Ivan Bartoš: Evropský parlament přijal návrh FAST-CARE umožňující zmírnit dopady současné krize

Ivan Bartoš: Evropský parlament přijal návrh FAST-CARE umožňující zmírnit dopady současné krize

Evropský parlament v prvním čtení schválil komplexní soubor opatření upravující pravidla pro čerpání evropských fondů (tzv. FAST-CARE). Celý balíček převážně legislativních úprav je zaměřený jak na pomoc příjemcům, tak na vyšší flexibilitu při dočerpání přidělených dotací. Evropská komise tak velmi pružně zareagovala na návrh 10 členských států EU, který iniciovalo Ministerstvo pro místní rozvoj v dubnu 2022.

„Je to velký úspěch pro Českou republiku, kdy se nám v rámci předsednictví podařilo dosáhnout rychlého pokroku při projednávání pravidel pro evropské dotace, a to jak na úrovni Rady EU, tak Evropského parlamentu. Je to velký milník v našem úsilí o záchranu tisíců kvalitních projektů v našich regionech v hodnotě zhruba 32 miliard korun. Hrozilo nedokončení projektů financovaných z evropských fondů z důvodu rostoucích cen stavebních prací, materiálu, energií i narůstající inflace,” uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a dodal: “Díky přijatému návrhu se zmírní dopady současné krize a Česká republika nepřijde o zbylé evropské dotační prostředky.”

“Pro příjemce, kteří ještě nestihli na základě okolností dokončit své projekty, opatření přináší možnost rozdělení projektu na více částí, tak aby byl naplněn cíl projektu. Například v našem IROPu mu bude u hotové etapy projektu do konce roku 2023 vyplacena příslušná část dotace z období 2014-2020. Nedokončenou část projektu, jejíž zdržení prokazatelně nezavinil, pak za určitých podmínek bude moci zrealizovat v rámci další etapy z programu 2021-2027. Za stávajících podmínek by to nebylo pro některé projekty vůbec možné. Druhým příkladem je vyplacení příjemci způsobilých výdajů projektu vynaložených do konce roku 2023 a následné umožnění dofinancování aktivit z vlastních zdrojů. V doposud platných podmínkách by příjemce musel vracet celou dotaci,” uvedla náměstkyně pro řízení Sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu Daniela Grabmüllerová.

Opatření FAST-CARE bylo Evropským parlamentem schváleno bez pozměňovacích návrhů v extrémně krátkém čase, tj. čtyři měsíce od jeho zveřejnění. V půlce října by mělo projít schválení na úrovni Rady EU a následně vstoupit v platnost. Maximální využití dotací umožňuje přesunutí finančních prostředků mezi oblastmi podpory až do 15 % alokace programu oproti původním 10 %. Pro fázování projektů se snížil limit z 5 milionů EUR na 1 milion a zjednodušil se postup při jejich schvalování.

Česká republika jako druhá ze všech členských států má už schválené všechny programy pro nové období a do konce roku 2022 je v plánu vyhlásit cca 180 výzev v hodnotě přes 340 mld. Kč. V rámci sedmiletky bude možné využít až 550 mld. Kč.

Zdroj informací

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj

Datum

5. října 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Reklama

Page generated in 2.3709 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál