Jan Vejmělek: Běžný účet platební bilance v únoru zpátky do pasiva

Jan Vejmělek: Běžný účet platební bilance v únoru zpátky do pasiva

Běžný účet české platební bilance vykázal za únor schodek ve výši 5,8 mld. Kč. Vzhledem k tržním očekáváním se na první pohled jednalo o zklamání, když tržní konsensus počítal s -3,5 mld. Kč. My jsme dokonce předvídali kladných +0,4 mld. Kč. Nicméně po již dříve publikovaných statistikách bilance zahraničního obchodu bylo zřejmé, že i celkový běžný účet bude hodně slabý. Na exportní straně vázne výroba kvůli nedostatku komponent, naopak dovozní strana je významným způsoben navyšována rostoucími cenami dovážených komodit.

Varující je pohled na úhrn za posledních 12 měsíců. Ten ukazuje na celkový schodek ve výši 87,8 mld. Kč. Obecně to znamená zhoršování investiční pozice země, což pro kurz koruny není příliš povzbudivou zprávou. Ta ale tradičně na tyto statistiky bezprostředně nereaguje a jinak tomu není ani dnes, kdy se kurz drží stabilní kolem 24,45 CZK/EUR.

Lednový přebytek běžného účtu se tak dlouho neudržel. Únor navázal na schodky vykazované nepřetržitě od června do prosince loňského roku. Za celkovým únorovým pasivem ale nestojí zahraniční obchod se zbožím a službami, ten vykázal v celku přebytek 7,4 mld. Kč (i když proti lednu byl o téměř 11 mld. Kč nižší). Důvodem je pasivum prvotních a druhotných důchodů. Tady se tradičně projevují dividendy vyplacené z tuzemských zisků zahraničním majitelům. V únoru se navíc přidaly platby do rozpočtu EU. Čisté saldo těchto převodů dosáhlo 3,2 mld. Kč. Proti tomu na kapitálovém účtu byl zahrnut příjem z rozpočtu EU v objemu 2 mld. Kč.

Finanční účet ukázal za únor příliv kapitálu ve výši 22,2 mld. Kč. Saldo přílivu přímých zahraničních investic činilo 4,1 mld. Kč a saldo reinvestovaného zisku dosáhlo 10 mld. Kč. U portfoliových investic byl zaznamenán příliv ve výši 26 mld. Kč. Ten byl hlavně odrazem zvýšeného zájmu zahraničních investorů o tuzemské státní a bankovním dluhopisy.

Devizové rezervy se v únoru zvýšily o 44,3 mld. Kč, po vyloučení kurzových rozdílů, a to navzdory tomu, že ČNB výnosy z devizových rezerv od počátku roku opět odprodává. Intervence ve prospěch koruny výši rezerv poznamenají až v březnových číslech. Jejich únorový nárůst jde na vrub klientských obchodů ČNB. Tady se typicky jedná o směnu prostředků z EU fondů pro potřeby vlády.

Zdroj informací

Jan Vejmělek, Hlavní ekonom, Vedoucí odboru Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka

Datum

13. dubna 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2203 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál