Lucia Žárská: Voda jako investice do budoucnosti

Lucia Žárská: Voda jako investice do budoucnosti

Voda je zdrojem veškerého života na Zemi. Je nezbytná pro přežití všech lidí a bez vody všichni strádáme a umíráme. Význam této komodity v poslední době nabývá na významu i pro energetický sektor. Jakmile pocítíme nedostatek, hodnota se zvýší, podobně je tomu s nedostatkem polovodičů.

Není to tak dávno, co jsme vodu považovali za samozřejmost v neomezeném množství. Dnes vidíme, že to byla chyba a že úbytek vody na Zemi může ovlivnit téměř každé odvětví. Bude voda klíčová i pro transformaci energetického sektoru v době krize? Jaké máme možnosti, pokud chceme investovat do této komodity?

Závislost energetiky na vodě

V posledních letech se v důsledku změny klimatu potýkáme s nedostatkem vody. S poklesem hladiny řek se některé elektrárny musely s tímto problémem vypořádat. Bez dostatku vody není možné vyrábět energii. Společnost Uniper musela kvůli nižší hladině řeky Rýn omezit těžbu uhlí a švýcarská jaderná elektrárna musela snížit svůj výkon, aby řeka, která ji ochlazuje, nedosáhla teploty nebezpečné pro mořské živočichy.

Norsko je také velmi závislé na vodě a takových příkladů bychom jistě našli více. Je důležité pochopit závislost na vodě a souvislost s energetickým sektorem, a proto se diskutuje o bezpečnosti v případě výpadku vodního zdroje. Z toho všeho vyplývá, že hodnota vody v příštích letech poroste, a proto se podívejme, jaké investiční příležitosti nám tato komodita nabízí.

Investiční příležitosti

Uvědomujeme si několik "cest", kde bychom mohli v budoucnu využít potenciálního zvýšení cen vody. Prvním je nákup akcií společností vyrábějících zařízení související s vodou. Můžeme investovat do vodárenských společností a společností zabývajících se ochranou životního prostředí. Další alternativou jsou fondy ETF, které investují do společností zabývajících se úpravou a čištěním vody a její distribucí. Všechny výše uvedené metody jsou tzv. nepřímé investice.

Nákup vody přímo jako komodity není jednoduchý. Problémem je zakoupení práv na vodu z vodního zdroje, jako je řeka. Práva na vodu nejsou standardizována, jako je tomu například v případě obchodování se zlatem. Nemají žádnou vnitřní hodnotu a neexistuje pro ně aktivní obchodní trh. Zde můžeme hovořit o možnosti nákupu futures na vodu, což se nejvíce blíží přímé investici.

American Water Works

Společnost American Water Works je často zmiňována v souvislosti s nákupem akcií zaměřených na investice do vody. Je největší veřejně obchodovanou vodárenskou společností v USA. Její tržní kapitalizace činí 28,5 miliardy USD a od vstupu na burzu v roce 2008 se cena za akcii (21,50 USD) vyšplhala na přibližně 153 USD za akcii.* Zaměřuje se na poskytování služeb v oblasti čisté pitné vody a kanalizace. Je to však pouze jedna z mnoha možností na trhu. Pro pochopení a správný výběr investice zaměřené na nedostatkovou komoditu je nutné se podrobně zabývat všemi faktory, které mohou mít vliv na rozhodnutí investora.

Zdroj informací

Lucia Žárská, hlavní analytička společnosti ProfitLevel

Datum

9. září 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.5527 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál