Zdeněk Nekula: Jen společná opatření v celé Evropské unii pomůžou překlenout těžkou situaci na zemědělských trzích

Zdeněk Nekula: Jen společná opatření v celé Evropské unii pomůžou překlenout těžkou situaci na zemědělských trzích

Situaci na zemědělských trzích v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, potravinové zabezpečení, balíček Fit for 55 a aktuální situaci s ptačí chřipkou v Evropě řešili dnes ministři zemědělství Evropské unie v Lucemburku. Podle všech členských států je nutné zajistit dostatek potravin a fungování vnitřního trhu. V EU nehrozí nedostatek potravin, válka ale evropské zemědělské trhy zasáhla. Musíme hledat i další, dlouhodobější řešení. Na část jednání se také připojil ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskyj a informoval o aktuální situaci v zemědělství na Ukrajině.

„Na jednání ministrů jsme znovu probírali situaci v zemědělství v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. I když nehrozí nedostatek potravin, je nutné udělat vše pro to, aby celá situace zemědělce, potravináře a také spotřebitele ovlivnila co nejméně. Jsem proto rád za mimořádných 270 milionů korun pro české zemědělce od Evropské komise. Mou snahou je finanční balíček co nejvíce navýšit i z národních zdrojů a budu o tom nadále jednat,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Podle ČR je nutné přijímat společná mimořádná opatření proti dopadům ruské invaze na Ukrajině na zemědělskou produkci, a zajistit dostatek cenově dostupných potravin pro všechny. Proto jsou velmi důležitá už přijatá opatření, jako mimořádná finanční pomoc pro nejvíce postižená odvětví zemědělství, využití úhoru pro produkci potravin nebo navýšení zálohových plateb na přímé platby. Z dlouhodobějšího hlediska je důležité pokračovat v přípravě dalších opatření pro následující roky.

„V této nelehké situaci je důležité mít přehled o tom, co může nastat. Požádal jsem proto Evropskou komisi, aby zajistila sledování zásob obilovin, olejnin a rostlinných olejů ve státech Evropské unie. V případě zhoršení situace bude nutné včas zareagovat a přijmout potřebná opatření“, uvedl ministr Nekula.

Česká strana také podporuje výjimku z greeningových opatření, například možnost použití přípravků na ochranu rostlin u dusík vázajících plodin pro posílení produkce. ČR je také zastáncem zjednodušení schvalování národních dotačních programů a zrušení dovozních cel na hnojiva a krmiva.

Při diskuzi o balíčku Fit for 55 řešili ministři systém vykazování emisí skleníkových plynů při využívání půdy, lesnictví a zemědělství (tzv. nařízení LULUCF). Záměrem je stanovit cíl EU ve snižování množství emisí do roku 2030, který bude rozdělen mezi jednotlivé členské státy. Evropská komise navrhuje, aby zemědělství a lesnictví byly klimaticky neutrální už od roku 2035 a aby ukládaly více uhlíku, než kolik budou uvolňovat. Tím by se podle Komise měly vyrovnávat emise například z energetiky a dopravy. Fit for 55 má snížit emise skleníkových plynů v EU o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990.

Ministři zemědělství diskutovali o přístupu k ptačí chřipce a dalších aktivitách EU v boji s touto nebezpečnou nákazou. Dosavadní opatření zahrnují usmrcení velkého počtu zvířat a jsou nákladná, proto je nutné nalézt způsob, jak zabránit vybíjení milionů kusů drůbeže. Proto je nutné zaměřit se především na prevenci. Jedním z možných řešení může být vakcinace spolu s účinnou biologickou bezpečností v chovech. V ČR letos veterináři naočkovali asi 800 geneticky cenných hus, aby zabránili zavlečení nákazy do chovu.

Zdroj informací

Zdeněk Nekula, ministr zemědělství

Datum

7. dubna 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Reklama

Page generated in 1.3066 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál