Ivan Bartoš: Naděje na záchranu chátrajících památek v Terezíně a Josefově vzrostla

Ivan Bartoš: Naděje na záchranu chátrajících památek v Terezíně a Josefově vzrostla

Vláda ČR na svém dnešním jednání schválila materiál zásadní pro záchranu pevnostních měst Terezín a Josefov. V nich se nachází historické objekty vojenského charakteru, které jsou zejména v případě Terezína ve spojení s historií 2. světové války unikátní nejen v ČR, ale také v mezinárodním kontextu. Obnovu těchto objektů inicioval na vládní úrovni místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„Jsem rád, že se mi problém obnovy pevnostních měst v Terezíně a Josefově povedlo přenést na úroveň vlády. Vláda se k dlouholetému problému postavila čelem a jasně řekla, že jí budoucnost těchto dvou unikátních měst není lhostejná. I vzhledem k tomu, že jsou prostory budov v Terezíně spjaty s nejpohnutější historií českého národa během 2. světové války, kdy byl Terezín přeměněn na židovské ghetto, je třeba zachovávat paměť národů také prostřednictvím péče o objekty v tomto pevnostním městě. Svým postojem jsme dali jasně najevo, že se chceme podílet na obnově a koncepci budoucího využití obou měst,“ řekl Ivan Bartoš.

Města Terezín a Jaroměř, jejíž součástí je pevnost Josefov, mají na svém území tak rozsáhlé a specifické komplexy pevnostních a vojenských objektů, že průběžná péče o ně mnohonásobně přesahuje finanční možnosti obou měst. Objekty v Terezíně jsou navíc na hraně fyzické životnosti, vážné škody na zastřešení jednoho z nich způsobila také silnější letní bouře. Vzhledem k významu Terezína v evropských dějinách je jeho současná zchátralost pro Českou republiku ostudou na mezinárodním poli.

Jelikož se problematika obnovy historicky cenných objektů v obou městech řeší již mnoho let a bez viditelných výsledků, bylo nutné, aby k této věci zaujala vláda ČR na základě materiálu Ministerstva pro místní rozvoj svůj strategický postoj. Hlavní příčinou dlouhodobě přetrvávajícího neuspokojivého stavu objektů je do dnešní doby chybějící ucelený a udržitelný koncept revitalizace obou pevnostních měst.

Pro řešení celé řady problémů spojených s obnovou Terezína a Josefova bude vytvořena speciální vládní komise za účasti ministrů pro místní rozvoj, financí a kultury, dále pak obou dotčených měst a příslušných krajů. Komise se bude zabývat jak rychlou sanací nejvíce postižených objektů, tak přípravou udržitelného konceptu majetkoprávního uspořádání a provozu objektů v pevnostních městech.

Do procesu regenerace by měl být zapojen jak veřejný, tak i soukromý sektor. Jedná se o dlouhodobý úkol, který bude kromě různých finančních zdrojů vyžadovat také zapojení různých partnerů, od místních lidí až po fundované experty z tuzemska i ze zahraničí. Ministerstvo pro místní rozvoj odhaduje investiční náklady na záchranu a kompletní revitalizaci objektů na minimálně 4,7 miliardy korun, což bude vyžadovat zapojení širokého komplexu finančních zdrojů včetně hledání vhodných evropských fondů.

Zdroj informací

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj

Datum

27. října 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Reklama

Page generated in 1.5311 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál