Evžen Korec: Bez kanalizace či jímky je v Praze 43 obydlených domů

Evžen Korec: Bez kanalizace či jímky je v Praze 43 obydlených domů

Bezstarostně spláchnout záchod nebo vypustit vanu je u nás v jednadvacátém století natolik samozřejmá věc, že nikoho ani nenapadne, že by to snad někdy nešlo. Přesto i nyní stále zůstává mnoho obyvatel, kteří na tento komfort musí zapomenout, a to dokonce i v bohaté Praze. Bez napojení na kanalizaci nebo vlastní jímky totiž je v hlavním městě 43 obydlených domů. Nejvíce takto nevybavených domů, celkem 1535, je ve Středočeském kraji. Vyplývá to z upřesněných výsledků loňského Sčítání 2021 o bytech, které nyní zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V rámci celého Česka evidují statistici celkem 6398 domů bez napojení na kanalizaci či vlastní jímky.

Obydlených domů je v Praze podle ČSÚ celkem 98 217 domů, přičemž drtivá většina z nich (89 333) je napojena na veřejnou kanalizační síť. Jen 5959 domů v hlavním městě má vlastní žumpu nebo jímku a pouze 342 domů je vybavena vlastní čističkou odpadních vod. Zajímavé je, že 43 pražských obydlených domů stále nemá vyřešený odvod odpadních vod. U zbylých 2540 domů ČSÚ způsob odvodu odpadních vod nezjistil.

Úplně nejvíce domů (1535) bez kanalizace či jímky bylo podle loňského sčítání ve Středočeském kraji, kde je však také hodně domů s vlastní žumpou či jímkou (106 619). I zde ale dominuje připojení na kanalizační sít, kterou využívá 195 482 obydlených domů. Ve středních Čechách je také nejvíce domů s vlastní čističkou odpadních vod (12 039).

Ve všech krajích převládají domy připojené na kanalizaci s výjimkou jediného. V Moravskoslezském kraji má žumpu či jímku 89 355 domů, zatímco na kanalizaci je připojeno 86 577 domů. Přes tři stovky domů (307) nemá odvádění odpadních vod vyřešené vůbec.

Zvlášť zarážející je hlavně počet domů bez kanalizace či jímky. Obyvatelé takových domů pravděpodobně musí chodit na kadibudku, což je v jednadvacátém století na pováženou. Zvlášť v zimních mrazech do není nic záviděníhodného. Otázkou zůstává také to, jak mají obyvatelé těchto domů vyřešené koupání a základní hygienu. Funkční koupelna patří k základnímu standardu, který od bydlení očekáváme. Domy s nevyřešeným odvodem odpadních vod jsou reliktem dávné minulosti a měly by zůstat jen jako rarita ve skanzenech. Pro bydlení už dávno vhodné nejsou, protože nejsou schopné zajistit základní hygienické standardy.

Zdroj informací

RNDr. Evžen Korec, CSc. Generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.

Datum

23. prosince 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.5483 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál