Předseda ÚOHS provedl menší úpravy v organizaci i obsazení rozkladových komisí

Předseda ÚOHS provedl menší úpravy v organizaci i obsazení rozkladových komisí

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna uskutečnil s účinností od 14. února 2022 drobné změny v organizaci a personálním obsazení rozkladových komisí.

Nejvýraznější organizační změnou je vyčlenění oblasti významné tržní síly z dosavadní rozkladové komise pro přístup k informacím, veřejnou podporu a významnou tržní sílu a přesun této oblasti do rozkladové komise pro oblast ochrany hospodářské soutěže. Důvodem je zejména spřízněnost problematiky hospodářské soutěže a významné tržní síly. Tři rozkladové komise pro oblast dozoru nad veřejných zakázek zůstávají z organizačního hlediska nezměněny.

Na ÚOHS tedy v současné době fungují následující rozkladové komise:

  • rozkladová komise pro oblast ochrany hospodářské soutěže a významné tržní síly
  • rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně I
  • rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně II
  • rozkladová komise pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Praze
  • rozkladová komise pro oblast přístupu k informacím a veřejné podpory

Současně byly provedeny také některé personální změny, přičemž nové členy předseda Úřadu vybral na doporučení a po konzultaci s institucemi a sdruženími, které navrhovaly kandidáty již při původním sestavování komisí na počátku roku 2021. Konkrétní složení rozkladových komisí je k dispozici na internetových stránkách ÚOHS.

Rozkladové komise jsou poradní orgány předsedy, které posuzují rozklady podané proti prvoinstančním rozhodnutím Úřadu a navrhují předsedovi Úřadu, jak o rozkladu rozhodnout. Členové rozkladových komisí jsou v převážné většině externí odborníci z akademického prostředí, státních institucí, profesních sdružení a komor či z advokacie.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

17. února 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3155 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál