Martin Gürtler: Odpolední report: ČNB nepřekvapila a ponechala sazby beze změny

Martin Gürtler: Odpolední report: ČNB nepřekvapila a ponechala sazby beze změny

Česká národní banka dnes podle očekávání úrokové sazby nezměnila. Zatímco nová prognóza ČNB ukazuje na potřebu jejich dalšího výrazného zvýšení, většina bankovní rady preferuje pokračující stabilitu. Na dalším zasedání podle guvernéra Michla úrokové sazby buď vzrostou nebo zůstanou beze změny, vše bude záviset na nově zveřejněných datech. Guvernér zároveň připustil, že sazby mohou zůstat vyšší po delší dobu. Oproti prognóze ČNB neočekáváme, že by bankovní rada sazby dále zvyšovala. To se projeví ve vyšší inflaci a slabší koruně. Tu ČNB bude i nadále bránit proti nadměrným výkyvům.

Česká národní banka v souladu s očekáváními ponechala úrokové sazby beze změny. Základní repo sazba tak zůstává na 7 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů bankovní rady, zbylí dva byli pro zvýšení sazeb o 75 bb. Podíl hlasů tedy zůstal stejný jako na předchozích dvou zasedáních. Bankovní rada vedená guvernérem Michlem pokračuje ve vyčkávací holubičí politice, když opakovaně uvádí, že dosavadní úroveň úrokových sazeb je již dostatečná ke zkrocení vysoké inflace. Častými argumenty, které zazněly i na dnešní tiskové konferenci, jsou snižující se úvěrová aktivita, nižší růst peněžní zásoby či slábnoucí ekonomika. Inflace byla navíc ve třetím čtvrtletí v průměru o zhruba dva procentní body nižší, než ČNB čekala.

Nová prognóza ČNB pro čtvrté čtvrtletí letošního roku indikuje potřebu dalšího zvýšení repo sazby, a to o výrazných 100 bb. Ve druhém čtvrtletí příštího roku by se však podle prognózy ČNB měly úrokové sazby vrátit zpět na současnou úroveň a poté dále klesat. Ve srovnání s minulou prognózou centrální banky je trajektorie úrokových sazeb pro letošní rok mírně vyšší, pro ten příští pak výrazně vyšší (v průměru o 0,4 pb, resp. o 1,8 pb). Guvernér Michl na tiskové konferenci uvedl, že bankovní rada preferuje stabilitu úrokových sazeb, a tedy i finančních podmínek, s čímž by podle něj nekorespondovaly rychlé změny, které implikuje prognóza ČNB. Na příštím zasedání podle guvernéra bankovní rada rozhodne o tom, zda sazby vzrostou či zůstanou beze změny, a to s ohledem na nově zveřejněná data. Guvernér připustil, že sazby mohou zůstat vyšší po delší dobu.

Prognózu inflace přehodnotila ČNB pro letošní i příští rok mírně směrem dolů, k čemuž pravděpodobně přispívá i očekávání hlubší recese ekonomiky. Tuzemský HDP se ve třetím letošním čtvrtletí podle předběžného odhadu ČSÚ snížil mezičtvrtletně o 0,4 %, což bylo v souladu s předpokladem ČNB. Ta čeká mezičtvrtletní pokles HDP i pro další dvě čtvrtletí, konkrétně o 1,3 % ve Q4 22 a o 0,5 % ve Q1 23.

Repo sazba podle naší prognózy zůstane na současných 7 % až do srpna příštího roku, kdy by mohla začít postupně klesat. Ještě na konci roku 2023 by se ale měla pohybovat poblíž 5 % a politicky neutrální hladiny tří procent by měla dosáhnout až v závěru roku 2024. Oproti prognóze ČNB tak nepřepokládáme, že by bankovní rada úrokové sazby dále zvyšovala. To by se v kombinaci s námi očekávanou mělčí recesí ekonomiky mělo projevit ve vyšší perzistenci inflace a slabším kurzu české koruny. Inflace je v naší prognóze, s výjimkou Q4 22, na celém jejím horizontu vyšší. Zatímco my čekáme dosažení dvouprocentního inflačního cíle až na přelomu let 2024 a 2025, podle centrální banky k tomuto dojde již ve Q2 24.

Rizika naší prognózy dalších kroků ČNB hodnotíme jako vychýlená ve směru vyšších úrokových sazeb, ať už ve smyslu potřeby jejich dalšího nárůstu či setrvání na vyšších úrovních po delší dobu. V tomto směru působí pokračující rychlý cenový růst v zahraniční, námi očekávaný nárůst mzdové dynamiky (ČNB vzhledem k vysoké inflaci dosud očekávala poměrně umírněný růst mezd), odkotvená inflační očekávání, nadále uvolněná fiskální politika české vlády a také svižné zvyšování úrokových sazeb zahraničními centrálními bankami.

Pokračující rychlý růst sazeb v zahraničí by přes zužující se úrokový diferenciál vytvářel tlak na slabší korunu, jejíž případné oslabení by zesílilo dováženou inflaci. V návaznosti na to bankovní rada ve svém vyjádření uvádí, že ČNB bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny.

Zdroj informací

Martin Gürtler, Economist, Investment Banking, Komerční banka, a.s.

Datum

3. listopadu 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2413 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál