Ivan Bartoš: Podpoříme energetické úspory měst a obcí i ochranu klimatu

Ivan Bartoš: Podpoříme energetické úspory měst a obcí i ochranu klimatu

Vláda ČR schválila přesun přibližně 3 miliard korun mezi programy financované z fondů Evropské unie v období 2021-2027. MMR tak reaguje na současnou energetickou krizi a změnu socioekonomické situace, které způsobila ruská agrese na Ukrajině. Prostředky převedené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podpoří energetické úspory zejména měst a obcí financované z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Zároveň se zvýší finance na zvládnutí klimatických změn a Česká republika tak lépe dosáhne na plnění klimatických cílů EU.

„Nárůst cen energií a jejich nedostatek nás nyní trápí všechny a ani obce a města nejsou výjimkou. Investice do energetických úspor se nám zdají jako jedny z nejúčinnějších, a proto jsme se rozhodli z IROPu tuto oblast v rámci OP Životního prostředí posílit převodem 1 miliardy korun. Dalším důležitým krokem je urychlit přizpůsobení se změnám klimatu. Díky druhé části přesunu ve výši 2 mld. Kč mezi těmito programy tak Česká republika dosáhne 100% naplnění povinného příspěvku z fondů EU na klimatické změny,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Převedené finanční prostředky budou moci čerpat převážně města, obce a další veřejné subjekty. Sníží se tak energetická náročnost veřejných budov, technologických procesů nebo se zlepší kvalita vnitřních prostor. Podporovaná budou i opatření zaměřená na výsadbu zeleně a úpravu vodního režimu v krajině i sídlech, či protipovodňová opatření. Zdrojem pro navýšení prostředků OP ŽP byl IROP z oblasti zaměřené na budování zelené infrastruktury měst a obcí, kde zájem žadatelů nebyl tak velký.

Záměr byl představen zástupcům Evropské komise a materiál vznikl v součinnosti s řídícími orgány IROP a OP ŽP. Po projednání vládou teď realokaci musí schválit relevantní monitorovací výbory a také Evropská komise. S realokací už souhlasila Rada pro fondy EU.

Celkem bude možné v České republice v rámci nové sedmiletky vyčerpat 550 mld. Kč. Přehled všech vyhlášených nebo plánovaných výzev se pravidelně aktualizuje na zastřešujících stránkách https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/vyzvy.

Zdroj informací

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj

Datum

5. listopadu 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Reklama

Page generated in 1.5654 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál