Ivan Bartoš: Odklad části nového stavebního zákona prošel druhým čtením

Ivan Bartoš: Odklad části nového stavebního zákona prošel druhým čtením

Druhým čtením dnes prošel roční odklad části nového stavebního zákona. Tým ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše už poslal do meziresortního připomínkového řízení novelu, která zanechává princip „Jeden úřad, jedno razítko, jedno řízení“, stejně jako dostupnost stavebních úřadů v regionech, ovšem adekvátně zohledňuje například ochranu životního prostředí a památek. Definitivní verze by měla být schválena už během tohoto roku. 

„Novelou zabráníme kolapsu stavebního řízení v České republice. Ten by nastal důsledkem destrukce smíšeného modelu veřejné správy. Rušíme zbytečnou a předraženou úplně novou soustavu krajských stavebních úřadů v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Chtěli jsme přitom, aby byl nový systém co nejflexibilnější – tedy aby mohly stavební úřady na obcích s rozšířenou působností zřizovat detašovaná pracoviště všude, kde to místní situace žádá. To mělo být v zájmu samospráv, ovšem zástupci samospráv o toto řešení neměli zájem. Nezbylo než vyjednat kompromis. V naší novele dojde na základě analýzy Ministerstva vnitra k redukci některých stavebních úřadů, což rozhodně nebylo snadným krokem, ale byl to krok nutný. Původní návrh stavebního zákona počítal pouze se 14 krajskými stavebními úřady, které si mohly zřizovat pobočky.

Současný stav, kdy v České republice máme více jak 690 obecných stavebních úřadů, není udržitelný. Mnoho z těchto úřadů jsou tzv. jedno a dvouhlavé, tedy příslušnou agendu vykonávají 1-2 úřední osoby. Pak stačí nečekaná nemoc, dovolená, ošetřování dítěte a stavební řízení v obci se zastaví. Redukcí těchto malinkých úřadů získáme zastupitelnost - tedy stavební řízení poběží, lhůty se dodrží,” říká ministr Ivan Bartoš s tím, že se usnadní i metodické řízení a sjednocování praxe, po čemž všichni dlouho volají a v 690 úřadech to dost dobře nejde. „Nový stavební zákon navíc není jen technická změna. Nese s sebou velké nároky, nejen na pravidelné školení úředníků, ale třeba i na techniku, na vybavení. Pro ty úplně nejmenší obce by vlastní stavební úřad představoval poměrně značnou zátěž, časovou i finanční. Důležitá věc je i dostupnost v území. Kritéria musí být nastavena tak, že nikdo nebude mít svůj stavební úřad dále jak 35 kilometrů. Skutečně 35 kilometrů po silnici, nikoliv vzdušnou čarou. Ty nejmenší úřady obsluhovaly jen kolem 10 % populace. Pro 90 % lidí se tedy nic nemění.”

Věcnou novelou zrušíme Nejvyšší stavební úřad a jemu podřízenou úplně novou soustavu krajských stavebních úřadů, která by byla zbytečně drahá a také nepraktická. Díky novele dojde k větší ochraně životního prostředí a památek. Stále ale platí původní plán, že si stavebník jen podá žádost a stavební úřad si veškeré záležitosti obstará sám, což zásadně ovlivní i digitalizace. Princip ,Jeden úřad, jedno razítko´ zůstane zachován, podobně jako Specializovaný stavební úřad. Ten bude mít na starosti velké projekty, takže stavby dálnic, železnic nebo energetické infrastruktury se rozhodně nezdrží. Nejvyšší stavební úřad také nevznikne jako samostatná instituce, ale jeho úkoly bude plnit Ministerstvo pro místní rozvoj.

Návrh, který dnes projednala ve druhém čtení Poslanecká sněmovna, ovšem neruší stavební zákon jako celek. Jedná se pouze o částečný odklad jeho účinnosti. Nový stavební zákon měl celý nabýt účinnosti k 1. červenci 2023. V červenci ale začne platit pouze část týkající se tzv. vyhrazených staveb, tedy ta zaměřující se na stavby dálnic, železnic nebo energetické infrastruktury. Na všechny ostatní stavby se o rok déle použije stará úprava. To znamená, že nebude zřízena nová “pyramida“ stavebních úřadů, ale stavební úředníci zůstanou tam, kde jsou dnes, tedy nejblíže k lidem.

Zdroj informací

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj

Datum

29. dubna 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Reklama

Page generated in 1.3591 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál