Institut cirkulární ekonomiky mění vedení

Institut cirkulární ekonomiky mění vedení

Institut cirkulární ekonomiky mění po sedmi letech vedení. Soňa Klepek Jonášová, která organizaci prosazující společenskou změnu skrze cirkulární ekonomiku v roce 2014 založila, odchází na mateřskou dovolenou. Role výkonného ředitele se ujímá dosavadní provozní ředitel Pavel Zedníček, expert na cirkulární ekonomiku ve vztahu k dekarbonizaci průmyslu.

O provoz, procesy a vedení interních týmů se bude starat Markéta Pavlíková, která má za sebou provozní řízení ve společnosti Impact Hub Praha nebo rozvojové a humanitární mise na Donbase a v Sýrii.

“Zastávám názor, že příležitost předat organizaci týmu, kterému zakladatel naplno důvěřuje, je velká odměna. Po osmi letech, kdy jsem se rozhodla přinést téma cirkulární ekonomiky do Česka, je INCIEN ve výborné kondici, připraven přispívat klíčovými podklady pro dobrá rozhodnutí vlády, firem a dalších aktérů a jsem si jistá, že je i zásadní organizací pro akceleraci cirkularity do další úrovně,” říká Soňa Klepek Jonášová, která dále zůstává v pozici zakladatelky a celý tým podporuje na dálku.

Roli výkonného a finančního ředitele organizace nyní zastává Pavel Zedníček, jež v organizaci působí od roku 2019. Jeho specializací je cirkulární ekonomika ve vztahu k dekarbonizací průmyslu: na toto téma inicioval mimo jiné i nejnovější studii INCIEN, která vychází v těchto dnech. Pavel vystudoval chemii životního prostředí na VŠCHT v Praze a udržitelnost a inovace v průmyslu na Utrechtské univerzitě a na ETH v Curychu. Do vedení přináší pracovní zkušenosti z Holandska i ze stáží v Paříži, Šanghaji či Lisabonu.

“Velmi si vážím důvěry převzít vedení v tak renomované organizaci jako je INCIEN. Do této pozice se mi vstupuje nelehko, neboť zakladatelka Soňa Klepek Jonášová se de facto stala tváří cirkulární ekonomiky v ČR a naplnit podobná očekávání je takřka nemožné. Mojí prioritiou bude zúžit rozsah našich aktivit, ale ty dělat se zápalem a na 100 %. Klíčové bude vybudovat silný a profesionální tým, a posílit tak dlouhodobou udržitelnost organizace. V neposlední řadě chci výrazně zvýšit intenzitu našeho napojení na zahraniční a evropské kruhy a budovat silná partnerství na národní i mezinárodní úrovni,” komentuje Pavel Zedníček jeho novou pozici.

V roli provozní ředitelky nově působí Markéta Pavlíková. Absolventka oboru Sociální práce a humanitární práce na Univerzitě Palackého v Olomouci a Bezpečnostních studií na Karlově univerzitě v Praze v minulosti působila například v organizacích Člověk v tísni nebo v Impact Hub Praha. “Provozní ředitelka je klíčovou osobou pro každodenní chod INCIEN a jeho strategický rozvoj. Mojí ambicí je zvýšení efektivity procesů a maximální posilování kompetencí vedoucích jednotlivých piliřů jako je akademie, konzultace, think tank, advokacie a nově i Český cirkulární hotspot,” dodává Markéta Pavlíková.

Institut cirkulární ekonomiky vznikl s cílem zvýšit povědomí o konceptu cirkulární ekonomiky a demonstrovat jej v českém kontextu. Od svého založení v roce 2014 se organizaci podařilo téma vnést do veřejné diskuse a s podporou stále větší části soukromého, akademického a neziskového sektoru měnit zažité koncepty v české ekonomice s cílem optimalizovat nakládání s materiály, a přispět tak vyšší konkurenceschopnosti českého hospodářství skrze dekarbonizaci a ochranu přírodního bohatství. Díky vzdělávacím akcím proškolili experti INCIEN více než 1800 profesionálů a poskytli více než 200 expertních konzultací firmám a obcím.

Jejich cirkulární skeny pomohly nastavit principy cirkulární ekonomiky v hlavním městě Praha a ve Středočeském kraji. Projekt Cirkulární doprava, založený na využití biometanu vzniklého z biologicky rozložitelných odpadů jako palivo pro autobusy přinesl v roce 2019 INCIEN ve spolupráci s Dopravním podnikem Brno environmentálního “oskara,” cenu E.ON Energy Globe.

Nejvýznamnějším letošním projektem INCIEN je rozsáhlá studie s názvem Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu, která analyzuje specifika českého průmyslu a navrhuje, jak v tomto kontextu co nejrychleji dosáhnout uhlíkové neutrality. Vedle toho se pro nové členy otevírá Český cirkulární hotspot, platforma, která sdružuje malé i větší firmy, akademickou sféru státní správu s cílem pomáhat s hledáním nových příležitostí při přechodu na cirkulární ekonomiku. Registrace právě probíhá na stránkách INCIEN.

Zdroj informací

Institut cirkulární ekonomiky a NejBusiness.cz

Datum

6. září 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.4004 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál