Lena Geryková: Kurzarbeit firmy vítají, snížení podpory v nezaměstnanosti nic neřeší

Lena Geryková: Kurzarbeit firmy vítají, snížení podpory v nezaměstnanosti nic neřeší

Kurzarbeit může zaměstnavatelům pomoci, jedná se však o krátkodobý nástroj. Snížení podpory v nezaměstnanosti situaci na českém trhu práce příliš nezlepší. Ten zoufale potřebuje kvalifikované pracovníky, firmy si zase chtějí udržet své loajální kmenové zaměstnance.

V současné době máme stabilní počet zaměstnanců. S některými jsme neprodloužili smlouvy, pokud je měli na dobu určitou a zaměřujeme se na to, abychom si udrželi loajální kmenové zaměstnance. V našem regionu, kde je jedna z nejnižších nezaměstnaností v celé České republice, stále bojujeme s nedostatkem kvalifikované pracovní síly.

Kurzarbeit

Tento nástroj by mohl pomoci mnoha firmám v době krize. Jak se ukázalo v minulosti v době covidu, byl tento princip velmi využíván a firmám pomohl překonat náročné období, kdy nemusely propouštět své zaměstnance. Jedná se ale zcela jistě o nástroj, který by se měl používat pouze v ekonomicky nepříznivém období, kdy budou přesně stanoveny podmínky, za jakých jej firmy mohou čerpat. Nástroj by měl firmám pomoci překonat ekonomické obtíže a přispět k lépe fungujícímu trhu práce v době krize. Česko sice přijalo rámcová pravidla kurzarbeitu do zákona o zaměstnanosti už loni v červenci, k jeho aktivaci je však nutné vydat příslušné nařízení vlády, kde musí být vymezeny důvody, proč je opatření aktivováno, a další parametry poskytování příspěvku včetně vymezení okruhu zaměstnavatelů nebo odvětví, a to celé se musí ještě předložit k odsouhlasení Evropské komisi.

Snížení podpory v nezaměstnanosti

Snížení podpory v nezaměstnanosti nebude mít podle mě vliv na trh práce. Sice celková agregovaná čísla ukazují, že poptávka po zaměstnancích převyšuje počet lidí bez práce, ale většina těch, kteří jsou dnes hlášeni na úřadech práce, jsou často nezaměstnatelní. Jedná se o dlouhodobě nezaměstnané, kteří mají zdravotní nebo sociální hendikep. Snížením jejich podpory povede pouze k takovému efektu, že nezaměstnaní začnou žádat o jiné dávky, jako například o příspěvek na bydlení nebo v hmotné nouzi.

Dlouhodobý nedostatek kvalifikované pracovní síly

Nejpalčivější problém především pro výrobní firmy je dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. V našem příhraniční regionu je to bohužel ještě více umocněno lákavými nabídkami ze sousedního Německa. V současné době zmizely jakékoliv překážky pro vycestování a lidé se proto velmi rychle začali do Německa vracet. Pociťujeme však určitý respekt ze strany zaměstnanců z nastávající krize. Pokud mají pracovní místo na naší straně hranice u stabilní společnosti, raději zůstávají, než by riskovali změnu. Vědí, že krize udeří i v sousedním Německu.

Kde hledají české firmy kvalifikované pracovníky?

Naše firma v minulosti investovala velké finanční prostředky do nových technologií. Nové moderní stroje se však pojí s problémem nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. Nejvíce nás tíží technické obory jako je truhlář a operátor CNC stroje, což je dnes již samostatný obor na střední odborných učilištích a školách. V současnosti jsme přistoupili ke spolupráci nejenom se středními školami, ale zaměřili jsme své aktivity i na základní školy. Pořádáme různé exkurze a prezentace pro žáky osmých a devátých tříd, kteří si vybírají povolání. Základním školám jsme také nabídli sponzorování jejich zájmových technicky zaměřených kroužků jako třeba modelářského kroužku.

Podpora současných zaměstnanců

Našim zaměstnancům nabízíme zdarma pomoc formou bezúročných zápůjček nebo konzultací s právníkem. V současné době nám ale velmi narostl zájem o tuto doplňkovou službu ze strany zaměstnanců, což je samozřejmě způsobeno nastupující ekonomickou krizí. Například za námi zaměstnanec přijde, že potřebuje konzultaci ohledně nové nájemní smlouvy nebo poradit s exekucí či jinými dluhy. Nově jsme také začali nabízet práce navíc, které jsme v minulosti poptávali externě, nyní je nejprve nabídneme našim zaměstnancům, a to především těm, kteří potřebují vyřešit svoji finanční situaci. Práce navíc spojená s dalším příjmem je pro ně řešení ztížené finanční situace. Jedná se například o sekání trávy, úklid nebo vydávání obědů. Zaměstnanci vítají možnost přivýdělku, která není spojena s dalším dojížděním.

Zdroj informací

Lena Geryková, personální manažerka společnosti SOLODOOR, výrobce interiérových dveří a zárubní

Datum

15. listopadu 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Reklama

Page generated in 1.6044 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál