Veřejné zakázky a poptávky

Aktuální veřejné zakázky a poptávky z celé České republiky


Hledáte řemeslníka, firmu nebo dodavatele výrobků či služeb? Můžeme Vám pomoci!
Pro soukromé investory, firmy, města a obce, školy nebo veřejné instituce ZDARMA více >

Rekonstrukce armaturních šachet LV 45 a LV 46 KrupáZveřejnění: 29.4.2021, Nabídky do: 2.6.2021, Zadavatel: MERO ČR, a.s.

Rekonstrukce armaturních šachet LV 45 a LV 46 Krupá

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce armaturních šachet na ropovodu IKL, které chrání technologii pro ovládání ropovodu – uzavírací armatury, elektro a SŘTP jsou v provozu od roku 1996. Stávající zákrytové panely nad...
více »

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k.ú. SlavíčkyZveřejnění: 28.4.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Státní pozemkový úřad

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k.ú. Slavíčky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba malé vodní nádrže, tůně a mokřadu dle schváleného PSZ v k.ú. Slavíčky. Součástí realizace je i výsadba zeleně.
více »

Komunální malotraktor a sekačka ObřístvíZveřejnění: 28.4.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Obec Obříství

Komunální malotraktor a sekačka Obříství

Předmětem projektu je dodávka komunálního traktoru a sekačky pro údržbu veřejných prostorů a správu majetku v obci Obříství.
více »

Stavební úpravy ulice K. H. Máchy v PříbořeZveřejnění: 28.4.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Město Příbor

Stavební úpravy ulice K. H. Máchy v Příboře

Výměna povrchů ulice K. H. Máchy v Příboře - odstranění živičných povrchů - nová žulová dlažba - nová štětová valounová (oblázková) dlažba.
více »

Restaurování - Kamenné sousoší Kalvárie, Město Benešov nad PloučnicíZveřejnění: 28.4.2021, Nabídky do: 20.5.2021, Zadavatel: Město Benešov nad Ploučnicí

Restaurování - Kamenné sousoší Kalvárie, Město Benešov nad Ploučnicí

Předmětem veřejné zakázky je restaurování kamenného sousoší Kalvárie umístěného na náměstí Míru na p.p.č. 1230/1, dle restaurátorského záměru z října 2018 vypracovaného MgA. Helenou Jahodovou, Kozojedy 61, Kralovice a v souladu se závazným...
více »

Energetická opatření ve výrobní hale – Dřevojas (stavební práce)Zveřejnění: 28.4.2021, Nabídky do: 31.5.2021, Zadavatel: Dřevojas, výrobní družstvo

Energetická opatření ve výrobní hale – Dřevojas (stavební práce)

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace úsporných opatření v objektu zadavatele – zateplení střešních světlíků, střechy nad strojovnou...
více »

III/43610 křižovatka I/47 - RadvaniceZveřejnění: 27.4.2021, Nabídky do: 27.5.2021, Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

III/43610 křižovatka I/47 - Radvanice

Předmětem VZ jsou stavební úpravy silnice III/43610 od křižovatky se silnicí I/47 po konec obce Radvanice. Staničení stavby km 0,000 – 1,927; v km vynechán úsek 1,080 – 1,281 s nadjezdem nad dálnicí D1, který byl realizován současně s dálnicí....
více »

III/43612 Osek - VeselíčkoZveřejnění: 27.4.2021, Nabídky do: 27.5.2021, Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

III/43612 Osek - Veselíčko

Předmětem VZ jsou stavební úpravy silnice III/43612 od křižovatky se silnicí I/47 v obci Osek nad Bečvou ve směru na obec Veselíčko. Staničení stavby km 0,000 – 1,417; v km 0,793 – 1,211 vynechán úsek podjezdu pod dálnicí D1, který byl realizován...
více »

FN Motol - Arteriální katétryZveřejnění: 27.4.2021, Nabídky do: 18.5.2021, Zadavatel: Fakultní nemocnice v Motole

FN Motol - Arteriální katétry

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka arteriálních katétrů pro Fakultní nemocnici v Motole v Praze.
více »

Oprava podlah v KTN ISO 1C VarnaZveřejnění: 27.4.2021, Nabídky do: 26.5.2021, Zadavatel: Ministerstvo obrany

Oprava podlah v KTN ISO 1C Varna

Předmětem veřejné zakázky je oprava podlah v KTN ISO 1C Varna pro Ministerstvo obrany.
více »

Revitalizace veřejného prostranství městyse ChotětovZveřejnění: 26.4.2021, Nabídky do: 18.5.2021, Zadavatel: Městys Chotětov

Revitalizace veřejného prostranství městyse Chotětov

Cílem návrhu je komplexní úprava veřejného prostranství v městysu Chotětov a zároveň ztvárnění parkové úpravy s ohledem na možnosti využití, rekreace a z pohledu budoucí údržby. Návrh doplňuje vzrostlou zeleň, která nyní v prostoru zcela chybí....
více »

III/44023 Hrabůvka - VelkáZveřejnění: 26.4.2021, Nabídky do: 25.5.2021, Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

III/44023 Hrabůvka - Velká

Předmětem VZ jsou stavební úpravy silnice III/44023 od křižovatky se silnicí III/44021 v obci Velká po křižovatku se silnicí III/44024 v obci Hrabůvka. Staničení stavby km 0,000 – 2,380; v km 1,009 – 1,764 vynechán úsek s nadjezdem nad dálnicí...
více »

III/4368 křižovatka I/47 - BukZveřejnění: 26.4.2021, Nabídky do: 25.5.2021, Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

III/4368 křižovatka I/47 - Buk

Předmětem VZ jsou stavební úpravy silnice III/4368 od křižovatky se silnicí I/47 po konec průtahu obcí Buk. Staničení stavby km 0,000 – 2,170; v km vynechány úseky 0,660 – 0,825 s podjezdem pod dálnicí D1, který byl realizován současně s dálnicí...
více »

Rekonstrukce dětského hřiště v Machově pod náměstímZveřejnění: 25.4.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Městys Machov

Rekonstrukce dětského hřiště v Machově pod náměstím

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce dětského hřiště v Machově, která spočívá v dodávce, montáži a osazení nových certifikovaných atrakcí a ve vytvoření dopadových zón pod těmito atrakcemi. Dopadové zóny budou z lité gumové štěpky tvořící...
více »

Rekonstrukce části místní komunikace 10c v Nízké SrbskéZveřejnění: 25.4.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Městys Machov

Rekonstrukce části místní komunikace 10c v Nízké Srbské

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části místní komunikace 10c v Městysi Machov, v části Nízká Srbská z důvodu jejího nevyhovujícího stavu. Průměrná šířka asfaltové komunikace je 3,5 m, délka 154 m a plocha 539 m². Bližší specifikace...
více »

Pozáruční servisní služby na přístroj CT - plánovacíZveřejnění: 22.4.2021, Nabídky do: 24.5.2021, Zadavatel: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Pozáruční servisní služby na přístroj CT - plánovací

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních pozáručních servisních služeb autorizovaným servisním střediskem pro přístroj CT, tj. zařízení umístěné na Ústavu radiační terapie, které je ve vlastnictví zadavatele po dobu 5 let ode...
více »

Speciální vesty reflexní DP na rok 2021Zveřejnění: 22.4.2021, Nabídky do: 26.5.2021, Zadavatel: Ministerstvo vnitra

Speciální vesty reflexní DP na rok 2021

Jedná se o dodání 744 kusů speciální vesty reflexní pro dopravní policii.
více »

II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, ČernohorskáZveřejnění: 21.4.2021, Nabídky do: 20.5.2021, Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohorská

Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým budou uzavřeny smlouvy o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je rekonstrukce okružní...
více »

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - 10 ks odběrových křeselZveřejnění: 20.4.2021, Nabídky do: 24.5.2021, Zadavatel: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - 10 ks odběrových křesel

Předmětem plnění VZ je dodání 10 ks odběrových křesel pro hematologicko-transfuzní oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
více »

Rekonstrukce operačních sálů – Nemocnice KadaňZveřejnění: 19.4.2021, Nabídky do: 26.5.2021, Zadavatel: Nemocnice Kadaň s.r.o.

Rekonstrukce operačních sálů – Nemocnice Kadaň

Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci – “REKONSTRUKCE OPERAČNÍCH SÁLŮ – NEMOCNICE KADAŇ“ v rozsahu investičních nákladů stavby.
více »

Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně – SkateparkZveřejnění: 15.4.2021, Nabídky do: 3.6.2021, Zadavatel: Statutární město Brno

Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně – Skatepark

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Dětské sportovně-kulturní centrum na Starém Brně – skatepark“. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a poskytnutí souvisejících projektových činností. Pro zadání této...
více »

Pořízení 2 ks specializovaných vozidel s nástavbouZveřejnění: 14.4.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Technické služby města Mostu a.s.

Pořízení 2 ks specializovaných vozidel s nástavbou

Předmětem zakázky je dodávka nových 2ks podvozků, 2ks nástavby na zimní údržbu a 1ks nástavby pro převoz a řízený výdej teplé obalované živičné směsi včetně poskytování záručního servisu.
více »

Brzkov – Obytná zóna JIHZveřejnění: 13.1.2021, Nabídky do: 30.11.2021, Zadavatel: Obec Brzkov

Brzkov – Obytná zóna JIH

Předmětem veřejné zakázky je realizace nových inženýrských sítí a stavební příprava pozemků pro novou výstavbu rodinných domků v lokalitě u fotbalového hřiště v k. ú. Brzkov, přístupů a příjezdů k nim, včetně zásobování lokality kvalitní pitnou...
více »

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 1.6063 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál