Ivan Bartoš: Na pomoc městům a obcím po živelních pohromách dáme 700 mil. Kč

Ivan Bartoš: Na pomoc městům a obcím po živelních pohromách dáme 700 mil. Kč

Obce a kraje mohou žádat o finance v právě vyhlášené výzvě v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách, pro kterou Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo 700 mil. Kč. Výzva se týká žadatelů, jejichž majetek v roce 2021 zasáhl živel, a na jejich území přitom nebyly vyhlášeny krizové stavy. Žádosti lze podávat do 13. ledna 2023.

„Jsem rád, že se nám i letos podařilo vyjednat peníze k vyhlášení výzvy, která obcím pomůže vyrovnat se s nepředvídatelnými situacemi, jakými jsou právě živelní pohromy. Je mi jasné, že jsou rozpočty obcí a měst napjaté, proto jim chceme tímto způsobem pomoci. Díky výzvě si budou moci opravit například poničené mosty a další obecní majetek,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš s tím, že značně poškozený majetek mají po živelních pohromách především obce z Libereckého a Ústeckého kraje.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Maximální výše dotace se stanovuje podle velikosti obce, města nebo kraje. Obce do 3 000 obyvatel mohou získat dotaci v maximální výši 70 % způsobilých výdajů, obce od 3 001 do 10 000 obyvatel 60 % a obce nad 10 001 obyvatel 50 %. Maximální dotace pro kraj činí 40 % způsobilých výdajů.

Více informací naleznete zde.

Zdroj informací

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj

Datum

16. listopadu 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.5066 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál