Jiří Jemelka: Záchranná brzda pro malé a střední firmy, kterým konflikt na Ukrajině změnil život ze dne na den

Jiří Jemelka: Záchranná brzda pro malé a střední firmy, kterým konflikt na Ukrajině změnil život ze dne na den

Ze smělých plánů některých malých a středních firem sešlo 24. února letošního roku. Podnikatelé sledují nejen děsivý vývoj ekonomický, ale jsou niterně zasaženi také osudy lidí, kteří z Ukrajiny pochází. Jiří Jemelka ze společnosti JPF (J. I. P. pro firmy) v komentáři nastiňuje několik opatření, která by šéfům a majitelům firem pomohla situaci přečkat. Varuje však, že předchozích deset let bylo jako den a následující dekáda bude jako noc.

 

Psychologie podnikatele: od šoku k jednání

Majitelé podniků zažívají i po téměř měsíci emocionální šok, tím silnější, čím více jsou nějakým způsobem v situaci zaangažování – lidsky i ekonomicky. Prvotní rozčarování může být paralyzující, ale zírat na situaci s otevřenými ústy si žádný podnikatel nemůže dovolit dlouho. Jsou to tvrdá slova. Ve firmách, kde naši lidé působí v roli executive interim manažerů, mohou pomoci zmírnit právě negativní psychologické důsledky, jež ovlivňují chod společnosti. Přestože je konflikt na Ukrajině pro nás všechny lidsky zdrcující, ve firmě musíme zachovat chladnou hlavu. Zklidnit emoce. Zamyslete se, co můžete změnit a udělat. A podnikněte jasné kroky. Nejhorší je bezmoc, která by vás nutila přešlapovat na místě. V této situaci, byť ne zcela bez ztrát, vyhrává ten, kdo je rychlejší. Neotálejte a dejte se do práce. Koncentrace na nový cíl vás alespoň částečně odvede od černých myšlenek. V čím lepším firma bude stavu, tím spíše bude moci vytvářet nová pracovní místa, tím spíše nabídne stabilitu a hodnoty, které by lidem prchajícím před válkou mohly pomoci začít nový život v Česku.

Když přijde firma o polovinu svých příjmů

Bylo-li vaším velkým odbytištěm Rusko či Ukrajina, je jasné, že v měsíčních příjmech podniku nastane dramatický výpadek. Z deseti milionů firmou proteče polovina. A právě těch pět milionů je to, s čím musíte operovat. Nic víc nemáte. Tomu se vše ve firmě musí podřídit. Této částce musíte upravit své náklady. Pokud byste přežili první měsíc ve ztrátě dva miliony, ten třetí už by to tak být nemuselo. V takových situacích bývá šance na záchranu mizivá. Dělejte vše pro to, abyste se do potíží nedostali. Každý měsíc nahlížejte do výkazu zisků a ztrát a definujte si trend, jakým podnik prochází. Klíčová opatření je třeba nastavit při nejmenším tak, aby bylo cashflow stabilizováno a byli jste alespoň na nule. Zrevidujte finanční plán, dejte si nový cíl. Nebude prorůstový, ale udržovací. Připravte si scénáře, pokud by obrat klesl o deset, dvacet či třicet a více procent.

Čím lépe budete připraveni na různé možnosti, tím rychleji budete jednat. A to se může stát konkurenční výhodou. Nerozhazujte, stopněte investice, podívejte se na mzdové náklady, rozhodněte se, kdo je pro podnik opravdu klíčový a dokáže fungovat v roli tahouna, který vám vše pomůže zvládnout. Takové lidi si hajte. Pokud je však v podniku jen někdo, kdo bere a nedává, nechce se přizpůsobit, musíte se s ním rozloučit. Nové trhy a obchodní partnerství nenajdete ze dne na den. Navíc je třeba si uvědomit, že to samé bude dělat řada firem nejen z ČR, ale z celého světa. Konkurence bude tvrdší. S úsporami na nic nečekejte.

Elasticita poptávky jako zteřelá guma

Asi to slyšet nechcete. Ale za covidu-19, byť v malém měřítku, stát fungoval tak, že alespoň nějakou část podnikatelů podpořil. Nyní nebude situace zdaleka tak růžová. Podnikatelé se s největší pravděpodobností budou muset stáhnout a vše si vyřešit sami. Ceny vstupů rostou raketovým tempem, nejvíce patrné je to u energií. Ale na rozdíl od let 2020 a 2021 je nebude možné tak snadno do ceny koncovému zákazníkovi propsat. Jeho ochota k tomu je akceptovat se snižuje. Na jedné straně proto, že i koncový zákazník čelí nebývalému tlaku na vlastní výdaje, a na straně druhé proto, že ztrácí důvěru ohledně lepší budoucnosti. Čím déle bude konflikt na Ukrajině pokračovat, tím spíše se jeho nedůvěra a snaha šetřit bude prohlubovat.

Průměrný zisk rozpuštěn do cen za energie

Malý či střední podnik vygeneruje roční zisk obvykle mezi dvěma a pěti miliony korun, pokud je úspěšný, tak mezi deseti až dvaceti miliony. Ovšem při aktuálnímu růstu cen energií se stane snadno, že veškerý zisk padne na umoření těchto nákladů. Rezervy? Ty má málokdo. A na roli státu nelze spoléhat. Transformace energetiky je sotva v začátku. Je to na vás.

Na vývojové spirále o pár kroků zpět

Hospodářství nějakou dobu neporoste. To je fakt. Smiřte se s tím, že firma se vrátí o jedno až tři stádia ve svém vývoji zpět. Bude menší, bude mít nižší obrat, bude mít méně zaměstnanců i méně zákazníků. Smiřte se s tím, že životní úroveň a firemní komfort, na který jste byli jako podnikatelé zvyklí, poklesne. Už nepůjde o to mít krásnou zasedačku a luxusní perský koberec v kanceláři. Možná budete muset snížit mzdy i svou odměnu. Sáhněte do firemního svědomí a vše, co je zbytné, si odepřete. Ve jménu kontinuity.

Příležitosti

Propouštění, které zcela jistě vzhledem k útlumu hospodářství vlivem války nastane, může mít i pozitivní dopady. V lednu 2022 bylo na trhu práce volných asi 267 000 lidí a míra nezaměstnanosti se podle Českého statistického úřadu pohybovala kolem 3,6 %. Nyní to bude číslo vyšší, a tak budou mít podniky šanci nalézat kvalitní a kvalifikovanou sílu v tuzemsku. Je to rovněž šance využít očistnou sílu krize a firmu zeštíhlit, zefektivnit ji a učinit ji flexibilnější. Dozajista se objeví také poptávka po nových službách, které zprostředkují ještě lepší kontakty mezi subjekty z businessu, ale také veřejnou a státní správou. Zranitelnost globální ekonomiky povede ve větší míře k takovým modelům podnikání, které akcentují lokální možnosti. Zákazníci lokálně působícím firmám budou více důvěřovat. A trendy bude taktéž kybernetická bezpečnost a analýza rizik.

Zdroj informací

Ing. Jiří Jemelka, MBA, zakladatel společnosti J. I. P. pro firmy

Datum

22. března 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 2.443 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál