Ivan Bartoš: Investice do rozvoje regionů jsou srdcem evropského projektu

Ivan Bartoš: Investice do rozvoje regionů jsou srdcem evropského projektu

Ministr Ivan Bartoš v Bruselu v rámci českého předsednictví řídil zasedání Rady pro obecné záležitosti věnované politice soudržnosti. Debata evropských ministrů a komisařky Elisy Ferreiry se zaměřila na vliv politiky soudržnosti a investic z evropských fondů na hospodářský, sociální a územní rozvoj evropských regionů. V záměru ministři přijali závěry Rady k budoucímu směřování druhé největší investiční politiky Evropské unie.

„Rád bych vyzdvihl shodný pohled všech členských států Evropské unie na nezastupitelnou roli politiky soudržnosti a projektů podpořených z evropských fondů a jejich přínosů na každodenní život občanů EU. Fondy umožňují investice do dopravní infrastruktury, inovativních technologií nebo pomáhají řešit sociální problémy společnosti. Z našeho pohledu tak tvoří srdce projektu s názvem Evropská unie. Evropská komise spočítala, že z dlouhodobého hlediska jedno takto investované euro přinese 2,7 eura v růstu HDP. Silná a společná Evropská unie je nutnou podmínkou pro úspěch Evropy v těžké době krizí a nečekaných výzev,“ uvedl po jednání místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Hlavním bodem vedle obecné diskuze o přínosech fondů EU bylo projednání a schválení tzv. závěrů Rady. Jedná se o soubor klíčových cílů i zásad pro další směřování politiky soudržnosti po roce 2027, která by tak v budoucnu měla umět pružně reagovat na výzvy, jimž budou čelit regiony napříč celou Evropskou unií. Politika soudržnosti je členskými státy vnímána jako významný dlouhodobý investiční nástroj, přestože se v posledních letech z velké části podílela na řešení krizí způsobených pandemií covidu nebo válkou na Ukrajině. Hlavním zaměřením investic má i nadále zůstat sociálně-ekonomický rozvoj regionů EU a snaha o snižování rozdílů mezi nimi. Rada uvítala kroky ke zjednodušení a pružnějšímu nastavení pravidel pro využívání fondů EU a doporučila pokračovat v jejich slaďování napříč programy EU a zabránit jejich překrývání a duplicitám.

Rada také vyzvala členské státy a Evropskou komisi, aby zajistily bezodkladný start investic z programů v novém programovém období 2021-2027. Česká republika má schváleny všechny programy v celkovém objemu více než 550 miliard korun. V pelotonu členských států se umístila na 2. místě. Současně jsou již průběžně vyhlašovány výzvy – jejich přehled je dostupný na webu.

Ministr Bartoš následně v Bruselu vystoupil na konferenci Evropského výboru regionů Spravedlivá transformace v uhelných a energeticky náročných regionech. Akce se zaměřila na zhodnocení politiky soudržnosti a vlivu fondů EU z pohledu regionů. Hlavním apelem jejich zástupců je důraz na zachování politiky jako nástroje pro dlouhodobé investice na úrovni regionů i po roce 2027, a to s důrazem na jejich specifika.

Poznámka:

Rada pro obecné záležitosti (General Affairs Council, GAC) je nejčastější formací Rady EU, hlavního rozhodovacího orgánu Evropské unie. Vedle politiky soudržnosti je odpovědná například za schvalování sedmiletého rozpočtového plánu EU, rozšíření a další. V Radě pro obecné záležitosti zasedají ministři pro evropské záležitosti členských států nebo jejich zástupci. Příslušnost ministrů se mění dle projednávané agendy.

Zdroj informací

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj

Datum

22. listopadu 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.4017 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál