jak sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR, tak i pořadatelé sportovních akcí, které se kvůli pandemii nemohly konat nebo musely být odloženy.
Na dotační program Covid – Sport II půjde půl miliardy korun, výše konkrétní dotace se bude odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na provoz. O nejvyšší částku, 12,5 milionu korun, si budou moci požádat kluby z nejvyšší fotbalové a hokejové ligy. Pořadatelům sportovních akcí bude proplaceno maximálně padesát procent uznatelných nákladů do výše nanejvýš 10 milionů korun.

Základní specifikace programu COVID - Sport II:

 • podpora podnikatelským subjektům z oblasti sportu, které byly omezeny ve své podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy s účinností od 10. března 2020 od 18:00 hod. byly zakázány sportovní, taneční a jiná shromáždění a akce, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, přičemž omezení pro sportovní akce trvá v důsledku následně vydávaných opatření a nařízení, včetně opětovného vyhlášení nouzového stavu, dosud a podle veškerých prognóz bude do konce roku 2020 i nadále trvat.
 • celkový rozpočet programu činí 500 mil. Kč.
 • program je zaměřena na:
  • Podpora A: podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, případně i utkání evropských a národních pohárových soutěží, některého ze sportovních odvětví kolektivních sportovních her zařazených do olympijského programu
  • Podpora B: podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce. Sportovní akcí se rozumí jednorázová sportovní akce, jejímž cílem je dosahování sportovních výkonů v soutěžích či rekreačně, odehrávající se na území ČR, oficiálně oznámená v termínové listině na rok 2020 a určená pro sportovce z více než dvou sportovních klubů či pro širokou veřejnost, přičemž se musí jednat minimálně o druhý (2.) ročník dané akce. Sportovní akce může, ale nemusí mít mezinárodní zastoupení.
 • Pro oblast podpory B je stanovena minimální výše celkových způsobilých nákladů na žádost 1.000.000 Kč, maximální výše dotace na jednoho žadatele je 10.000.000 Kč.
 • O dotaci se žádá za zrušené sportovní akce, které se měly konat v období od 12. března 2020 do 31. července 2020.

 

Velký liberační balíček

Vláda také schválila záměr vydat rozhodnutí, kterým promine úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, a zálohy splatné v prosinci 2020 na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a dani silniční. Ministerstvo rychle dopracuje a předloží vládě také rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty.

Základní specifikace Velkého liberačního balíčku:

 • odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena
  • odložení DPH, zálohy na dani z příjmu a zálohy na dani silniční
 • podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu.
 • stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem

 

Zdroj informací: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Finanční správa a NejBusiness.cz

Ke stažení

Diskuse

Jaromír Stoklasa: Dotaz jak je to s kompenzačním příspěvkem pro OSVČ.... [15.12.2020 10:40]

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6197 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál