Ivan Bartoš: Připravujeme dotace pro obce a kraje na nákup mobilních domů a rekonstrukce budov pro příchozí z Ukrajiny

Ivan Bartoš: Připravujeme dotace pro obce a kraje na nákup mobilních domů a rekonstrukce budov pro příchozí z Ukrajiny

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš dnes předložil na vládě návrh tezí nové podpory zaměřené na řešení ubytování lidí přicházejících z Ukrajiny. Navržené řešení je ve formě národního dotačního programu. Dotace pomohou rychleji zajistit naléhavé potřeby bydlení ukrajinských rodin v (celoročně obyvatelných) důstojných obytných prostorech.

„Náš připravovaný nový národní program počítá s dotacemi pro obce a kraje na nákup mobilních domů či jiných typů bydlení rychlé konstrukce, ale také na rekonstrukce budov nebo jejich částí pro ubytování lidí prchajících před válkou. Půjde tedy o využití jak existujících prostor, tak o jejich rozšíření. Navržený systém podpory bude zaměřen na poskytnutí ubytování v nových nebo opravených prostorách způsobilých pro střednědobé až dlouhodobé ubytování. Program chceme spustit k 1. dubnu s tím, že bude samozřejmě možné uplatňovat náklady zpětně od momentu, kdy Putin vtrhl na Ukrajinu. Řada samospráv už se totiž k rychlým rekonstrukcím a přestavbám uchýlila. Zásadní jsou pro nás informace Ministerstva vnitra s odhadem celkových potřebných kapacit trvalejšího typu. Důležité jsou pro nás též zprávy, které mám od partnerů z regionů i jednotlivých hejtmanů, se kterými upřesňujeme parametry programu“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Podpora bude poskytována obci nebo kraji ve formě dotace na pořízení mobilní ubytovací jednotky, či jiné formy umožňující rychlé umístění, která bude sloužit k okamžitému dočasnému náhradnímu ubytování. Mobilní domy pořízené s dotací budou ve vlastnictví obce nebo kraje.

Výše dotace ceny pořizované jednotky nebo nákladů opraveného prostoru zatím není stanovena.

Stejně tak o maximální výši na jeden mobilní dům či jednu ubytovací jednotku nebo obytný prostor se zatím jedná. Příjemcem dotace bude obec nebo kraj a pořizované jednotky a prostory budou využity pro ubytování osob z vymezené cílové skupiny. Ubytovací jednotky a prostory musí být celoročně obyvatelné; parametry (dostupnost sociálního zařízení apod.) budou upřesněny v programu a ve výzvě.

Zdroj informací

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj

Datum

16. března 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1253 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál