Jaromír Gec: Kompenzace vysokých cen energií a valorizace důchodů prohlubují deficit rozpočtu

Jaromír Gec: Kompenzace vysokých cen energií a valorizace důchodů prohlubují deficit rozpočtu

Podle dnes zveřejněných údajů Ministerstva financí stát do konce letošního září hospodařil s deficitem ve výši 270,9 mld. Kč. Oproti loňskému rekordnímu roku je schodek nižší o 55,4 mld. Kč, což je dáno zejména vyššími daňovými příjmy. Schodek státního rozpočtu bude do konce roku dále narůstat, avšak mohl by skončit pod 350 mld. Kč.

Růst mezd, zaměstnanosti, ale i zvýšená inflace pomáhají rozpočtu k vyšším příjmům. Jejich celkový meziroční nárůst o 88,9 mld. Kč souvisel zejména s vyšším výběrem DPH, ale také inkasem příspěvků na sociální zabezpečení, DPPO, DPFO a spotřebních daní. Z EU bylo sice do konce září vyčerpáno pouze 39,7 % celoročního plánu (loni to přitom touto dobou bylo 63,2 %), MF však sdělilo, že nerovnoměrný tok evropských peněz momentálně negativně zkresluje saldo státního rozpočtu (-14,1 mld. Kč) a ve výsledku by mělo působit neutrálně.

Zvýšení výdajů (meziročně o 33,5 mld. Kč) bylo spojeno především s nárůstem sociálních dávek, kapitálových výdajů, ale i zavedením úsporného tarifu na energie. O téměř 50 mld. Kč více bylo meziročně vynaloženo na sociální dávky. Největší položku z nich tvoří důchody, které byly letos již třikrát valorizovány, a výdaje na ně tak vzrostly meziročně o 36,8 mld. Kč. V sociální oblasti stejným směrem působilo rovněž navýšení dávek na bydlení a v hmotné nouzi, jednorázový příspěvek na dítě či humanitární pomoc. V září se do plnění rozpočtu již také projevilo zavedení tzv. úsporného tarifu, na který bylo vynaloženo 17,4 mld. Kč. Výrazný byl také meziroční nárůst u kapitálových výdajů (+ 13,2 mld. Kč), kde hlavní roli sehrály vyšší transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury.Dodatečné výdaje naopak částečně kompenzovala absence pandemické pomoci, což se odrazilo na meziročně o 41,2 mld. Kč nižších transferech podnikatelům.

Schodek letošního státního rozpočtu by mohl skončit pod 350 mld. Kč. I tak by se jednalo o třetí nejhorší výsledek v historii. K prohlubování deficitu ve zbytku roku podle nás přispěje nástup recese, která do určité míry oslabí dynamiku daňových příjmů. Zároveň budou dále narůstat výdaje související s kompenzací vysokých cen energií pro domácnosti, firmy a veřejné instituce. Pro příští rok vláda zatím plánuje deficit státního rozpočtu ve výši 295 mld. Kč. Riziko je podle nás nicméně vychýleno směrem k ještě výraznějšímu schodku.

Zdroj informací

Jaromír Gec, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka, a.s.

Datum

3. října 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.4616 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál