Ivan Bartoš: Chceme odstranit fronty na úřadech. Vyhlašujeme proto další výzvy na podporu jejich digitalizace

Ivan Bartoš: Chceme odstranit fronty na úřadech. Vyhlašujeme proto další výzvy na podporu jejich digitalizace

Další krok k digitalizovaným úřadům. Integrovaný regionální operační program (IROP), který je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj, právě vyhlásil čtyři výzvy na podporu elektronizace vybraných služeb veřejné správy. Celkem je v těchto výzvách IROP 2021 – 2027 připraveno více než 2,6 mld. korun.

„Stále říkám, že už bylo dost stání nesmyslných front na přepážkách úřadů. Digitalizace státní správy je nutná, a tak vypisujeme další výzvy v IROP, díky kterým si mohou žadatelé vybudovat například portál obce napojeného na Portál občana. Díky výzvám dojde také k rozvoji a aplikaci elektronické identity lidí a firem pro použití v elektronických službách veřejné správy, nebo k pořízení prostorových dat a dalších datových fondů agendových informačních systémů,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Výzvy jsou zaměřené na modernizaci veřejné správy s cílem rozšířit, urychlit a zefektivnit elektronickou veřejnou správu. Podpora projektů přispěje k vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, propojení jednotlivých složek veřejné správy a k efektivnímu předávání dat uvnitř veřejné správy s vědomím občana.

Výzva č. 8 je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů, výzva č. 9 je určena pro projekty na území přechodových regionů, výzva č. 10 se zaměřuje na více rozvinuté regiony tedy území hl. m. Prahy. Výzva č. 11 je zacílená na celou Českou republiku.

Výzva č. 10 podporuje dvě oblasti a to eGovernment a kybernetickou bezpečnost. Výzvy č. 8, 9 ,11 jsou zaměřené na oblast eGovernmentu.

8. výzva IROP má stanovenou částku přes 371 mil. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V 9. výzvě IROP je připravena částka ve výši přes 902 mil. korun z EFRR. V 10. výzvě IROP je určená částka 245 mil. korun z EFRR a v 11. výzvě IROP je finanční částka ve výši přes 1 mld. korun z EFRR.

Ve všech případech se jedná o průběžné výzvy, což pro žadatele znamená, že hodnocení projektu bude probíhat průběžně po podání žádosti o dotaci do Monitorovacího systému 2021+.

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP.

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP.

Zdroj informací

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj

Datum

17. října 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.4463 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál