Veřejné zakázky a poptávky - Stavebnictví, architektura a řemesla

Aktuální veřejné zakázky a poptávky v oboru stavebnictví, architektura a TZB


Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k.ú. SlavíčkyZveřejnění: 28.4.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Státní pozemkový úřad

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k.ú. Slavíčky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba malé vodní nádrže, tůně a mokřadu dle schváleného PSZ v k.ú. Slavíčky. Součástí realizace je i výsadba zeleně.
více »

Stavební úpravy ulice K. H. Máchy v PříbořeZveřejnění: 28.4.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Město Příbor

Stavební úpravy ulice K. H. Máchy v Příboře

Výměna povrchů ulice K. H. Máchy v Příboře - odstranění živičných povrchů - nová žulová dlažba - nová štětová valounová (oblázková) dlažba.
více »

Energetická opatření ve výrobní hale – Dřevojas (stavební práce)Zveřejnění: 28.4.2021, Nabídky do: 31.5.2021, Zadavatel: Dřevojas, výrobní družstvo

Energetická opatření ve výrobní hale – Dřevojas (stavební práce)

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace úsporných opatření v objektu zadavatele – zateplení střešních světlíků, střechy nad strojovnou...
více »

III/43610 křižovatka I/47 - RadvaniceZveřejnění: 27.4.2021, Nabídky do: 27.5.2021, Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

III/43610 křižovatka I/47 - Radvanice

Předmětem VZ jsou stavební úpravy silnice III/43610 od křižovatky se silnicí I/47 po konec obce Radvanice. Staničení stavby km 0,000 – 1,927; v km vynechán úsek 1,080 – 1,281 s nadjezdem nad dálnicí D1, který byl realizován současně s dálnicí....
více »

III/43612 Osek - VeselíčkoZveřejnění: 27.4.2021, Nabídky do: 27.5.2021, Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

III/43612 Osek - Veselíčko

Předmětem VZ jsou stavební úpravy silnice III/43612 od křižovatky se silnicí I/47 v obci Osek nad Bečvou ve směru na obec Veselíčko. Staničení stavby km 0,000 – 1,417; v km 0,793 – 1,211 vynechán úsek podjezdu pod dálnicí D1, který byl realizován...
více »

Revitalizace veřejného prostranství městyse ChotětovZveřejnění: 26.4.2021, Nabídky do: 18.5.2021, Zadavatel: Městys Chotětov

Revitalizace veřejného prostranství městyse Chotětov

Cílem návrhu je komplexní úprava veřejného prostranství v městysu Chotětov a zároveň ztvárnění parkové úpravy s ohledem na možnosti využití, rekreace a z pohledu budoucí údržby. Návrh doplňuje vzrostlou zeleň, která nyní v prostoru zcela chybí....
více »

III/44023 Hrabůvka - VelkáZveřejnění: 26.4.2021, Nabídky do: 25.5.2021, Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

III/44023 Hrabůvka - Velká

Předmětem VZ jsou stavební úpravy silnice III/44023 od křižovatky se silnicí III/44021 v obci Velká po křižovatku se silnicí III/44024 v obci Hrabůvka. Staničení stavby km 0,000 – 2,380; v km 1,009 – 1,764 vynechán úsek s nadjezdem nad dálnicí...
více »

III/4368 křižovatka I/47 - BukZveřejnění: 26.4.2021, Nabídky do: 25.5.2021, Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

III/4368 křižovatka I/47 - Buk

Předmětem VZ jsou stavební úpravy silnice III/4368 od křižovatky se silnicí I/47 po konec průtahu obcí Buk. Staničení stavby km 0,000 – 2,170; v km vynechány úseky 0,660 – 0,825 s podjezdem pod dálnicí D1, který byl realizován současně s dálnicí...
více »

Rekonstrukce dětského hřiště v Machově pod náměstímZveřejnění: 25.4.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Městys Machov

Rekonstrukce dětského hřiště v Machově pod náměstím

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dětského hřiště v Machově, která spočívá v dodávce, montáži a osazení nových certifikovaných atrakcí a ve vytvoření dopadových zón pod těmito atrakcemi. Dopadové zóny budou z lité gumové štěpky tvořící...
více »

Rekonstrukce části místní komunikace 10c v Nízké SrbskéZveřejnění: 25.4.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Městys Machov

Rekonstrukce části místní komunikace 10c v Nízké Srbské

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části místní komunikace 10c v Městysi Machov, v části Nízká Srbská z důvodu jejího nevyhovujícího stavu. Průměrná šířka asfaltové komunikace je 3,5 m, délka 154 m a plocha 539 m². Bližší specifikace...
více »

II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, ČernohorskáZveřejnění: 21.4.2021, Nabídky do: 20.5.2021, Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohorská

Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým budou uzavřeny smlouvy o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je rekonstrukce okružní...
více »

Rekonstrukce operačních sálů – Nemocnice KadaňZveřejnění: 19.4.2021, Nabídky do: 26.5.2021, Zadavatel: Nemocnice Kadaň s.r.o.

Rekonstrukce operačních sálů – Nemocnice Kadaň

Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci – “REKONSTRUKCE OPERAČNÍCH SÁLŮ – NEMOCNICE KADAŇ“ v rozsahu investičních nákladů stavby.
více »

Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně – SkateparkZveřejnění: 15.4.2021, Nabídky do: 3.6.2021, Zadavatel: Statutární město Brno

Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně – Skatepark

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně – skatepark“. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a poskytnutí souvisejících projektových činností. Pro zadání této...
více »

Brzkov – Obytná zóna JIHZveřejnění: 13.1.2021, Nabídky do: 30.11.2021, Zadavatel: Obec Brzkov

Brzkov – Obytná zóna JIH

Předmětem veřejné zakázky je realizace nových inženýrských sítí a stavební příprava pozemků pro novou výstavbu rodinných domků v lokalitě u fotbalového hřiště v k. ú. Brzkov, přístupů a příjezdů k nim, včetně zásobování lokality kvalitní pitnou...
více »

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 2.1387 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál