Ivan Bartoš: Podávání žádostí do programu Ukrajina dnes startuje

Ivan Bartoš: Podávání žádostí do programu Ukrajina dnes startuje

Program Ukrajina právě dnes spouští možnost podat žádost o dotace, které pomohou obcím a krajům s ubytováním Ukrajinců, kteří do ČR utekli před válkou. Tyto nově opravené byty zůstanou obcím a krajům i po odchodu ukrajinských uprchlíků domů, takže je budou moci využít pro své občany. Náklady je možné uplatňovat zpětně, od dne, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Žádosti je možné podávat do 31. května 2022.

„Do českých obcí a měst stále proudí uprchlíci z Ukrajiny. Jsou to přitom právě obce a kraje, které nesou tíhu a náklady spojené s nutností okamžitého ubytování těchto lidí. Jak jsem už před pár týdny slíbil, nenecháme je v tom. Od dnešního dne proto mohou podávat žádosti do programu Ukrajina, který jsme upravili na základě jejich požadavků. V programu počítáme s dotacemi pro obce a kraje na rekonstrukce bytů a budov k zajištění důstojného bydlení. Tyto byty budou následně po odchodu uprchlíků sloužit i pro naše občany. Momentálně máme na program přislíbenou téměř miliardu korun,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Finančně budou podpořeny opravy či menší rekonstrukce obecních a krajských objektů, které nejsou nyní obyvatelné, ale mohly by sloužit pro střednědobé ubytování uprchlíků. Tyto rekonstrukce budou prováděny v půdorysech stávajících objektů. S povolovacím procesem nebude problém. K získání dotace bude stačit čestné prohlášení, že je věc řešena se stavebním úřadem. Pomůže také chystaný Lex Ukrajina. Opravené byty po krizi obcím a krajům zůstanou a ty je využijí pro své občany.

Dotace na opravu a vznik obecních či krajských bytů bude činit maximálně 120 tis. Kč na jednu osobu dle standardizované kapacity a bude pro byty, které předtím nebyly technicky způsobilé k ubytování osob. Dotace na opravu obecních či krajských ubytoven bude činit maximálně 40 tis. Kč na jednu osobu dle standardizované kapacity a MMR stanoví minimální standard vybavenosti tak, aby šlo vždy o důstojné ubytování. O dotaci mohou žádat obce a jimi zřizované organizace, kraje a jimi zřizované organizace, hlavní město Praha, městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované organizace.

Žádosti je možné podávat až do 31. května 2022, přičemž poslední možný termín pro předložení dokladů k čerpání dotace je 30. listopad 2022.

Jako záložní variantu a nouzové řešení v případě ještě většího náporu na ubytovací kapacity MMR finančně podpoří obce a kraje při pořizování mobilních či montovaných domů pro ubytování uprchlíků. MMR stanoví minimální standard vybavenosti tak, aby bylo garantováno důstojné ubytování.

V letošním roce MMR zatím počítá se 4,3 mld. Kč na bydlení, z toho 1,3 mld. Kč půjdou z dobíhajících národních programů z minulých let a 3 mld. Kč z nového programového období IROP 2021-2027. MMR má nicméně přislíbeno, že v průběhu roku získá další prostředky, které budou uvolněny do národních programů.

Bližší informace naleznete zde.

Zdroj informací

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj

Datum

20. dubna 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2589 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál