ČNB: Komentář ke statistice platebního styku

ČNB: Komentář ke statistice platebního styku

Počet karet celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) stejně jako počet platebních terminálů v roce 2021 opět meziročně vzrostl. Počet bankomatů se rovněž zvýšil.

Počet karet celkem (bez ohledu na počet jejich funkcí) vydaných českými bankami a pobočkami zahraničních bank působících na území České republiky meziročně vzrostl o 702 tisíc kusů a na konci roku 2021 dosáhl 14,5 mil. kusů. Z toho debetních karet bylo 13,1 mil. kusů. Kreditní karty však nadále pokračovaly v meziročním poklesu, když se jejich počet snížil o 95 tisíc kusů na 1,4 mil. kusů.

Počet bankomatů provozovaných českými bankami zaznamenal meziročně nárůst o 164 kusů na 5,3 tisíce. 95 % z tohoto celkového počtu představoval počet bankomatů s funkcí vydávání hotovosti. Tyto údaje nezahrnují instituce bez povolení poskytovat platební služby, které provozují bankomaty na území ČR. (Provozování bankomatů samo o sobě totiž není platební službou).

Počet terminálů na prodejním místě (tzv. POS) vydaných českým akceptantem (acquirerem), se ke konci roku 2021 meziročně zvýšil o 28 tisíc kusů na 274 tisíc kusů. Tyto údaje však zahrnují i terminály provozované českými subjekty v zahraniční.

 

Počty plateb podle druhu platební služby

Počet většiny typů odeslaných plateb se meziročně zvýšil. Výjimku však představoval pokles v počtu inkas (meziročně se počet snížil o 3 %).

Počet příkazů k úhradě se meziročně zvýšil o 66 milionů na 977,8 milionů. Z toho mírně narostl počet příkazů k úhradě iniciovaných hromadně o 2,8 milionu na 63,1 milionů. Příkazy k úhradě iniciované jako jednotlivá platba zaznamenaly meziroční nárůst o téměř 8 % na 905,3 mil. kusů.

Počty plateb s kartami vydanými rezidentskými poskytovateli platebních služeb meziročně opět znatelně vzrostly a dostaly se na téměř 1,8 miliardy. V porovnání s necelými 1,5 miliardami za rok 2020 tak nárůst představoval 309 milionů transakcí. Z celkového počtu transakcí platebními kartami bylo skoro 93 % provedeno kartami debetními.

Počty transakcí na přepážkách a podle typu akceptačního zařízení

Počet transakcí na rezidentských terminálech s kartami vydanými rezidenty se meziročně zvýšil. Počet transakcí na rezidentských terminálech s kartami vydanými nerezidenty se meziročně zdvojnásobil. Naopak počet hotovostních výběrů i vkladů na přepážkách v roce 2021 v porovnání s předchozím rokem poklesl.

Počet transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými rezidenty se meziročně zvýšil o 164 milionů na 1,3 miliardy. Z toho počet výběrů z bankomatů poklesl o 300 tisíc na 139 milionů. Počet transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými nerezidenty, což představovaly především platby zahraničních návštěvníků, se meziročně skokově zvýšil, a to o 65 milionů na 132 milionů. Počet transakcí s kartami vydanými rezidenty na nerezidentských akceptačních zařízeních (zahrnující jak operace na bankomatech tak transakce POS) meziročně vzrostl o 68 milionů na 318 milionů. Stále však nebyl překonán počet transakcí z roku 2019, kdy bylo na nerezidentských terminálech provedeno 382 milionů transakcí.

Objemy plateb podle druhu platební služby

Objem příkazů k úhradě se meziročně zvýšil. I objemy plateb kartami vydanými rezidentskými platebními institucemi zaznamenaly nárůst.

Objem příkazů k úhradě se v roce 2021 meziročně zvýšil o necelých 14 mld. Kč na 168 mld. Kč. Objem inkas meziročně výrazně vzrostl o 57 mld. Kč na 226 mld. Kč.

Objem plateb kartami vydanými rezidentskými bankami a pobočkami zahraničních bank (kromě karet s funkcí elektronických peněz) se zvýšil z 926 mld. Kč na 1 148 mld. Kč v roce 2021. Z toho objem plateb debetními kartami se zvýšil o 214 mld. Kč. Objem plateb kreditními kartami vzrostl o 9 mld. Kč na 99 mld. Kč.

Objemy transakcí na přepážkách a podle typu akceptačního zařízení

Všechny objemy výběrů z bankomatů bez ohledu na to, zda se jednalo o rezidentskou kartu či bankomat, zaznamenaly nárůst. Objem transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými nerezidenty meziročně skokově vzrostl.

Souhrnný objem transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými rezidenty se zvýšil v roce 2021 na 1,8 bilionu Kč. Z toho výběry z bankomatů představovaly 779 mld. Kč, tedy o 70 mld. Kč více, než tomu bylo v roce 2020. Vklady na bankomatech (kromě transakcí elektronickými penězi) představovaly 348 mld. Kč a transakce na prodejním místě (POS) 673 mld. Kč.

Objem transakcí na rezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými nerezidenty se meziročně rapidně zvýšil, a to o 251 mld. Kč na 316 mld. Kč, což bylo výrazně ovlivněno rozšířením terminálů českých poskytovatelů platebních služeb do zahraničí. Také objem transakcí na nerezidentských akceptačních zařízeních s kartami vydanými rezidenty meziročně vzrostl, a to na 239 mld. Kč. Z toho výběry z bankomatu činily 25 mld. Kč.

Objem hotovostních výběrů na přepážce poklesl v roce 2021 o 9 mld. Kč na 365 mld. Kč a objem hotovostních vkladů na přepážce poklesl v témže roce o 38 mld. Kč na 498 mld. Kč.

Zdroj informací

Česká národní banka

Datum

22. července 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.26 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál