Ivan Bartoš: Strukturálně postižené regiony už získaly téměř 10 miliard korun, potřebují ale daleko více pozornosti

Ivan Bartoš: Strukturálně postižené regiony už získaly téměř 10 miliard korun, potřebují ale daleko více pozornosti

Strategie RE:START je východiskem pro pomoc strukturálně postiženým a současně i „uhelným“ regionům České republiky. Díky ní se od roku 2017 podařilo v těchto regionech finančně podpořit projekty za téměř 10 mld. Kč nad rámec plošné finanční podpory. V pořadí již pátá Konference Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje připomněla nutnost podpory uhelných regionů, a to i v kontextu aktuálních ekonomických dopadů souvisejících s obdobím pandemie COVID-19 a války na Ukrajině.

„Ve vládě si moc dobře uvědomujeme problémy, které tyto regiony tíží, a že potřebují ještě daleko více pozornosti a péče. Pomoc při řešení problémů musí být cílená. Zároveň vidíme, že těžkosti, jak ekonomické, energetické či sociální, není možné vyřešit v krátkém časovém horizontu, takže proces hospodářské a energetické transformace vyžaduje dlouhodobou podporu. Ministerstvo pro místní rozvoj proto aktivně hledá cesty, jak pomoci uhelným regionům – Ústeckému, Moravskoslezskému a Karlovarskému kraji, a to i díky spolupráci s dalšími partnery od krajů, přes ministerstva až po Evropskou komisi. Pro rozvoj regionů je potřeba využít i nové nástroje, které představují mimořádnou příležitost. Jako Ministerstvo pro místní rozvoj se budeme nadále snažit prosazovat specifické zvýhodnění uhelných regionů napříč jednotlivými dotačními programy a nástroji a to nově i v našich národních programech,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cílem konference bylo informovat o plnění strategie RE:START a společně projednat pátou aktualizaci Akčního plánu. Ten umožní strukturálně postiženým regionům využít další finanční prostředky z národních a evropských zdrojů v novém programovém období, včetně podpory z nového programu Spravedlivá transformace, který je určen přímo pro podporu transformace dotčených regionů. Konferenci zahájil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Mezi účastníky akce byli rovněž zástupci dalších resortů, Parlamentu ČR a krajů.

Strategie RE:START je zaměřena na dlouhodobou podporu postižených regionů nejen v rozsahu transformace energetiky po odklonu od těžby uhlí, ale navrhuje systematickou pomoc při hospodářské restrukturalizaci těchto regionů. Strategie RE:START je také základním vstupem do zpracovaného Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT), který se stal základním výchozím dokumentem pro Operační program Spravedlivá transformace (OP ST). Tento program cílí na zmírnění dopadů odklonu od uhlí na obyvatele, ekonomiku a životní prostředí ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím podpory podnikání, výzkumu a vývoje, ale i podpořením modernizace vzdělávacího systému a v neposlední řadě také aktivit na podporu zvyšování kvalifikace zaměstnanců a podporu tvorby nových pracovních míst

„Nyní žijeme v turbulentní době, a to nejen Česká republika, ale i celá Evropa. V současné době se strukturálně postižené regiony o to více potýkají s řadou výzev. Jsme připraveni podat uhelným regionům pomocnou ruku, která přispěje k minimalizaci a překonání dopadů současných událostí. Vyjma již existujících nástrojů a dotačních programů v gesci Ministerstva životního prostředí se v následujících letech bude jednat zejména o Operační program Spravedlivá transformace, který umožní podporu celé řady transformačních aktivit přímo v těchto regionech,“ říká náměstek ministryně životního prostředí Jan Kříž.

Strategie RE:START se může pochlubit řadou úspěšných projektů, na které již bylo přiděleno skoro 10 mld. Kč, z toho pro Karlovarský kraj 1,6 mld. Kč, pro Ústecký kraj 3,3 mld. Kč a pro Moravskoslezský kraj 5 mld. Kč. Za zmínku stojí úspěšné výzvy na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské i nepodnikatelské využití, demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách či realokace v rámci IROP u výzvy Zvýšení kvality návazné péče či Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony.

Primárním cílem v pořadí již 5. Akčního plánu strategie RE:START je zejména aktualizace opatření předchozích čtyř akčních plánů. V návrhu je 14 aktualizovaných a 2 nová opatření. Aktualizovaná opatření reflektují legislativní úpravy, změny související s novým programovým obdobím a změny v socioekonomických podmínkách regionů. Nová opatření jsou zaměřená na zajištění specifického zvýhodnění daných regionů v oblasti výzkumu a vývoje (program SIGMA) a na zajištění analytických vstupů pro budování infrastruktury spojené s rozvojem bateriové elektromobility v hustě obydlených částech těchto krajů, zejména v rozsáhlých bytových sídlištích.

RE:START je významnou strategií podpory hospodářské proměny Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, která si od roku 2017 získala renomé nejen v ČR, ale i v EU. 5. akční plán strategie bude vládě předložen ke schválení do 31. 10. letošního roku.

Zdroj informací

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj

Datum

16. září 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1638 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál