Bohumil Trampota: Moneta: Podstatný růst čistého zisku kvůli rozpouštění opravných položek

Bohumil Trampota: Moneta: Podstatný růst čistého zisku kvůli rozpouštění opravných položek

Moneta Money Bank dnes ráno oznámila výsledky za druhé čtvrtletí tohoto roku, které podstatně vzrostly v meziročním srovnání. Pozitivní vliv mají vysoké úrokové sazby a na úrovni čistého zisku rozpouštění opravných položek. Výsledky jsou ve shodě s konsensem, malý rozdíl je u čistého zisku, který je o 6 % lepší, než se čekalo. Moneta zopakovala své celoroční cíle.

Úvěrové portfolio dosáhlo 267,1 mld. CZK, což znamená meziroční růst o 11,7 %. Z 69 % se na tom podílely retailové úvěry, které dosáhly 184,2 mld. CZK. Komerční portfolio vzrostlo na 82,9 mld. CZK (12,7 % y/y). Vzhledem k rychlému růstu úrokových sazeb dosáhl čistý úrokový výnos 2,5 mld. CZK (19,6 % y/y). Čistá úroková marže 2,7 % je v meziročním srovnání beze změny a proti předchozímu kvartálu klesla o jednu desetinu. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl vzhledem k vyššímu počtu transakcí o 10,1 % a dosáhl 545 mil. CZK.

Celkové provozní výnosy jsou vyšší o 13,4 % na 3,1 mld. CZK. Provozní náklady byly ovlivněny vratkou 113 mil. CZK, což byla kompenzace nákladů za zrušenou akvizici. Inflace se projevila v ostatních nákladech. Personální náklady vzrostly, nicméně nárůst byl částečně eliminován poklesem zaměstnanců. Celkové provozní náklady jsou meziročně nižší o 4,4 % a dosáhly 1,3 mld. CZK. Objem úvěrů v selhání klesl o 39,3 % na 3,8 mld. CZK. Vzhledem k platební morálce je to dáno překlasifikováním části portfolia a také jejich prodejem. Druhý kvartál po sobě Moneta rozpouštěla opravné položky, kdy zaúčtovala 155 mil. CZK (-334 mil. CZK v Q2 21). Čistý zisk dosáhl 1,6 mld. CZK a představoval meziroční růst o téměř 90 %. Za vysokým růstem je zejména rozdíl v opravných položkách.

RoTE návratnost hmotného kapitálu vzrostla na 24,9 % (loni 13,1 %)

Nadbytečný kapitál dosáhl 5,2 mld. CZK, což odpovídá 10,2 CZK na jednu akcii. Tato suma již obsahuje 2,3 mld. CZK na budoucí výplatu dividendy.

Reportované výsledky za Q2 22 jsou ve shodě s odhady, pouze čistý zisk je o 6 % lepší. Management Monety potvrdil své celoroční projekce. Dosažené výsledky za celou první polovinu roku prezentují zhruba polovinu očekávaných výnosů (50,8 %) i nákladů (49 %). U čistého zisku je to 65,3 %. Z tohoto pohledu se zdá cíl Monety jako velmi konzervativní. Nicméně v druhé polovině se dá vzhledem k očekávanému zhoršení makroprostředí předpokládat tvorba rezerv proti jejich rozpouštění v první polovině roku. Podle stávajících cílů by měla Moneta dosáhnout celkových výnosů nejméně 12 mld. CZK, provozních nákladů do 5,7 mld. CZK a čistý zisk nad 4,4 mld. CZK. Náklady na riziko by měly být v intervalu 20 až 40 bb a RoTE nad 16 %.

Zdroj informací

Bohumil Trampota, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka, a.s.

Datum

28. července 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2348 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál