Stipendia Plus - informace pro firmy

Stipendia Plus - informace pro firmy

Trpí Vaše společnost nedostatkem zaměstnanců nebo byste si již nyní rádi pomáhali "vychovávat" a podporovat nové talenty? Chcete efektivně oslovovat mladou generaci? Využijte jedinečnou platformu Stipendia Plus, která nabídne studentům středních a vysokých škol stipendia a stipendijní programy vybraných českých a slovenských firem.
Platforma si klade za cíl zajistit finanční podporu žákům a studentům vybraných učebních a studijních oborů na středních či vysokých školách, motivovat je v zájmu o obory a profese trpící nedostatkem zaměstnanců, aktivně pomáhat v jejich osobním i profesním růstu, pomáhat s přípravou na jejich budoucí povolání a v neposlední řadě jim pomoci zvládat finanční nároky studia svého oboru.

Mnoho firem v České republice a na Slovensku dlouhodobě bojuje s nedostatkem zaměstnanců na straně jedné, na straně druhé je mnoho mladých lidí, kteří se nemohou rozhodnout, jakým směrem se v životě vydat - jakému oboru se věnovat (co studovat a kde následně pracovat).

Tyto dvě skupiny chce platforma Stipendia Plus spojit...

Pro koho je platforma Stipendia Plus určena

Platforma Stipendia Plus je určena pro firmy působící téměř ve všech oborech průmyslu a služeb, které trpí nedostatkem zaměstnanců nebo by rády efektivně oslovily a připravovaly si své budoucí zaměstnance či talenty. Zapojit se může firma různé velikost (od malých firem až po ty velké) a z celé České nebo Slovenské republiky. 

Stipendijní program je dlouhodobě velice osvědčený způsob přípravy budoucích zaměstnanců pro výkon povolání a patří také mezi nejlevnější způsoby HR marketingu.

Stipendijní platforma Stipendia Plus je určena zejména pro následující firmy:

 • veškerá řemesla
  • automechanici, mechanici strojů a zařízení, elektrikáři, instalatéři, zedníci, truhláři, pekaři, cukráři, kuchaři, řidiči, svářeči, apod.

 • vybrané technické a zdravotnicky zaměřené profese
  • IT technici, strojní inženýři, operátoři ve výrobě, stavební technici, zdravotní sestry, lékaři, apod.

 • jiné...
  • dle dohody

Proč se do programu Stipendia Plus zapojit

Důvodů, proč by se měla firma do programu zapojit se nabízí několik:

 • aktivní vyhledávání budoucích zaměstnanců a talentů
  • prostřednictvím platformy Stipendia Plus a dalších našich projektů a aktivit vyhledáváme budoucí zaměstnance již na základních, středních i vysokých školách...

 • aktivní příprava budoucích zaměstnanců dle potřeb zaměstnavatele
  • pomáháme připravovat budoucí zaměstnance na své budoucí povolání podle potřeb daného zaměstnavatele daleko nad rámec školního vzdělávání a to především formou motivačních projektů, workshopů, odborných a tématických přednášek, školení, kurzů, stáží, brigád a jiných motivačních aktivit...

 • efektivní HR marketing
  • kvalitní stipendijní program patří dlouhá desetiletí k celosvětově nejlepším a nejlevnějším způsobům vyhledávání budoucích zaměstnanců...

 • stabilní zaměstnanci
  • díky dlouhodobé přípravě mladých lidí získáte stabilní zaměstnance, kteří ví, co mohou od firmy očekávat a naopak firma od nich....

 • snížení nákladů na výcvik zaměstnanců na minimum
  • díky maximální přípravě mladýh lidí a velmi nízké fluktuaci nováčků se výrazně sníží náklady na neustálé zaškolování a výchovu nových zaměstnanců...

 

Jaká je výše a délka stipendií

Obvyklá výše stipendií se bude pohybovat v rozsahu 1 000 - 10 000,- Kč za měsíc. Každá firma si samozřejmě sama může zvolit jeho výši. Ta bude závislá především na následujících faktorech:

 • prospěch
 • docházka a absence
 • učební nebo studijní obor
 • odborné vzdělávání mimo školu
 • proaktivní přístup ke vzdělávání, práci a životu obecně
 • osobnostní profil

Studenti mohou být podpořeni po celou dobu svého studia, například již od 1 ročníku SŠ až do ukončení svého studia. Stipendia jsou obvykle vyplácena čtvrtletně na základě předloženého prospěchu.

 

Na co jsou finanční prostředky určeny

Finanční prostředky jsou určeny na osobní potřeby studenta. Není tak nutné dokládat účel využití. 

 

Jak to funguje

Celý systém platformy Stipendia Plus je velice jednoduchý:

 • žáci a studenti vybraných oborů si zvolí z nabídky firemních stipendií

 • obrátí se přímo na danou firmu nebo podají žádost prostřednictvím platformy Stipendia Plus, která, v případě komplexnější formy spolupráce, pomůže vyhledat firmu poskytující stipendium v daném oboru (profesi) a společně s firmou uchazeče posoudí. Mohou se také obrátit na příslušnou firmu přímo...

 • v případě schválení žádosti partnerskou firmou může student nebo jeho rodiče (v případě, nemá-li student 18 let) uzavřít dohodu o financování s příslušnou firmou a/nebo prostřednictvím hlavního realizátora projektu Spolku I4U (dle formy spolupráce)

 • po splnění kritérií daného stipendia (prospěch, docházka, absence...) jsou pravidelně vyplácena příslušná stipendia (obvykle čtvrtletně) formou daru buď přímo firmou nebo organizátory (komplexnější forma spolupráce). Přesné podmínky budou uvedeny u každého stipendijního programu.

 • po ukončení studia bude mít student povinnost nastoupit pracovat do příslušné firmy na předem dohodnuté období a za obvyklou odměnu v daném oboru, době a regionu

 • v případě, že se student rozhodne do firmy nenastoupit, vrátí vyplacená stipendia příslušné firmy do předem stanovené doby

 

Podmínky spolupráce

Rozhodnete-li se nabídnout Váš stipendijní program pomocí platformy Stipendia Plus, můžete díky tomu efektivně oslovit mladou generaci a připravit si své budoucí zaměstnance či talenty. 

Můžete volit ze dvou forem spolupráce. Zveřejnění Vašeho stipendijního programu na platformě Stipendia Plus (forma inzerátu) na portále Mládež.cz nebo komplexní zajištění organizátory, kteří řeší veškeré náležitosti Organizátorem je nezisková organizace Spolek I4U...

Platforma Stipendia Plus pro zaměstnavatele:

 • aktivně vyhledává žáky a studenty vhodné pro zapojení se do programu

 • posuzuje a  dává doporučení na financování nebo zamítnutí (v případě komplexního zajištění organizátory)

 • kompletně zajišťuje nutnou administrativu a smluvní záležitosti včetně provádění úhrad (stipendií) (v případě komplexního zajiěštění organizátory)

 • průběžně motivuje mladé účastníky stipendijního programu k dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji a poskytuje jím další know-how (tipy, informace, zajímavosti, workshopy, apod.) s ohledem na potřeby zaměstnavatele (v případě komplexního zajištění organizátory)

Finanční náklady jedné z forem spolupráce (inzerce nebo komplexní zajištění):

 • V případě zveřejnění Vaší nabídky stipendií v rámci platformy Stipendia Plus (forma inzerátu) činí odměna za zveřejnění stipendia 2 900,- Kč bez DPH / rok / stipendijní program.

 • V případě komplexního zajištění organizátory činí finanční odměna 20% z měsíční  (nebo jiná perioda) částky, kterou obdrží žák nebo student.

 

Kdo za platformou Stipendia Plus stojí

Za platformou Stipendia Plus stojí Spolek I4U, portály NejBusiness.cz a Mládež.cz a vybrané firmy z různých oborů z České republiky a ze Slovenska.

 

Projekty pro děti a mladé

Další zajímavé projekty pro děti a mladé, které mohou firmy využít k efektivnímu marketingu mezi mladými i jejich rodiči. Projekty jsou využívány i k propagaci platformy Stipendia Plus:

 • Odborníci Do Škol
  • přivádíme odborníky z českých a slovenských firem do škol
  • motivujeme děti a mladé lidi k většímu zájmu o vybrané obory
  • přinášíme dětem a mladým motivaci a inspiraci
 • Studuj techniku a řemeslo
  • podporujeme zájem mladých lidí o technické obory, řemeslo a technologie obecně
  • ve spolupráci s firmami a vybranými školami
  • míří na cca 500 000 dětí a mladých lidí z celé ČR a SR
  • žáci a studenti základních, středních a vysokých škol, čerství absolventi

 • Uč se a vyhraj!
  • unikátní soutěž podporující nadané, schopné a pilné děti a mladé
  • oceňujeme jejich snahu při studiu a motivujeme k zájmu o techniku
  • ve spolupráci s firmami a vybranými školami
  • míří na cca 500 000 dětí a mladých lidí z celé ČR a SR
  • žáci a studenti základních, středních a vysokých škol, čerství absolventi

 • Mládež.cz
  • portál pro děti a mladé
  • zajímavosti, informaci, tipy
  • nabídky brigád, stáží, stipendií
  • motivační videa, přednášky, semináře, workshopy

 

Registrace

Máte-li zájem o zapojení se do stipendijní program, neváhejte se na nás obrátit. 

Následně Vás budeme brzy (obvykle do 14 pracovních dní) kontaktovat.

 

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoliv dotazy, jsme Vám k dispozici:

 

 

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2623 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál