Veřejné zakázky a poptávky - Stavebnictví, architektura a řemesla

Aktuální veřejné zakázky a poptávky v oboru stavebnictví, architektura a TZB


Břeclav - vytvoření skladuZveřejnění: 7.5.2021, Nabídky do: 27.5.2021, Zadavatel: Vězeňská služba České republiky

Břeclav - vytvoření skladu

Součástí Díla se rozumí kompletní realizace zakázky, od návrhu řešení, získání stavebního povolení, přes dodání příslušných dílů a zařízení, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu v souladu s výzvou, zadávací dokumentací a...
více »

Obecní dům v Českých HeřmanicíchZveřejnění: 7.5.2021, Nabídky do: 28.5.2021, Zadavatel: Městys České Heřmanice

Obecní dům v Českých Heřmanicích

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce. Dílo bude provedeno dle Projektové dokumentace (viz příloha č. 6 této ZD) a dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 2 této ZD). Předmětem veřejné zakázky jsou...
více »

Rekonstrukce areálu za kulturním domem v obci Nový PřerovZveřejnění: 7.5.2021, Nabídky do: 28.5.2021, Zadavatel: Obec Nový Přerov

Rekonstrukce areálu za kulturním domem v obci Nový Přerov

Předmětem veřejné zakázky rekonstrukce celého areálu za kulturním domem, který již neodpovídá soudobým požadavkům na kulturní centrum obce. Veškeré drobné objekty s výjimkou sklepa budou vybourány a nahrazeny novými v podobných prostorových...
více »

Oprava výhybek a kolejí v žst. Kolín v obvodu st. 5 a 7Zveřejnění: 7.5.2021, Nabídky do: 31.5.2021, Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Oprava výhybek a kolejí v žst. Kolín v obvodu st. 5 a 7

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou opravné práce na železničním svršku. Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, výhybkových dílů, doplnění kolejového lože, svařování, úprava GPK a oprava stezek.
více »

VŘ/8/2021 - Fakultní MŠ – celková rekonstrukce střechyZveřejnění: 6.5.2021, Nabídky do: 21.5.2021, Zadavatel: Městská část Praha 6

VŘ/8/2021 - Fakultní MŠ – celková rekonstrukce střechy

Rekonstrukce střešního pláště dvou dětských pavilonů objektu Fakultní mateřská škola se speciální péčí.
více »

VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí DN 400Zveřejnění: 6.5.2021, Nabídky do: 25.5.2021, Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí DN 400

Zhotovitel provede opravu potrubí sloužícího k přivedení vody z regulační nádrže k třícestným ventilům u středního sektoru VD Dolní Beřkovice. Formou výměny bude opraveno přibližně 6 m dlouhé potrubí, které se skládá z přírub, šoupěte a jedné...
více »

Rekonstrukce fasády NS ŽďárZveřejnění: 6.5.2021, Nabídky do: 21.5.2021, Zadavatel: Město Rokycany

Rekonstrukce fasády NS Žďár

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy související se zateplením a změnou povrchů prováděné na fasádě a na střeše objektu, včetně kompletní výměny venkovních prvků PSV a drobných úprav dotčených rozvodů TZB.
více »

Vysoká Libeň a Radouň - VPC2Zveřejnění: 5.5.2021, Nabídky do: 21.5.2021, Zadavatel: Státní pozemkový úřad

Vysoká Libeň a Radouň - VPC2

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, příp. nová výstavba polní cesty VPC2, která je tvořena cestami VPC2a v k.ú. Vysoká Libeň a VPC2b v k.ú. Radouň. Parametry VPC2a – P3,5/20, délka 1727 m, 5 výhyben, parametry VPC2b - P3,5/20, délka 448 m,...
více »

MŠ Kosmonautů – herní plochaZveřejnění: 5.5.2021, Nabídky do: 24.5.2021, Zadavatel: Město Sokolov

MŠ Kosmonautů – herní plocha

Předmětem veřejné zakázky je dodávka povrchu dětského hřiště včetně montáže na připravenou plochu o rozměrech 10,6 x 8,7 m včetně přístupového chodníku cca 2 x 2 m. Grafické provedení je uvedeno v příloze č. 4 této Zadávací dokumentace....
více »

2021-21 TI KostelecZveřejnění: 5.5.2021, Nabídky do: 24.5.2021, Zadavatel: Obec Kostelec

2021-21 TI Kostelec

Předmětem plnění veřejné zakázky je součinnost se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr,...
více »

Rekonstrukce VO na ul. Proboštovský sad - ProboštovZveřejnění: 3.5.2021, Nabídky do: 19.5.2021, Zadavatel: Obec Proboštov

Rekonstrukce VO na ul. Proboštovský sad - Proboštov

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) v obci Proboštov na celé ulici Proboštovský sad v úseku od ul. Proboštovská souběžně s dráhou a dále podél zpevněných komunikací kolem Proboštovského parku na ul. Proboštovský...
více »

Výstavba nové mateřské školy Praha LochkovZveřejnění: 3.5.2021, Nabídky do: 24.5.2021, Zadavatel: Městská část Praha-Lochkov

Výstavba nové mateřské školy Praha Lochkov

Průběh výstavby bude: a) Stavba proběhne ve čtyřech etapách cca po roce a maximálně ve lhůtě 4 let. b) Stavba proběhne bez nutnosti konzervace c) Cena nabídky bude stanovena na realizaci celé stavby s tím, že bude navýšena jen v případě změny...
více »

Opravy kanalizačních sítíZveřejnění: 3.5.2021, Nabídky do: 18.5.2021, Zadavatel: Letiště Praha, a. s.

Opravy kanalizačních sítí

Předmětem plnění je bezvýkopová oprava tří úseků splaškové kanalizace DN200-DN300 robotem a zatažením sanačního rukávce vytvrzeného UV lampou (detailní popis požadovaných činností v Příloze č. 2 (Přílohy D – Vzoru smlouvy) – Technické...
více »

Rekonstrukce ČOV Úhošťany BC 200 EOZveřejnění: 3.5.2021, Nabídky do: 20.5.2021, Zadavatel: Město Kadaň

Rekonstrukce ČOV Úhošťany BC 200 EO

Předmětem zakázky je realizace stavby vedené u zadavatele pod názvem „Rekonstrukce ČOV Úhošťany BC 200 EO“. Vlastní rekonstrukce je rozdělena na tři části: - rekonstrukce ČOV, hrubého předčištění, výměna lapáku písku, strojního vybavení...
více »

Pořízení dopravní a stavební technikyZveřejnění: 3.5.2021, Nabídky do: 24.5.2021, Zadavatel: MCU KOLOSEUM, o.p.s.

Pořízení dopravní a stavební techniky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního vozidla, kontejneru a kolového nakladače. Zakázka je rozdělena do dvou částí: Část I. – Pořízení nákladního automobilu s celkovou hmotností do 12 tun a kontejneru Část II. – Dodávka smykového...
více »

Odborné učebny ZŠ, Ostrava - VítkoviceZveřejnění: 3.5.2021, Nabídky do: 21.5.2021, Zadavatel: Statutární město Ostrava

Odborné učebny ZŠ, Ostrava - Vítkovice

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajících budov. Účelem stavebních prací je zřízení odborných učeben základní školy.
více »

Oprava soklové části fasády domů Konečného nám. 1, 2, 3/Jiráskova 59/Čápkova 48Zveřejnění: 2.5.2021, Nabídky do: 18.5.2021, Zadavatel: Statutární město Brno

Oprava soklové části fasády domů Konečného nám. 1, 2, 3/Jiráskova 59/Čápkova 48

Oprava omítek na soklové části fasád historicky cenných a významných objektů.
více »

Zateplení a přístavba tělocvičny SPŠ KlatovyZveřejnění: 2.5.2021, Nabídky do: 18.5.2021, Zadavatel: Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362

Zateplení a přístavba tělocvičny SPŠ Klatovy

Proběhne zateplení obvodového pláště budovy tělocvičny včetně střechy a výměna otvorových výplní. Přístavba šaten znamená rozšíření zázemí tělocvičny, které bude spočívat ve vybudování sociálního zařízení, vlastních šaten, kabinetu tělesné...
více »

Víceúčelová budova Obecního úřadu Čížkrajice; Etapa IIZveřejnění: 2.5.2021, Nabídky do: 18.5.2021, Zadavatel: Obec Čížkrajice

Víceúčelová budova Obecního úřadu Čížkrajice; Etapa II

Předmětem plnění veřejné zakázky je nová výstavba budovy obecního úřadu v Čížkrajicích (resp. víceúčelového objektu občanské vybavenosti). Jedná se o druhou etapu výstavby, která je rozdělena do sedmi částí. Tyto části jsou: 1) Střecha 2) Výplně...
více »

Rekonstrukce kanalizace a sanační opatření – Slunečná 542Zveřejnění: 1.5.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov

Rekonstrukce kanalizace a sanační opatření – Slunečná 542

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení veškerých stavebních a souvisejících prací a dodávek nutných k řádnému zhotovení stavby s názvem Rekonstrukce kanalizace a sanační opatření – Slunečná 542. Předmětem plnění veřejné zakázky je...
více »

Vestavba výtahu - základní umělecká škola a knihovna BílinaZveřejnění: 30.4.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Město Bílina

Vestavba výtahu - základní umělecká škola a knihovna Bílina

Předmětem plnění zakázky je vestavba nové výtahové šachty do prostoru zrcadla vnitřního schodiště objektu. Výtahová šachta bude ocelové konstrukce, zasklená bezpečnostním sklem. Technologie nového výtahu bude bezstrojovnová s elektrickým pohonem...
více »

Vybudování nájemního bydlení v obci Starý Bydžov - IIZveřejnění: 30.4.2021, Nabídky do: 19.5.2021, Zadavatel: OBEC STARÝ BYDŽOV

Vybudování nájemního bydlení v obci Starý Bydžov - II

Projekt spočívá v revitalizaci objektu bývalé fary v obci Starý Bydžov.
více »

III/4026 Opatov, průtahZveřejnění: 30.4.2021, Nabídky do: 19.5.2021, Zadavatel: Kraj Vysočina

III/4026 Opatov, průtah

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice třetí třídy III/4026 v intravilánu městyse Opatov v délce cca 250 m. Součástí bude i výstavba chodníku podél silnice.
více »

Malé Labe, Horní Lánov, rekonstrukce opevnění, ř. km 11,255 - 11,500Zveřejnění: 30.4.2021, Nabídky do: 24.5.2021, Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Malé Labe, Horní Lánov, rekonstrukce opevnění, ř. km 11,255 - 11,500

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce pravobřežní zdi v délce 190 m, která bude realizována postupně po úsecích cca 20 m dlouhých. Zeď bude vždy odbourána až k úrovni základu, bude proveden výkop za rubem zdi. Základová spára bude...
více »

Rekonstrukce armaturních šachet LV 45 a LV 46 KrupáZveřejnění: 29.4.2021, Nabídky do: 2.6.2021, Zadavatel: MERO ČR, a.s.

Rekonstrukce armaturních šachet LV 45 a LV 46 Krupá

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce armaturních šachet na ropovodu IKL, které chrání technologii pro ovládání ropovodu – uzavírací armatury, elektro a SŘTP jsou v provozu od roku 1996. Stávající zákrytové panely nad...
více »

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 2.5721 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál