Členové Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR rozhodovali o svém vedení

Členové Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR rozhodovali o svém vedení

Dnes rozhodla volební valná hromada Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) o svém vedení na další čtyři roky. V předvečer 20. výročí založení AMSP ČR byl předsedou představenstva AMSP ČR jednomyslně zvolen Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA.

AMSP ČR byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky, živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy menších firem a podnikatelů. Asociace je oficiálním připomínkovým a podpůrným místem pro novou legislativu. Ve svých dlouhodobých aktivitách se zaměřuje na výzkum, vývoj a inovace, financování, daně, sociální politiku, export, dotace, vzdělávání, digitalizaci, udržitelnost a cirkulární ekonomiku. Hlavní aktivity směřuje asociace do deseti skupin malého a středního podnikání: začínající podnikatelé, rodinné firmy, řemeslníci, ženy v podnikání, gastronomie, lokální pěstitelé a producenti, podnikatelé 55+, podnikání na venkově, digitalizace a nové trendy.

AMSP ČR vyhlašuje každoročně soutěže o nejlepší rodinnou firmu, začínající podnikatele, podnikavé ženy, oceňuje nejlepší mladé řemeslníky, nejaktivnější cechy a trendové firmy. Asociace cíleně shromažďuje data o segmentu MSP, vydává vlastní analýzy, spravuje statistiky a provádí výzkumy. Disponuje tak rozsáhlou databankou mapující segment malého podnikání, kterou využívá veřejný sektor, vysoké školy nebo média. Asociace vydává magazín Trade News, podnikatelské odborné publikace, odborné zpravodaje, pořádá vzdělávací a informační akce pro podnikatele jak prezenční formou, tak v online prostoru, natáčí řadu podcastů a vydává nejrůznější edukační materiály. AMSP ČR spravuje čtrnáct portálů pro konkrétní podnikatelské segmenty, a dále sociální sítě Facebook, LinkedIn, Twitter a Instagram.

Každoročně vyhlašuje AMSP ČR program zaměřený na důležitou podnikatelskou oblast – Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018, Rok digitálního podnikání 2019, Rok malého podnikání 2020 a letošní Rok nových příležitostí 2021. Pro nadcházející rok byl zvolen Rok nových technologií 2022.

Novým předsedou představenstva AMSP ČR byl jednomyslně zvolen ThDr. Ing. Josef Jaroš, MBA (1979), který v minulém období působil v dozorčí radě AMSP ČR a byl garantem projektu „Fandíme řemeslu“. Do pozice předsedy představenstva Asociace přichází pan Jaroš jako managing partner poradenské společnosti APOGEO, která se zabývá transakčním poradenstvím, oceňováním, auditem, daněmi, outsourcingem účetnictvím a správou majetku. Taktéž svoje manažerské schopnosti využívá jako výkonný ředitel a spolumajitel Divadla Na Fidlovačce. Právě společnost APOGEO, kterou většinově vlastní, je příkladem, že česká společnost může být rovnocennou konkurencí mezinárodním společnostem. Z jazykových znalostí přidává k angličtině také plynulou španělštinu.

Na posty místopředsedů byli zvoleni: dosavadní předseda Ing. Karel Dobeš, dále Ing. Pavla Břečková, Ph.D., Ing. Libor Musil, Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA a Ing. Šárka Ošťádalová.

V pozici předsedy dozorčí rady zůstává Ing. Ivo Běhan a místopředsedou byl zvolen Ing. Petr Križan.

Zdroj informací

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a NejBusiness.cz

Datum

25. listopadu 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Reklama

Page generated in 1.419 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál