Bohumil Trampota: Moneta Money Bank: Solidní růst hospodaření a tvorba opravných položek

Bohumil Trampota: Moneta Money Bank: Solidní růst hospodaření a tvorba opravných položek

Moneta oznámila dnes solidní sadu výsledků za třetí čtvrtletí. Čísla slušně vzrostla na provozní úrovni a jsou ve shodě s očekáváním trhu. Čistý zisk ovlivnila tvorba opravných položek. Nesplácené úvěry zůstávají na historicky nejnižších úrovních. Moneta zopakovala své celoroční cíle, které se zdají být konzervativní i přes další očekávané zvyšování opravných položek do konce roku.

Úvěrové portfolio vzrostlo meziročním tempem 9,2 % na 270 mld. CZK. Z 69 % (186 mld. CZK) se na tom podílely retailové úvěry. Čistý úrokový výnos dosáhl 2,3 mld. CZK a v meziročním srovnání vzrostl o 7,7 %. Nicméně proti předchozímu kvartálu je to pokles o 5,3 %, kdy se vysoké úrokové sazby projevily i na straně financování. Čistý výnos z poplatků a provizí je meziročně vyšší o 14,4 % a ostatní výnosy o 3,4 %. Celkové provozní výnosy jsou 3,0 mld. CZK (8,7 % y/y). Provozní náklady jsou meziročně vyšší o 7,4 % na úrovni 1,4 mld. CZK. Inflaci této položky do jisté míry tlumil pokles zaměstnanců o 7,3 %. Vzhledem k překlasifikování nesplácených úvěrů a jejich prodeji klesl objem úvěrů v selhání o 38,2 % na 3,7 mld. CZK. Na rozdíl od předchozích dvou kvartálů, kdy došlo k rozpouštění opravných položek, přistoupila Moneta k jejich tvorbě. V Q3 jsou náklady na riziko -124 mil. CZK proti +299 mil. CZK zaúčtovaným před rokem. Čistý zisk poklesl o 14,7 % y/y na 1,3 mld. CZK. Za poklesem proti provoznímu růstu je nárůst opravných položek.

Kapitálová přiměřenost byla na konci období 17,0 % (16,8 % na konci 1H22), což je komfortně nad regulatorním požadavkem včetně interní rezervy stanované vedením banky (dohromady 15,6 %). Nadbytečný kapitál dosáhl 5,7 mld. CZK včetně 3,3 mld. CZK na budoucí výplatu dividendy.

Daň z mimořádných zisků, která by se měla podle vládního návrhu na Monetu v letech 2023-2025 vztahovat, by měla představovat asi 2 mld. CZK (dohromady). To zhruba odpovídá našim odhadům.

Management Monety potvrdil projekce pro tento rok, kdy by měly výnosy překonat 12 mld. CZK, náklady být do 5,7 mld. CZK a čistý zisk nad 4,4 mld. CZK. Náklady na riziko by měly být v intervalu 20 až 40 bb a RoTE nad 16 %. Reportované výsledky za prvních devět měsíců představují 76 % očekávaných výnosů, 73 % nákladů a téměř 94 % čistého zisku. I když čekáme další tvorbu opravných položek ve Q4 se zdají být cíle Monety velmi konzervativní.

Zdroj informací

Bohumil Trampota, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka, a.s.

Datum

27. října 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2657 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál