Jaromír Gec: Schodek státního rozpočtu se v červnu zmírnil

Jaromír Gec: Schodek státního rozpočtu se v červnu zmírnil

Podle dnes zveřejněných údajů Ministerstva financí stát do konce letošního června hospodařil s deficitem ve výši 183,0 mld. Kč. Oproti loňskému roku je schodek nižší o 82,1 mld. Kč, což odráží zejména vyšší daňové příjmy. V menší míře se na meziročním snížení deficitu podepsaly i nižší výdaje, které letos již nezahrnují pandemické kompenzace. Stále předpokládáme, že deficit státního rozpočtu by letos mohl skončit v rozmezí 300-330 mld. Kč, oproti původně schváleným 280 mld. Kč.

Růst mezd, zaměstnanosti, ale i zvýšená inflace pomáhají rozpočtu k vyšším daňovým příjmům. Jejich celkový meziroční nárůst o 74,2 mld. Kč souvisel zejména s vyšším inkasem DPH, DPPO, spotřebních daní a příspěvků na sociální zabezpečení. Za plánem pravděpodobně dále zaostává čerpání prostředků z EU, kde bylo do konce června vyčerpáno lehce přes 32 % celoročního plánu (loni to přitom touto dobou bylo 48 %).

Snížení výdajů (o 7,9 mld. Kč) bylo spojeno především s odezněním výplaty „pandemických“ kompenzací. Na neinvestičních transferech podnikatelům bylo loni do konce června vyplaceno více než 85 mld. Kč (z toho téměř 49 mld. v souvislosti s „covidovými“ programy), přičemž letos to bylo 34,1 mld. Kč. Naopak nárůst výdajů byl patrný v kapitole sociálních dávek, a to zejména v důsledku s valorizace starobních důchodů (+ 18,3 mld. Kč). Dočasné zvýšení platby za tzv. státní pojištěnce zvyšuje i transfery fondům zdravotního pojištění.

To bude nicméně do značné míry ve druhé polovině roku kompenzováno opětovným snížení těchto plateb tak, aby v průměru zůstaly na úrovni roku 2021. Meziročně vyšší o 4,4 mld. byly i výdaje na obsluhu státního dluhu, na které bylo do konce června vynaloženo již 23 mld. Kč. To je důsledkem rostoucích výnosů státních dluhopisů, což souvisí s vysokými inflačními tlaky, na které centrální banky reagují zvyšováním úrokových sazeb. Patrný byl také meziroční nárůst u kapitálových výdajů (+ 8,3 mld. Kč), mj. na dopravní infrastrukturu.

Deficit státního rozpočtu letos by letos mohl skončit pod 330 mld. Kč. Vláda již avizovala, že v červenci představí novelu současného rozpočtu, který dosud pro letošek počítal se schodkem ve výši 280 mld. Kč. Vzhledem k výraznému vlivu nových vládních diskrečních opatření na výdajové straně zejména v souvislosti s vysokými cenami energií, jejichž parametry však dosud nebyly definitivně schváleny, stále panuje ohledně letošního roku zvýšená nejistota.

Na základě vyjádření představitelů vlády je nicméně pravděpodobné, že hospodaření státu letos nakonec skončí se schodkem pod 330 mld. Kč. Vývoj ve zbytku roku je podle nás také silně podmíněn dalším hospodářským vývojem, okolo kterého v době války na Ukrajině identifikujeme značná rizika, mimo jiné v souvislosti s hrozbou zastavení dodávek ruského plynu do Evropy, které by vedlo nejen k odstávkám některých klíčových odvětví ekonomiky, ale vytvářelo i značný tlak na státní rozpočet.

Zdroj informací

Jaromír Gec, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka, a.s.

Datum

1. července 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3123 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál