Odborníci Do Škol

Odborníci Do Škol

Spolek I4U, ve spolupráci s portálem NejBusiness.cz, společností Hamri Plus s.r.o. a jednotlivými partnery, připravil Česko-slovenský projekt, který si klade za cíl pomoci mladým lidem, pedagogům a samozřejmě firmám všech typů a velikostí.
Vnímáme svojí odpovědnost vůči mladé generaci. Proto se snažíme své schopnosti, možnosti, zkušenosti, kontakty a především know-how předávat i dětem a mladým. Věříme, že jim tento projekt pomůže nalézt lepší cestu pro svůj život a také budoucnost.

Projekt Odborníci Do Škol má také pomáhat školám zlepšovat výuku a usnadňovat práci některým pedagogům. Projekt je určen pro všechny české a slovenské školy.

Co  projekt řeší

 • nedostatek správných vzorů mezi dětmi a mladými lidmi
 • nedostatek motivace k rozvoji a maximálnímu využití svých darů a nadání
 • slabé využití obrovského potenciálu mladých lidí
 • nedostatek odbornosti a kvalitního vzdělání mezi mladými lidmi
 • slabé možnosti odborného a profesního růstu mezi mladými
 • vzrůstající počet mladých lidí, kteří jsou neuplatnitelní na trhu práce
 • vzrůstající počet mladých, kterým se nechce pracovat - nemají motivaci ani důvod
 • nezájem mladých lidí o perspektivní obory a ty obory, ve kterých chybí odborníci
 • únava a vyčerpání pedagogů na všech typech škol, nedostatek jejich motivace
 • nedostatek odborných a profesních zkušeností mezi některými pedagogy
 • malé možnosti odborného a profesního růstu mezi pedagogy
 • nedostatek odborníků a pracovníků mezi firmami ze všech oborů a oblastí
 • vysoké výdaje státu na sociální politiku a podporu v nezaměstnanosti mezi mladými
 • vysoké výdaje na vzdělávání, mnohdy neefektivní, neodborné a zastaralé
 • slabá provázanost škol s firmami a potřebami trhu práce včetně nepružnosti
 • mnohdy slabá prestiž ČR a SR v zahraničí
 • nízká konkurenceschopnost některých českých a slovenských firem v samotné ČR, SR i v zahraničí
 • slabé využití obrovského potenciálu, který ČR a SR  má - díky lidským zdrojům
 • slabé využití potenciálu regionů ČR a SR

Uvedli jsme několik hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli projekt, ve spolupráci s jednotlivými partnery, realizovat. Při stanovení oblastí vycházíme z dlouholetých zkušeností, pozorování a mnohých rozhovorů s mladými lidmi, pedagogy i zástupci firem z mnoha měst a obcích České republiky a Slovenska.

 

Zkušenosti z celé České republiky a Slovenska

Díky některým naším projektům na kterých dlouhodobě pracujeme, máme zajímavé kontakty, zkušenosti, know-how a především chuť pomáhat mladým. V rámci některých projektů jsme za posledních několik let realizovali přednášky k cca 60-70 000 mladých lidí. Trávili jsme také několik dní v jednotlivých městech a obcích. Poznali jsme prostředí mnoha škol. To nám umožnilo získat velmi ucelený přehled a zkušenosti o výše zmíněných problémech a především - nalézt velmi jednoduché, i když možná zdlouhavé, řešení.

Na jednotlivých řešeních pro děti a mladé jsme se nezávisle shodli s mnoha mladými lidmi, pedagogy i zástupci firem. Možná jednotlivá řešení nejsou ideální, ale je potřeba někde začít...

 

Konkrétní kroky k dosažení cílů

 • pravidelně pořádat odborné a tématické přednášky a besedy
  se zajímavými a úspěšnými lidmi z vybraných oborů...
 • pravidelné akce související s vybranými obory
  besedy, konference, výstavy, roadshow, přednášky...
 • pořizovat televizní záznamy
  vybraných přednášek a besed - materiály tak mohou posloužit i dalším školám...
 • systematická práce s dětmi a mladými lidmi
  se zaměřením na pomoc v jejich osobním rozvoji
 • podpora odborného a profesního vzdělávání
  mezi mladými a pedagogy
 • konkrétní podpora nadějných talentů
  mezi mladými lidmi
 • podpora demotivovaných a unavených pedagogů,
  kterých je v ČR a na Slovensku čím dál více...
 • odstranit či výrazně zmírnit legislativní a finanční důvody vedoucí k demotivaci mladých lidí,
  zaměstnanců a firem obecně

 

Významné osobnosti

Do projektu se postupně zapojují osobnosti, které jsou hlavními vzory – řečníky přednášek nebo workshopů:

 • významné osobnosti podnikatelského prostředí – majitelé významných firem a jejich představitelé s lokálním, regionálním, národním i mezinárodním významem z mnoha oborů průmyslu a služeb (IT, strojírenství, automotive, stavebnictví a řemesla, potravinářství, hutnictví, zemědělství, zdravotnictví, finance...)
 • významné osobnosti z jednotlivých oborů a služeb – významní odborníci ve svých oborech, vědci, lékaři…
 • významné osobnosti veřejného života - vybraní politici a představitele státu, krajů, měst a obcí

 

Cílové skupiny

 • žáci a studenti ZŠ, SŠ a VŠ - cca 500 000 žáků a studentů
 • pedagogové a školy - cca 5 000 škol a cca 70 000 pedagogických pracovníků
 • firmy a její zaměstnanci - cca 20 000 firem a 500 000 zaměstnanců

 

Zapojit se může každá škola

Do projektu se mohou zapojit všechny typy škol z celé České a Slovenské republiky:

 • základní školy
 • střední a střední odborné školy
 • vyšší odborné školy
 • vysoké školy
 • školy se speciálním vzděláváním

 

Zcela zdarma a bez jakýchkoliv závazků

Využití jednotlivých nástrojů a možností je pro každou školu zcela zdarma - k ničemu se nezavazujete a nikde nenaleznete "skryté podmínky". Projekt je nastaven otevřeně, čestně a svobodně - kdykoliv je možné z projektu "vystoupit".

Projekt je financován výlučně ze soukromých zdrojů jednotlivců, vybraných firem a nadací, kterým leží na srdci kvalita školství v České republice a na Slovensku a uvědomují si nutnost rozvoje školy, učitelů a také žáků a studentů. Samozřejmě naše skromné možnosti jsou omezeny, i přesto se snažíme udělat maximum.

Zároveň vnímáme obrovský potenciál, který mezi mladými lidmi v ČR na Slovensku je.

 

Nabídka pro žáky, studenty i pedagogy

V rámci projektu Odborníci Do Škol můžete využít tyto nástroje a možnosti:

 • besedy pro žáky a studenty s významnými osobnostmi
  podnikatelé, vědci, odborníci z různých oborů či jiné výjimečné osobnosti
 • odborné a tématické přednášky a workshopy na témata související s výukou nebo studijním (učebním) oborem
  z řad odborníků ve svých profesích a oborech...
 • možnost účasti studentů na odborných vzdělávacích akcích v ČR, SR i zahraničí
  kurzy, školení, konference, odborné stáže...
 • užší spolupráce s regionálními i významnými firmami
 • možnost účasti pedagogů na odborných vzdělávacích akcích
  v České republice, na Slovensku i v zahraničí
 • televizní záznamy odborných vzdělávacích akcí pro efektivnější vzdělávání a rozvoj
  kurzy, semináře, školení, konference
 • vybrané knižní tituly a materiály
  odborné i tématické

 

Registrujte se

Registrujte Vaší školu do projektu Odborníci Do Škol a my Vás budeme pravidelně informovat o jednotlivých nástrojích, které můžete ve Vašem regionu využít - tématické přednášky, osobnosti, zajímavé akce, apod.

 

Jak postupovat

Pokud se Vám projekt líbí, můžete se přihlásit jednoduchým způsobem:

 • jakmile obdržíme Vaší registraci, budeme Vás kontaktovat a informovat o dalším postupu

 

Zašlete své tipy

Můžete nám také zaslat Vaše tipy, návrhy, náměty případně Váš zájem o:

 • témata
  která by Vás nebo Vaší školu zajímala (např. odborné přednášky)
 • osobnosti
  které byste rádi přivítali na Vaší škole
 • tématické nebo odborné akce
  kterých byste se rádi zůčastnili vy a Vaší studenti - např. konkrétní názvy přednášek, výstav, veletrhů, apod.
 • případně jakýkoliv jiný námět...

 

 

Více informací

Máte-li zájem získat podrobnější informace k projektu a jednotlivým tématům včetně dotazů, případně máte zájem o zapojení se do projektu nebo nabízíte konkrétní pomoc, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat:

 • Petr Hamrozi
  Manager projektu

  E-mail:
  petr.hamrozi@spoleki4u.cz
  Mobil: +420 733 139 882 (CZ), +421 949 311 148 (SK)

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.5939 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál