Veřejné zakázky a poptávky

Aktuální veřejné zakázky a poptávky z celé České republiky


Hledáte řemeslníka, firmu nebo dodavatele výrobků či služeb? Můžeme Vám pomoci!
Pro soukromé investory, firmy, města a obce, školy nebo veřejné instituce ZDARMA více >

Rámcová smlouva dodávka ITZveřejnění: 4.5.2021, Nabídky do: 20.5.2021, Zadavatel: Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Rámcová smlouva dodávka IT

Předmětem veřejné zakázky je nákup IT techniky pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy pro dle specifikace uvedené v ČÁSTI 3 zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví technické požadavky jako požadavky minimální, na kterých trvá. Součástí plnění...
více »

Provádění úklidových prací v LLLKZveřejnění: 4.5.2021, Nabídky do: 10.6.2021, Zadavatel: Léčebné lázně Lázně Kynžvart

Provádění úklidových prací v LLLK

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Léčebné lázně Lázně Kynžvart.
více »

Odběrová a kalibrační traťZveřejnění: 4.5.2021, Nabídky do: 24.5.2021, Zadavatel: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Odběrová a kalibrační trať

Předmětem veřejné zakázky je dodávka (včetně její dopravy) kalibrační a odběrové trati, která se bude skládat z těchto vzájemně kompatibilních částí: • směšovací komora pro homogenizaci a odběr testovacího aerosolu s reprezentativními odběry a...
více »

Spolkové komunitní centrum Vratislavice – audio vybavení sáluZveřejnění: 4.5.2021, Nabídky do: 25.5.2021, Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Spolkové komunitní centrum Vratislavice – audio vybavení sálu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuálního vybavení do prostoru přednáškového sálu v nově budovaném Spolkovém komunitním centru ve Vratislavicích nad Nisou. Součástí dodávky je vybavení pro ozvučení kina a konference, vybavení pro...
více »

Automatické nanášení tavného lepidlaZveřejnění: 4.5.2021, Nabídky do: 20.5.2021, Zadavatel: FORLIT, a.s.

Automatické nanášení tavného lepidla

Předmětem plnění je dodávka následující technologie: 1 kusu Automatického nanášeče tavného lepidla – technologie, která zajistí strojní aplikaci lepidla na papírové voštinové panely za účelem slepení více dílů, které tvoří výrobek. Může jít o...
více »

Servis vzduchotechnického zařízení a chlazení ve VZ MěřínZveřejnění: 4.5.2021, Nabídky do: 20.5.2021, Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Servis vzduchotechnického zařízení a chlazení ve VZ Měřín

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádět servis vzduchotechnického zařízení a chlazení v hotelu VZ Měřín.
více »

Výměna čerpadla cirkulace topné vody v kotelně NNHZveřejnění: 4.5.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Výměna čerpadla cirkulace topné vody v kotelně NNH

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna čerpadla cirkulace topné vody v kotelně pro Nemocnici Na Homolce v Praze.
více »

Rekonstrukce VO na ul. Proboštovský sad - ProboštovZveřejnění: 3.5.2021, Nabídky do: 19.5.2021, Zadavatel: Obec Proboštov

Rekonstrukce VO na ul. Proboštovský sad - Proboštov

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) v obci Proboštov na celé ulici Proboštovský sad v úseku od ul. Proboštovská souběžně s dráhou a dále podél zpevněných komunikací kolem Proboštovského parku na ul. Proboštovský...
více »

Výstavba nové mateřské školy Praha LochkovZveřejnění: 3.5.2021, Nabídky do: 24.5.2021, Zadavatel: Městská část Praha-Lochkov

Výstavba nové mateřské školy Praha Lochkov

Průběh výstavby bude: a) Stavba proběhne ve čtyřech etapách cca po roce a maximálně ve lhůtě 4 let. b) Stavba proběhne bez nutnosti konzervace c) Cena nabídky bude stanovena na realizaci celé stavby s tím, že bude navýšena jen v případě změny...
více »

Capacity Management ModulZveřejnění: 3.5.2021, Nabídky do: 3.6.2021, Zadavatel: ČEPS, a.s.

Capacity Management Modul

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – informačního systému Capacity Management Modul (dále jen „CMM“) a jeho následný servis a rozvoj. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v závazném návrhu smlouvy tvořícím přílohu č. 2...
více »

Projektová podpora vzniku centrálních prvků C-ITSZveřejnění: 3.5.2021, Nabídky do: 20.5.2021, Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektová podpora vzniku centrálních prvků C-ITS

Předmětem zakázky jsou projektové služby související s definicí podmínek pro napojení na bezpečnostní vrstvu a integrační platformu C-ITS, včetně nezávislého subjektu pro posuzování shody. Dále je součástí i příprava technických specifikací ZD...
více »

Opravy kanalizačních sítíZveřejnění: 3.5.2021, Nabídky do: 18.5.2021, Zadavatel: Letiště Praha, a. s.

Opravy kanalizačních sítí

Předmětem plnění je bezvýkopová oprava tří úseků splaškové kanalizace DN200-DN300 robotem a zatažením sanačního rukávce vytvrzeného UV lampou (detailní popis požadovaných činností v Příloze č. 2 (Přílohy D – Vzoru smlouvy) – Technické...
více »

Rekonstrukce ČOV Úhošťany BC 200 EOZveřejnění: 3.5.2021, Nabídky do: 20.5.2021, Zadavatel: Město Kadaň

Rekonstrukce ČOV Úhošťany BC 200 EO

Předmětem zakázky je realizace stavby vedené u zadavatele pod názvem „Rekonstrukce ČOV Úhošťany BC 200 EO“. Vlastní rekonstrukce je rozdělena na tři části: - rekonstrukce ČOV, hrubého předčištění, výměna lapáku písku, strojního vybavení...
více »

Pořízení dopravní a stavební technikyZveřejnění: 3.5.2021, Nabídky do: 24.5.2021, Zadavatel: MCU KOLOSEUM, o.p.s.

Pořízení dopravní a stavební techniky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního vozidla, kontejneru a kolového nakladače. Zakázka je rozdělena do dvou částí: Část I. – Pořízení nákladního automobilu s celkovou hmotností do 12 tun a kontejneru Část II. – Dodávka smykového...
více »

Odborné učebny ZŠ, Ostrava - VítkoviceZveřejnění: 3.5.2021, Nabídky do: 21.5.2021, Zadavatel: Statutární město Ostrava

Odborné učebny ZŠ, Ostrava - Vítkovice

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajících budov. Účelem stavebních prací je zřízení odborných učeben základní školy.
více »

Sanace dělících příček a mobiliář ORFMZveřejnění: 3.5.2021, Nabídky do: 21.5.2021, Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Sanace dělících příček a mobiliář ORFM

Předmětem plnění veřejné zakázky je sanace dělících příček a mobiliář ORFM pro Nemocnici Na Homolce v Praze.
více »

OS Liberec - obnova telefonního systémuZveřejnění: 2.5.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Okresní soud v Liberci

OS Liberec - obnova telefonního systému

Předmětem této veřejné zakázky je pořízení nové hybridní ústředny včetně dodávky telefonních přístrojů, a to podle technické specifikace, která je přílohou č. 1 této výzvy, a mimozáruční servis na dodané zařízení podle specifikace uvedené v...
více »

Oprava soklové části fasády domů Konečného nám. 1, 2, 3/Jiráskova 59/Čápkova 48Zveřejnění: 2.5.2021, Nabídky do: 18.5.2021, Zadavatel: Statutární město Brno

Oprava soklové části fasády domů Konečného nám. 1, 2, 3/Jiráskova 59/Čápkova 48

Oprava omítek na soklové části fasád historicky cenných a významných objektů.
více »

Zateplení a přístavba tělocvičny SPŠ KlatovyZveřejnění: 2.5.2021, Nabídky do: 18.5.2021, Zadavatel: Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362

Zateplení a přístavba tělocvičny SPŠ Klatovy

Proběhne zateplení obvodového pláště budovy tělocvičny včetně střechy a výměna otvorových výplní. Přístavba šaten znamená rozšíření zázemí tělocvičny, které bude spočívat ve vybudování sociálního zařízení, vlastních šaten, kabinetu tělesné...
více »

Identitní brána MSKZveřejnění: 2.5.2021, Nabídky do: 26.5.2021, Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Identitní brána MSK

Předmětem veřejné zakázky je pořízení aplikace pro zajištění správy identit a autentizace uživatelů z řad veřejnosti při přístupu k aplikacím provozovaným v rámci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, její implementace a zajištění následné...
více »

Víceúčelová budova Obecního úřadu Čížkrajice; Etapa IIZveřejnění: 2.5.2021, Nabídky do: 18.5.2021, Zadavatel: Obec Čížkrajice

Víceúčelová budova Obecního úřadu Čížkrajice; Etapa II

Předmětem plnění veřejné zakázky je nová výstavba budovy obecního úřadu v Čížkrajicích (resp. víceúčelového objektu občanské vybavenosti). Jedná se o druhou etapu výstavby, která je rozdělena do sedmi částí. Tyto části jsou: 1) Střecha 2) Výplně...
více »

Rekonstrukce kanalizace a sanační opatření – Slunečná 542Zveřejnění: 1.5.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov

Rekonstrukce kanalizace a sanační opatření – Slunečná 542

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení veškerých stavebních a souvisejících prací a dodávek nutných k řádnému zhotovení stavby s názvem Rekonstrukce kanalizace a sanační opatření – Slunečná 542. Předmětem plnění veřejné zakázky je...
více »

Vestavba výtahu - základní umělecká škola a knihovna BílinaZveřejnění: 30.4.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Město Bílina

Vestavba výtahu - základní umělecká škola a knihovna Bílina

Předmětem plnění zakázky je vestavba nové výtahové šachty do prostoru zrcadla vnitřního schodiště objektu. Výtahová šachta bude ocelové konstrukce, zasklená bezpečnostním sklem. Technologie nového výtahu bude bezstrojovnová s elektrickým pohonem...
více »

Dodávka a montáž požárních dveříZveřejnění: 30.4.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Dodávka a montáž požárních dveří

Dodávka a montáž požárních dveří do Nemocnice Vyškov, p. o.
více »

Vybudování nájemního bydlení v obci Starý Bydžov - IIZveřejnění: 30.4.2021, Nabídky do: 19.5.2021, Zadavatel: OBEC STARÝ BYDŽOV

Vybudování nájemního bydlení v obci Starý Bydžov - II

Projekt spočívá v revitalizaci objektu bývalé fary v obci Starý Bydžov.
více »

III/4026 Opatov, průtahZveřejnění: 30.4.2021, Nabídky do: 19.5.2021, Zadavatel: Kraj Vysočina

III/4026 Opatov, průtah

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice třetí třídy III/4026 v intravilánu městyse Opatov v délce cca 250 m. Součástí bude i výstavba chodníku podél silnice.
více »

Malé Labe, Horní Lánov, rekonstrukce opevnění, ř. km 11,255 - 11,500Zveřejnění: 30.4.2021, Nabídky do: 24.5.2021, Zadavatel: Povodí Labe, státní podnik

Malé Labe, Horní Lánov, rekonstrukce opevnění, ř. km 11,255 - 11,500

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce pravobřežní zdi v délce 190 m, která bude realizována postupně po úsecích cca 20 m dlouhých. Zeď bude vždy odbourána až k úrovni základu, bude proveden výkop za rubem zdi. Základová spára bude...
více »

Pěstební činnost na rok 2021 (opakovaná VZ)Zveřejnění: 30.4.2021, Nabídky do: 25.5.2021, Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Pěstební činnost na rok 2021 (opakovaná VZ)

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s pěstební činností - zajištění hospodaření v lese, péče o svěřený majetek, zalesnění holin, provádění ochranných a výchovných zásahů směřujících k zajištění lesních...
více »

Vyfukovací automatZveřejnění: 29.4.2021, Nabídky do: 31.5.2021, Zadavatel: Kamabe, s.r.o.

Vyfukovací automat

Předmětem zakázky je dodávka nové, nepoužité technologie: Vyfukovací automat. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o...
více »

Multifunkční parkovací dům u MNO – TDS a BOZP IIZveřejnění: 29.4.2021, Nabídky do: 17.5.2021, Zadavatel: Statutární město Ostrava

Multifunkční parkovací dům u MNO – TDS a BOZP II

Předmětem veřejné zakázky je vypracování plánu BOZP, výkon odborného technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby "Multifunkční parkovací dům u Městské...
více »

Hledáme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Facebook

Page generated in 2.6035 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál