Komora daňových poradců ČR má nově zvolené vedení

Komora daňových poradců ČR má nově zvolené vedení

Dnes se v prostorách paláce Žofín konala 29. řádná valná hromada Komory daňových poradců ČR. Mezi hlavní programové body patřila především volba nového Prezidia a členů Dozorčí a Disciplinární komise. Valné hromady se zúčastnilo 264 daňových poradců, kteří disponovali 695 hlasy.

Prezidium v období 2021 – 2024 bude pracovat ve složení:

Mgr. Michal Frankl; Ing. Jan Molín, Ph.D.; Ing. Bc. Jiří Nesrovnal; Ing. Matěj Nešleha; Ing. Petra Pospíšilová; doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.; Mgr. Ing. Petr Toman; Ing. Tomáš Urbášek, LL.M., FCCA a MVDr. Milan Vodička. V pozici náhradníků pak Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. a Mgr. Edita Ševcovicová.

Prezidium si následně zvolilo svého prezidenta a viceprezidenta. Prezidentkou bude i v následujícím volebním období Ing. Petra Pospíšilová a pozici viceprezidenta bude i nadále zastávat Mgr. Ing. Petr Toman.

Dozorčí komise bude v období 2021 – 2024 pracovat ve složení:

Ing. Tomáš Klíma; Ing. Miluše Korbelová; Ing. Pavel Lampa; Ing. Vlastimil Sojka a Ing. Bc. Radka Šťastná, MBA, BA (Hons). V pozici náhradníků pak JUDr. Ing. Ariana Bučková a Ing. Tomáš Živný.

Předsedou Dozorčí komise byl zvolen Ing. Vlastimil Sojka.

Disciplinární komise bude v období 2021 - 2024 pracovat ve složení:

Mgr. Bc. Jiří Blecha, LL.M.; Ing. Václav Dvořák; Ing. Jana Gablovičová; JUDr. Michal Gembík; Ing. Viktor Hamža; Ing. Roman Kytlica; Mgr. Karla Maderová Voltnerová; Bc. Blanka Marková; JUDr. Kateřina Matoušková; Ing. Jiří Pavlík; Ing. Danuše Peková; Ing. Vladimír Přikryl a Ing. Jana Vlková. V pozici náhradníků pak Ing. Ladislav Bubniak; Petr Hercog; Ing. Robert Jurka, Ph.D.; Ing. Jaroslava Pechová.

Předsedou Disciplinární komise byla zvolena Mgr. Karla Maderová Voltnerová.

Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR, v úvodu Valné hromady shrnula činnost Komory za poslední období, kdy se Prezidium ve své činnosti zaměřilo na strategické priority Komory pro daňové poradce, pro daňové poradenství a pro daňové prostředí. Právě aktivity vedoucí ke srozumitelnému daňovému prostředí zmínila Petra Pospíšilová ve svém úvodním projevu. „Komora se dlouhodobě zasazuje o srozumitelné a předvídatelné daňové prostředí. I v tomto období jsme pokračovali v naší práci při tvorbě a připomínkování legislativy. Potvrzuje se nám, že když máme šanci se k navrhovaným opatřením vyjádřit před jejich vydáním, podaří se často předejít nežádoucím chybám, omylům a jiným nedokonalostem takových opatřeních. Jako pozitivní příklad můžeme uvést náš aktivní přístup v době pandemie. Podařilo se prosadit mnohé pozitivní změny například u programu na kompenzační bonus, pravidla pro uplatnění daňové ztráty nebo úpravy pro odpisy majetku.“

Mezi pozvanými čestnými hosty byla i Tatjana Richterová, generální ředitelka Generálního finančního ředitelství a Ondřej Trubač, člen představenstva České advokátní komory, kteří ve svých vystoupeních pozdravili všechny přítomné daňové poradce.

Zdroj informací

Komora daňových poradců České Republiky a NejBusiness.cz

Datum

12. listopadu 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Reklama

Page generated in 2.5138 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál