Petr Král: Inflace v srpnu 2022 po dlouhé době zpomalila

Petr Král: Inflace v srpnu 2022 po dlouhé době zpomalila

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v srpnu 2022 cenová hladina meziročně o 17,2 %. Inflace tak po třinácti měsících zrychlování v meziročním vyjádření poprvé poklesla. Nacházela se však nadále vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v srpnu meziročně vzrostly o 17,1 %.

Srpnový meziroční růst spotřebitelských cen byl ve srovnání s letní prognózou ČNB o zhruba dva procentní body pomalejší. Uvedenou odchylku způsobil vývoj všech složek inflace s výjimkou změn nepřímých daní, přičemž část odchylky byla způsobena již cenovým vývojem v červenci. Nejvýrazněji se na odchylce srpnové meziroční inflace od prognózy podílely ceny potravin, v menší míře pak jádrová inflace, ceny pohonných hmot a regulované ceny.

Jádrová inflace oproti červenci již dále nevzrostla, zůstává však vysoká. Projevují se v ní kulminující domácí poptávkové tlaky a pokračující výrazný růst nákladů, který odráží eskalující zdražování plynu a elektřiny na světových burzách a přetrvávající obtíže v globálních výrobních a dodavatelských řetězcích. Vliv doznívajícího post-covidového oživení domácí poptávky je zřetelný zejména u cen zboží, jejichž dynamika dále vzrostla. Naopak růst cen služeb i v srpnu mírně zpomalil, přičemž očekávaný vliv letního zdražení dovolených se naplnil jen z části. V srpnu po druhé za sebou také poklesl doposud mimořádně vysoký příspěvek nákladů vlastnického bydlení v podobě tzv. imputovaného nájemného.

Naopak další mírné zrychlení regulovaných cen je odrazem pokračujícího zvyšování účtů za energie pro domácnosti, které bylo v srpnu o něco nižší, než prognóza očekávala. K vzestupu burzovních cen energií na mimořádné hodnoty přitom vede přetrvávající velká nejistota ohledně dodávek plynu z Ruska, jež pokračuje ve své agresi na Ukrajině. Válečný konflikt se promítá i v pokračujícím zdražování potravin v důsledku výrazného růstu cen agrárních komodit odrážejícího jak rostoucí náklady na energie, tak roli Ukrajiny ve světové produkci pšenice. Dynamika cen pohonných hmot v srpnu překvapivě silně zvolnila, což odráželo výraznou korekci ceny ropy, resp. návazně i pokles cen (zejména benzínu) u čerpacích stanic v druhé polovině prázdnin.

Pozorovaná data potvrzují dosahování vrcholu inflace, což letní prognóza ČNB předpovídala pro druhé pololetí roku 2022. Vývoj inflace během léta přitom signalizuje možnost kulminace cenového růstu na o něco nižší úrovni ve srovnání s očekáváním. Ve směru tlumení cenového růstu bude v dalším období působit zmírnění dynamiky produkčních nákladů, pokles kupní síly domácností a stabilizující vliv předchozího zpřísnění měnové politiky přispívajícího ke zchlazení domácí poptávky. Podle prognózy trend poklesu inflace vlivem uvedených faktorů dále zesílí v průběhu příštího roku. Na horizontu měnové politiky, jímž je v letní prognóze první polovina roku 2024, se inflace sníží do blízkosti 2% cíle ČNB.

Zdroj informací

Petr Král, ředitel sekce měnové, Česká národní banka

Datum

12. září 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Reklama

Page generated in 1.6789 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál