Zdeněk Nekula: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond loni podpořil zemědělce částkou přes 1,8 miliardy korun

Zdeněk Nekula: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond loni podpořil zemědělce částkou přes 1,8 miliardy korun

Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF) vyplatil ke smlouvám uzavřeným v loňském roce celkem 1,821 miliardy korun. Tuto částku, která byla vyšší než státní dotace 1,5 miliardy korun, Fond financoval z vlastních prostředků. Uvádí to Souhrnná zpráva o činnosti PGRLF, a.s. za rok 2021, o které dnes vládu informoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

„Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond loni nabízel celkem osm otevřených programů podpor a z více než 13 tisíc žádostí o poskytnutí podpory jich přes 12 tisíc schválil. Jsem proto rád, že se nám při vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok podařilo pro Fond v souladu s programovým prohlášením vlády zajistit dvě miliardy korun. Je to důležité vzhledem k tomu, že Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond má v agrárním sektoru naší země nezastupitelné místo,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Podpory poskytoval PGRLF v roce 2021 jak ve formě přímých nevratných podpor (grantů), tak prostřednictvím finančních nástrojů (úvěrů, ve kterých PGRLF vystupuje jako věřitel) respektive v kombinaci finančních nástrojů a grantů. Podpory Fondu mají výrazný takzvaný multiplikační efekt (násobný), který v konečném důsledku přispívá i k růstu HDP a k celkové lepší kondici zemědělského odvětví. V roce 2021 tak například u Programu Zemědělec dosáhl tento poměr 1:13. V praxi to znamená, že na jednu korunu poskytnutou klientům se realizovaly investice do zemědělství v minimální hodnotě 13 korun.

PGRLF vznikl v roce 1993 na základě usnesení vlády. Zaměřuje se především na poskytování finanční podpory podnikatelům v sektoru zemědělské prvovýroby, zpracování zemědělských produktů či lesního hospodářství a zpracování dřeva. Poskytuje mj. podpory podnikatelům, obcím a dobrovolným svazkům obcí ve venkovských oblastech formou zápůjček, úvěrů a zajištění dluhu, peníze pro snížení úrokového zatížení v případě úvěrů a také pro podporu pojištění a pro další schválené programy.

Od roku 1994 do 31. 12. 2021 v rámci všech programů PGRLF zpracovalo 214 306 žádostí o podporu, z toho jich 196 498 schválilo. Celkem podpořilo komerční úvěry v objemu téměř 211 miliard korun se schválenými garancemi ve výši přes 34 miliard korun. Celková částka přislíbených podpor dosahuje 40,1 miliardy korun a skutečně Fond vyplatil více než 38 miliard korun. V rámci úvěrů poskytovaných PGRLF bylo schváleno celkem 3,7 miliardy a vyčerpány byly téměř 3,6 miliardy korun.

Státní rozpočet se za celou dobu činnosti PGRLF podílel na vyplacených podporách Fondu poskytnutými dotacemi v celkové výši téměř 37,8 miliardy korun.

Zdroj informací

Zdeněk Nekula, ministr zemědělství

Datum

12. října 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.0894 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál