SP ČR: Komentář před jednáním Rady pro energetiku

SP ČR: Komentář před jednáním Rady pro energetiku

Evropa musí pochopit vážnost situace a razantně přijmout a realizovat celoevropská opatření vedoucí ke snížení cen elektřiny a plynu. Od vlády žádáme aktivní přístup a okamžitou pomoc pro všechny firmy.

I přes mírné korekce cen energie v posledních dnech zůstává situace na trzích nestabilní a výhled firem nejistý. Řada firem řeší, jak se postavit k zajištění dodávek energie a cenovým nabídkám, které dostávají. Na některé může mít tak dramatický nárůst přímý negativní dopad a navíc dál zhoršit inflaci, nedostatek zboží, omezení potřebných investic, odliv kapitálu či způsobit propouštění.

„Pokud se nepodaří okamžitě najít celoevropské nebo národní řešení, které by kompenzovalo cenu elektřiny a plynu, budou firmy bankrotovat. Nelze objektivně očekávat, že Rada pro energetiku tento týden vše vyřeší. Bude třeba pokračovat v jednáních o decouplingu, zastropování cen dodávek plynu či úprav pravidel podpory pro stávající mimořádnou situaci. Aby došlo ke stabilizaci situace ve firmách, bude muset vláda sáhnout k mimořádným národním opatřením,“ komentuje před zítřejším jednáním Rady pro energetiku Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Evropské řešení cen energie má být schváleno zítra 30. září na mimořádném zasedání Rady pro energetiku. Podle závěrů minulé Rady by mělo být projednáváno povinné snížení spotřeby elektřiny, zvýšení likvidity a zavedení cenového stropu na elektřinu pro elektrárny, které mají nižší provozní náklady než plynové a černouhelné. Výnosy mají být použity pro podporu domácností a malých a středních podniků. Snížení spotřeby elektřiny Svaz podporuje, nejedná se ale o klíčové opatření. „Zavedení cenového stropu na výrobny elektřiny a následné rozdělování výnosů nepovažujeme za ideální řešení, protože nebude mít okamžitý dopad na ceny na trhu – řeší pouze příjmovou stránku rozpočtů členských států. Není tak garantováno, že potřebnou podporu dostanou firmy všech velikostí,“ říká Jaroslav Hanák.

Svaz podporoval a nadále podporuje decoupling ceny elektřiny od ceny plynu

Cena plynu je původce problému. „Decoupling by byl zásah do trhu, ale měl by okamžitý dopad do cen elektřiny pro všechny spotřebitele a firmy by se nemusely s pomocí tolik spoléhat na stát. Jednoznačně se jedná o relevantní dočasné opatření, které by měla ČR podpořit,“ říká ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek. Velmi silný signál vyslalo také 15 členských států, které vyzývají Evropskou komisi k předložení návrhu na zavedení cenového stropu na dovoz zemního plynu. Svaz zavedení stropu na plyn podporuje, nikoli však jen na plyn z Ruska, ale na veškerý dovážený plyn, a navrhuje ČR, aby se zapojila. Jedná se o jediné diskutované evropské opatření, které cílí na zmírnění ceny plynu.

„Z evropské úrovně je nezbytné, aby EU umožnila národním státům prodloužit Dočasný krizový rámec i na příští rok a zejména aby zjednodušila a zmírnila omezující podmínky a navýšila limity podpory. Jako další zcela nezbytné opatření je umožnění realizovat národní řešení snížení cen všem firmám bez ohledu na jejich velikost. Upozornili jsme vládu, že řada států přijala nebo hledá svá řešení, jak přímo nebo nepřímo podpořit všechny firmy bez ohledu na jejich velikost,“ popisuje Bohuslav Čížek. Cenové podmínky tak jsou v řadě zemí odlišné. Na evropské úrovni je proto třeba podmínky sjednotit, čímž se sjednotí ekonomické nevýhody kvůli dramatickému růstu cen energie. Je třeba jednat rychle a dát konkrétní odpovědi k řešení pro všechny firmy.

Je nutné hledat národní řešení

Svaz průmyslu a dopravy ČR neočekává, že Rada pro energetiku 30. září vyřeší všechny otázky. Je proto nezbytné se zaměřit na národní opatření. „Znovu vyzýváme vládu, aby se postavila důrazně k řešení problému a bez odkladu přijala mimořádná opatření pro všechny velikosti firem a snížila cenu elektřiny a plynu, například zastropováním či aukcí, bez omezení velikosti odběru a napěťové hladiny. Firmy jsou v nejistotě, jak zajistit dodávky elektřiny a plynu pro následující měsíce i příští rok. Vláda musí dát jasné odpovědi a věnovat maximální úsilí pro konkrétní výsledky pomoci všem firmám, pokud nechce nechat padnout českou ekonomiku v příštím roce do vážných problémů,“ uzavírá Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz jako vhodnou součást evropského řešení cen energie cen energie vidí níže uvedené body:

  • Decoupling ceny plynu od ceny elektřiny – opatření by mělo okamžitý dopad na trh.
  • Přijetí opatření na zvýšení likvidity na trhu s elektřinou.
  • Zavedení cenového stropu na dovoz plynu do EU dle požadavku 15 členských států EU.
  • Prodloužení Dočasného krizového rámce minimálně do konce roku 2023. Současně doporučuje jeho zjednodušení, úpravu omezujících podmínek a navýšení maximálního limitu podpory.
  • Úpravu pravidel veřejné podpory tak, aby bylo možné poskytovat národní podporu pro všechny velikosti podniků za stejných podmínek pro všechny členské státy.
  • Uvolnění emisních povolenek z rezervy tržní stability.

Zdroj informací

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Datum

29. září 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2827 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál