Jaromír Gec: Dopady války na ekonomiku budou klíčové i pro další vývoj státního rozpočtu

Jaromír Gec: Dopady války na ekonomiku budou klíčové i pro další vývoj státního rozpočtu

Podle dnes zveřejněných údajů Ministerstva financí stát do konce letošního března hospodařil s deficitem ve výši 59,1 mld. Kč. Oproti loňskému roku je schodek nižší o 66,1 mld. Kč, což odráží především nižší výdaje v souvislosti se specifiky rozpočtového provizoria. Na meziročním snížení deficitu se však podepsala i zotavující se ekonomika a zvýšená inflace. Obojí přispělo k vyššímu daňovému inkasu. Další vývoj je vlivem konfliktu na Ukrajině vychýlen pesimističtějším směrem.

Snížení výdajů bylo spojeno mimo jiné s rozpočtovým provizoriem. To sice 21. března skončilo, do té doby však tento režim výrazně omezoval možnosti předfinancování některých výdajů, které se za běžných okolností koncentrují do prvních měsíců roku. Výrazné úspory pramenily ale i z nižších výdajů na kompenzace podnikatelům spojené s pandemií. Naopak nárůst výdajů byl patrný v kapitole sociálních dávek, a to zejména v souvislosti s valorizací starobních důchodů.

Solidní situace na domácím trhu práce a zvýšená inflace vedla k vyšším daňovým příjmům rozpočtu. Stále silná poptávka po pracovní síle se odrazila v dalším poklesu nezaměstnanosti a růstu zaměstnanosti. To spolu s vyššími cenami, které rovněž opticky zvyšují daňové inkaso, podpořilo meziročně vyšší příjem z DPH, spotřebních daní a příspěvků na sociální zabezpečení.

Riziko výhledu pro letošní rok je vlivem konfliktu na Ukrajině vychýleno směrem k horšímu hospodaření, než bylo doposud očekáváno. Vláda již avizovala, že bude zřejmě připravovat novelu zákona o státním rozpočtu. Konkrétní odhad objemu dodatečných prostředků, které budou vydány na pomoc válečným uprchlíkům a dalších s válkou spojených výdajů, však zatím nebyly vyčísleny a jsou silně podmíněny dalším vývojem celého konfliktu. Hospodaření státního rozpočtu bude podle nás letos zhoršovat i nižší - než před válkou očekávaný - ekonomický růst. My jsme prozatím snížili náš odhad letošního růstu na 3,1 % (z původních 4,9 %).

Naše predikce ekonomického výkonu je však založena na klíčovém předpokladu o nenarušení dodávek energetických vstupů. ČNB již například hovoří pro letošní rok o zhruba poloviční dynamice HDP, což znamená, že by muselo v průběhu roku dojít k mezičtvrtletnímu poklesu ekonomiky alespoň v jednom ze čtvrtletí. I kdyby totiž ekonomika zůstala letos celý rok na úrovni čtvrtého čtvrtletí loňského roku, což není příliš optimistický scénář, její růst za celý rok by vlivem nízké srovnávací základny i tak dosáhl 1,8 %. Na druhou stranu bude ve válečné době hospodaření rozpočtu naopak zlepšovat vyšší inflace, jejíž prognózu na celý letošní rok jsme v důsledku války na Ukrajině zvýšili z původních 8,8 % na 11,5 %.

Zdroj informací

Jaromír Gec, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka, a.s.

Datum

1. dubna 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Reklama

Page generated in 1.455 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál